Zadajte hľadaný výraz

Z domova Zaujímavosti

Úrad geodézie rozširuje elektronické služby

V súčasnosti je v rámci projektu Elektronické služby katastra nehnuteľností (ESKN) prevádzkovaných 15 elektronických služieb. Zahŕňajú poskytovanie informácií z katastra nehnuteľností o vlastníkoch, nehnuteľnostiach, o právach k nehnuteľnostiam, poskytnutie číselníkov a súpisov nehnuteľností a účastníkov právnych vzťahov.

Počas tohto roka Úrad geodézie, kartografie a katastra SR (ÚGKK) sprístupnil nové elektronické služby pre odborníkov aj širokú verejnosť. V rámci zlepšovania podnikateľského prostredia pripravil úrad pre geodetov služby na rezortnom portáli Elektronických služieb katastra nehnuteľností, akými sú získavanie podkladov pre geometrické plány, kontrola elektronických podkladov a kvalita výmery parcely v súbore popisných informácií.

“Služba sledovania zmien v katastri nehnuteľností je určená registrovaným používateľom, ktorými môžu byť občania aj firmy a inštitúcie. Služba je spustená v overovacej prevádzke a umožňuje notifikáciu pre používateľa v prípade zmien vo vybraných údajoch katastra počas zvoleného časového obdobia. Prínosom služby je zvýšenie ochrany práv k nehnuteľnostiam zapísaným v katastri,” povedala pre TASR Mária Frindrichová, predsedníčka ÚGKK SR.

Podľa nej v medzinárodnom kontexte sú významné nové elektronické služby, ktoré spĺňajú požiadavky smernice INSPIRE a slúžia hlavne pri činnostiach s vplyvom na životné prostredie. Úrad takto zabezpečuje sprístupnenie referenčných údajov a informácií rezortu jednotným spôsobom pre všetky členské štáty Európskej únie.

Zo štatistického zistenia ÚGKK SR vyplýva, že v roku 2017 bolo poskytnutých viac ako 57.000 informácií elektronickými prostriedkami. Napríklad notári využili možnosti elektronických služieb a súčinnosť systémov až v tretine podaní.

Koncom roka 2018 sa plánuje overovacia prevádzka ďalších elektronických služieb, akými sú podania žiadosti o poskytnutie údajov z katastra nehnuteľností, podania návrhu na doplnenie údajov a žiadosti na poskytnutie údajov z pozemkovej knihy, informácie z  elektronického registratúrneho strediska a poskytnutie dokumentu z  elektronického registratúrneho strediska.

Na základe elektronických služieb bude možné sledovať priebeh overovania výsledkov geodetických prác a stav katastrálneho konania v katastri nehnuteľností. Elektronické služby katastra nehnuteľností budú nasadené v 72 katastrálnych odboroch okresných úradov a troch detašovaných pracoviskách.

Kataster nehnuteľností slúži ako informačný systém, na ochranu práv k nehnuteľnostiam, na daňové a poplatkové účely, na oceňovanie nehnuteľností, najmä pozemkov, na ochranu poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu, na tvorbu a ochranu životného prostredia, na ochranu nerastného bohatstva, národných a ostatných kultúrnych pamiatok, chránených území a prírodných výtvorov a na budovanie ďalších informačných systémov o nehnuteľnostiach.

Predmetom spravovania katastra nehnuteľností je takmer 8 miliónov pozemkov C a rovnaký počet pozemkov E, vyše 2,3 milióna stavieb so súpisným číslom, pričom kataster registruje takmer 4,5 milióna listov vlastníctva.

Informačný systém katastra nehnuteľností je súčasťou informačného systému geodézie, kartografie a katastra a je jedným z  najväčších štátnych informačných systémov.

Autor článku: TASR
Zdroj obrázku:

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments