Zadajte hľadaný výraz

Článok dňa Z domova Živočíšna výroba

Tvrdošínske družstvo podalo žalobu na ministerstvo pôdohospodárstva

Tvrdošínske družstvo podalo žalobu na ministerstvo pôdohospodárstva
insert_photoautor - Predseda družstva Anton Palider (vľavo) a vedúci živočíšnej výroby Cyril Orčík.

V prvé septembrové dni ministerstvo pôdohospodárstva zverejnilo tlačovú správu o tom, že časy, keď z dôvodu jedného nedostatku v žiadosti boli pozastavené všetky podpory pre poľnohospodárov, sú dávno preč. Nepriamo tak poukazovalo na prípad družstva v Tvrdošíne, ktoré v dôsledku neprávoplatného rozhodnutia Pôdohospodárskej platobnej agentúry malo pozastavené nie len európske, ale aj štátom vyplácané podpory.

Prostriedky, ktoré PPA družstvu zadržiavala boli mnohonásobne vyššie, ako tie, ktorých sa týkala samotná nezrovnalosť. Zaujímalo nás, ako predseda tvrdošínskeho družstva vníma tento krok.

„Som rád, že z dôvodu vykonštruovaného problému zo strany PPA voči družstvu dochádza k zmene legislatívy. Nerozumiem ale, prečo bude môcť PPA podľa novej legislatívy blokovať až dvojnásobok z vyčíslenej nezrovnalosti, keď prípadný záväzok žiadateľa je vždy riešený záložným právom v zmluve o nenávratný finančný príspevok,“ uvádza Anton Palider, predseda družstva.

S vyslovenou otázkou od predsedu sme sa obrátili na tlačový odbor agroministerstva. Ten pre poľnoinfo.sk argumentuje: „Maximálne dvojnásobok neoprávnene čerpanej sumy považujeme za dostatočnú zábezpeku ochrany záujmov SR a EÚ.“

Pre korektnosť je potrebné uviesť, že v minulosti nebol stanovený strop zadržania sumy. To je aj dôvod, že údajná stoštyridsať tisícová nezrovnalosť odrezala oravské družstvo na dva roky od všetkých európskych a štátnych podpôr.

Posledná kontrola platbu nepriniesla

Platobnou agentúrou schválený investičný projekt na rekonštrukciu ustajňovacích priestorov pre hovädzí dobytok bol spochybnený kontrolou Úradu pre verejné obstarávanie. ÚVO ale podľa Metodického pokynu a nariadení Európskej komisie nie je uvedený v zozname inštitúcií, ktoré môžu vykonávať kontroly u prijímateľa NFP.

„ÚVO konal na základe podnetu PPA a skonštatoval, že predseda družstva ´mohol mať vplyv´ na výsledok verejného obstarávania. Z tohto dôvodu došlo zo strany PPA k nevyplateniu všetkých priamych platieb ako aj druhej a tretej žiadosti o platbu. Zároveň museli byť vrátené vyplatené prostriedky na rekonštrukcie maštalí, pritom rozsudok Súdneho dvora EÚ C-538/13 vo svojom výroku nepozná slová „mohol mať vplyv,“ pozná len slová „mal vplyv“ alebo „nemal vplyv“ na výsledok verejného obstarávania,“ vysvetľuje Anton Palider.

Po článkoch, ktoré portály aktuality.sk a poľnoinfo.sk zverejnili v marci 2021 prišli na tamojšie družstvo kontrolóri PPA, aby vykonali tretiu a zároveň poslednú kontrolu na mieste k žiadosti o platbu. Tí boli podľa predsedu družstva zaskočení, že idú kontrolovať projekt, ktorého dokumenty boli už dávno založené v archíve.

Postup kontrolórov bol podľa predsedu prísny a dôsledný, no poctivý a v konečnom dôsledku spravodlivý. Záverečný protokol im podľa Palidera nevytkol žiadnu chybu. Veril, že dlho očakávaná posledná kontrola so sebou prinesie aj vyplatenie investičnej podpory. Nestalo sa tak.

„Dnes už bývalý generálny riaditeľ Sekcie rozvoja vidieka na agroministerstve po 2 – ročnom konaní potvrdil posledné – tretie účelové rozhodnutie PPA, ktoré sa tým stalo právoplatným,“ hovorí predseda družstva.

Porozumeli si, ale hovoria o žalobe

Vedenie družstva začalo nedoriešený problém riešiť aj s novým rezortným šéfom Samuelom Vlčanom.

„Boli sme milo prekvapení, keď sme po rokoch stretli osobu, ktorá sa reálne zaujímala o to, či sa v Tvrdošíne bude naďalej vyrábať mlieko a najmä zamestnávať 60 stálych pracovníkov, živiteľov rodín,“ hovorí Cyril Orčík, vedúci živočíšnej výroby v Tvrdošíne.

Anton Palider svojho kolegu dopĺňa, že ministerstvo si je podľa jeho názoru plne vedomé chýb, ktoré spôsobila PPA voči družstvu v danej veci. Z tohto dôvodu družstvo podalo na súd proti agrorezortu žalobu, ktorú dôvodilo najmä tým, že rozhodnutie vychádza z nedostatočného až účelovo vyhodnoteného skutkového stavu.

„Prevedené tri kontroly na mieste zo strany PPA preukazujú dodržanie transparentnosti, hospodárnosti a najmä efektívnosti zrealizovaného verejného obstarávania, keď rozdiel ponúkanej ceny medzi víťazným a v poradí druhým uchádzačom je takmer 700 tis. eur, čo je popri napádanej nízkej nerealizovateľnej cene zo strany ÚVO aj logický dôkaz o tom, že nemohlo v danej veci ísť o konflikt záujmov,“ informuje Anton Palider.

O žalobe hovorí v reakcii pre poľnoinfo.sk aj tlačový odbor agrorezortu.

Európska komisia potvrdila auditom možné porušenie konfliktu záujmov a v tomto prípade ide o korekciu vo výške 100 percent z predmetu zákazky na stavbu, je možné aby požiadal súd SR o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia. Vzhľadom na skutočnosť, že evidujeme správnu žalobu, nebudeme sa k veci bližšie vyjadrovať,“ informuje nás MPRV SR.

Najlepší v republike

V pozadí jedného príbehu z rekonštrukcie dvoch maštalí sa odohráva príbeh iný. Ten hovorí o tom, že vďaka novým investíciám sa na oravskom družstve začala písať úplne nová kapitola produkcie surového kravského mlieka. Vlani boli najúspešnejším chovateľom slovenského strakatého dobytka u nás, s úžitkovosťou 9 969 litrov na dojnicu.

„Z 380 dojníc dojíme na prvých laktáciách až polovicu dojníc. Je preto reálny predpoklad, že úžitkovosť bude ešte rásť,“ hovorí Cyril Orčík.

Dokazujú to aj čísla. V prvý polrok dosiahli 10 100 litrov a veria, že Silvester im prinesie 10 300 litrov na dojnicu a rok.

„Na nárast úžitkovosti netlačíme, aby nám nenastali problémy v reprodukcii, či s končatinami,“ hovorí Cyril Orčík.

Tamojší poľnohospodári dobytku nestrúhajú paznechty a dokonca ich neošetrujú ani v dezinfekčných brodoch, pretože zvieratá majú posilnenú imunitu najmä cez minerálnu výživu.

„Za každým vyrobeným litrom mlieka sú stovky riešených maličkostí. Tá hlavná ale je, že pred tridsiatimi rokmi sa začal kreovať kolektív, ktorý chcel z tvrdošínskeho družstva vytvoriť pojem na slovenskej mliečnej mape. Títo ľudia sú dodnes súčasťou družstva a vďaka tomu, že roky pristupujú zodpovedne k svojej práci, dnes máme výsledky, ktorým by som ešte pred pár rokmi neveril, že je ich vôbec možné dosiahnuť,“ uzatvára Cyril Orčík.

Autor článku: Juraj Huba - poľnoinfo.sk
Zdroj obrázku: autor - Predseda družstva Anton Palider (vľavo) a vedúci živočíšnej výroby Cyril Orčík.

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments