Zadajte hľadaný výraz

Článok dňa Rastlinná výroba Z domova

V Agro-Semeg S 3 pohli s pôdou, zúročili najcennejší kapitál

V Agro-Semeg S 3 pohli s pôdou, zúročili najcennejší kapitál
insert_photoAutor - Ing. Martin Marček, PhD. môže byť spokojný s vývojom spoločnosti, ktorú vedie

Kraj, ktorým preteká Štiavnica, vrchovinovo-nížinná rieka prameniaca severne od bájneho Sitna, po tisícročia priťahovala ľudí. Rieka sa predierala a prediera bralnatým údolím, rozpúšťala a vpíjala do seba všetko, čo kedysi vyvrhla soptiaca planéta na povrch. Pár kilometrov pred ústím do Ipľa meandrujúceho pred Šahami sa celé veky rozlievala a postarala sa o čudesnú južanskú krajinu s dubovo-agátovými lesíkmi, oblými vŕškami a pôdou s nezvyčajným sopečným chemicko-fyzikálnym odtlačkom.

Kto sa tu narodil, vyrástol a živí sa plodmi zeme, vníma každý jej záhyb, každý záchvev vzduchu, spŕšky dažďa a záplavu slnka.

Impulz

Martin Marček, ktorý trinásty rok vedie spoločnosť Agro-Semeg S-3 so sídlom v Horných Semerovciach, sa cíti v chotári troch S – hokovskom, slatinskom a hornosemerovskom – ako ryba vo vode. Jeho rodičia, absolventi nitrianskej VŠP, spojili svoj život so semerovským družstvom, otec mal na starosti chovy zvierat, mama ekonomiku. Maštale, polia, lesíky boli Martinovým druhým domovom a keď po maturite prišla voľba, čo študovať, dal si prihlášku na dve školy: na veterinu do Košíc a hnojarinu do Nitry. Prijali ho na obe, vybral si bližšiu Nitru.

V diplomovej práci skúmal pestovanie pšenice z hľadiska predplodín a hnojenia. Skúšobným polygónom boli semerovské polia. Trávieval tu celé víkendy a prázdniny. Práca zaujala školiteľa aj oponentov, dostal ponuku pokračovať na univerzite. Na katedre agrochémie a výživy rastlín u prof. Ota Ložeka riešil biofortifikácie obilnín selénom. Tento prvok ovplyvňuje zdravie zvierat aj ľudí. Prečo nedostať selén do tela rastlín a tak prirodzenou cestou do potravy ľudí namiesto tabliet – to zaujímalo Martina.

Obohatený o titul PhD., potvrdzujúci jeho poznanie interakcie pôdy, rastlín a rôznych prvkov výživy, stál pred rozhodnutím: venovať sa vedeckej kariére na akademickej pôde alebo preniesť nadobudnuté poznanie čo najrýchlejšie do praxe. Zvíťazilo volanie domova.

Agrosemeg S 3, tak sa volalo po transformácii bývalé JRD v Horných Semerovciach, potrebovalo po rokoch tápania impulz. Po tom, čo správca konkurznej podstaty rozpredal zvieratá a časť strojov, podnik stagnoval. Ako pohnúť s takou firmou? Tak, že pohnete so základom, na ktorom stojí – s pôdou a ľuďmi, čo ju obrábajú.

Agrotechnika

Ťažké oglejené hnedozeme roky utláčané tisíckami prejazdov kolies traktorov a kombajnov mali zhutnené podorničie. V hĺbke okolo 30 centimetrov akoby ležala nepriepustná betónová platňa. Na povrchu polí zostávali po dažďoch jazerá, lebo voda nepresakovala do celého profilu. Možno aj preto klesajú zásoby podzemnej vody.

Martin Marček zmenil od gruntu agrotechniku. Upustil od orieb a dal sa do podrývania pôdy. Dnes v 1640 hektárovom chotári podryjú rok čo rok jednu tretinu z celej výmery. Pôda začala dýchať, pomohlo jej aj vápnenie, ktoré upravilo pH, a keďže sa obnovil aj chov dobytka prostredníctvom stáda 175 kráv mäsových plemien Limousin a Charolais, do zúrodnenia pôdy vstúpil aj maštaľný hnoj.

Kto je inžinier? Človek prinášajúci nové technické a ekonomicky efektívnejšie riešenia reagujúce na konkrétnu situáciu. Plusom Martina Marčeka bola vynikajúca znalosť chotára. Kde ju vzal? Nuž treba sa vrátiť do detstva a dospievania, keď otec formoval synov vzťah k prírode ako celku a mama učila sporovlivosti. Pani Viera nebola náhodou inžinierkou ekonómkou, vždy sa držala zásady – kto počtuje, ten gazduje.

Škola dala mladému mužovi vedomosti, ktoré sa rodili aj zo spolupráce troch univerzít – nitrianskej, brnianskej a pražskej, tam Martin prišiel do kontaktu s ľuďmi, ktorí sa mu stali veľkým životným vzorom.

Potrebujeme vzory – v rodine, na škole aj medzi priateľmi. Jednak nás motivujú, jednak sa im chceme vyrovnať. A povedzme to rovno, ak to len trochu ide, chceme nájsť lepšie riešenie. Dnes v Agro-Semeg S 3 realizujú to, čomu v anglickej skratke hovoríme CTF, čo je úsilie o presné poľnohospodárstvo. Umožňujú ho moderné strojové vybavenie, technológie, na ktoré si podnik postupne zarobil. Traktory, kombajny vybavené GPS dátovo diagnostikujú obrábané polia, čím vznikajú úrodové mapy. Výživa a vôbec celý komplex agrotechnických operácií sa robí nie naslepo, ale s poznaním, koľko pole a príslušné plodiny toho či onoho potrebujú, a tiež s prihliadnutím na ekonomiku od založenia po zber úrody.

Top

A tak dnes máme pred sebou konsolidovaný, ak chcete ozdravený poľnohospodársky podnik, kde pôdy s prívlastkom minútové, čo sú pôdy, ktoré v príhodnom čase treba rýchlo otvoriť a potom zatvoriť, ak máme na mysli sejbu, dávajú dobré úrody. Teda viac ako šesť ton pšenice po hektári, deväť ton kukurice, dve až tri tony sóje, okolo troch ton a viac repky a slnečnice.

Chotár Agro-Semeg S 3 meraný bonitou pôd nemôže súperiť s nivou dolného Hrona a predsa je rentabilný. Prosperita spočíva o.i. v optimalizácii nákladov vynaložených na jednotku produkcie. Byť dobrým hospodárom znamená byť dobrým agronómom, mechanizátorom, chovateľom a v sumáre ekonómom, obchodníkom. To všetko v jednom je Martin Marček, ktorý v Agro-Semeg S 3 vytvoril výborne spolupracujúci tím ľudí hrdých na svoj podnik.

Výsledky spoločnosti sú veľkým zadosťučinením nielen pre Marčekových rodičov či pre juhovýchod Levického okresu, dlho považovaný za poľnohospodárskeho outsidera. Sú ukážkou toho, v čom spočíva umenie dobrého hospodára. Nie je to náhoda, že Agrosemeg S 3 sa stal najlepšie manažovaným poľnohospodárskym podnikom za rok 2021.

Autor článku: Jozef Sedlák - predseda Klubu poľnohospodárskych novinárov
Zdroj obrázku: Autor - Ing. Martin Marček, PhD. môže byť spokojný s vývojom spoločnosti, ktorú vedie

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments