Zadajte hľadaný výraz

Ceny komodít Z ekonomiky

Trhové ceny vo vybraných krajinách EÚ k 5. augustu

Trhové ceny vo vybraných krajinách EÚ k 5. augustu
insert_photoFilip Kľačanský - spracované pre poľnoinfo.sk

V tabuľke uvádzame prehľad cien vybraných komodít v rozhodujúcich prístavoch, resp. obchodných miestach EÚ-27 k 5.augustu 2010 a ich porovnanie s cenami, za ktoré boli obchodované na daných miestach k 29.júlu 2010. Zároveň pri každej komodite nájdete ceny, za ktoré boli tieto komodity obchodované na Slovensku alebo v Českej republike kvôli možnosti porovnať si rozdiely v cenách komodít vo vzťahu k dopravným vzdialenostiam a následnému odvodeniu si dopravných nákladov do uvedených prístavov, či obchodných miest.

V príspevku, ktorý sme publikovali k prehľadu cien v uplynulom týždni sme podrobne rozanalyzovali okolnosti, ktoré viedli k výraznému nárastu cien pšenice v druhej polovici júla 2010. Dnes vieme, že v dôsledku nich vzrástla počas júla cena pšenice na Chicagskej komoditnej burze o 42%. Je to najprudšie mesačné zdraženie od roku 1959. Vývoj cien v Európe bol vernou kópiou vývoja cien na CME Group (predtým Chicago Board of Trade, CBOT), čo sa v mesiaci júli prejavilo 34%-ným zdražením potravinárskej pšenice na burze v Paríži (MATIF).

Začiatkom augusta sa chvíľu zdalo, že situáciu na trhoch upokoja vyhlásenia námestníka ruského ministra poľnohospodárstva, ako aj podpredsedu ukrajinskej vlády pre poľnohospodárstvo, ktorí informovali, že ani jedna z krajín neobmedzí vývoz obilnín. Obe krajiny, Rusko i Ukrajina, patria k najvýznamnejším svetovým exportérom pšenice. Z bývalých štátov Sovietskeho zväzu patrí medzi desať najväčších exportérov pšenice ešte Kazachstan.

Opak bol však pravdou, ceny rástli a budú rásť aj naďalej, a to v dôsledku synergie viacerých faktorov. Prvým z nich je neistota na trhu, ktorú po vyhláseniach oboch politikov vyvolala jednak správa IGC (Medzinárodnej rady pre obilniny) o znížení odhadu svetovej produkcie pšenice o 13 mil. ton v roku 2010 na 651 mil. ton (z pôvodných 677 mil. ton), ako aj správa o pokračujúcom horúcom počasí a s ním spojeným suchom nielen v Rusku, ale aj na Ukrajine a v Kazachstane, v dôsledku ktorého Ukrajina pristúpila k zmene exportnej politiky (čo v praxi znamená zákaz vývozu obilia z tejto krajiny). Vývoj počasia a zhoršujúce sa odhady produkcie Ruska (aktuálne sa očakáva už menej ako polovičná produkcia oproti plánu) viedli k štvrtkovému (5.8.) oznámeniu ruského premiéra Vladimíra Putina o dočasnom zákaze vývozu obilia a jeho produktov. Ceny pšenice v reakcii na tieto správy začali okamžite posilňovať a v piatok (6.8.) vypukla na trhu s pšenicou doslova panika.

Ďalším z faktorov rastu cien pšenice je vplyv špekulatívnych obchodov. Niektorí investori nakupujú pšenicu už niekoľko týždňov. Vsadili na to, že jej cena ešte niekoľko týždňov porastie a potom ju budú môcť so ziskom predať.

Rastu cien tiež nahrávajú informácie publikované Informou (ide o vydavateľstvo zamerané na špecializované informácie, napr. o obilninách, ktoré je veľmi dobrou protiváhou k informáciám vydávaných USDA), že ďalší svetový exportér pšenice Argentína bude mať v dôsledku sucha podstatne nižšie výnosy pšenice. Sucho a nízke úrody tiež sužujú západnú Austráliu, jeden z kľúčových obilninárskych regiónov sveta. Dôležité pestovateľské oblasti Kanady sú zasa postihnuté povodňami. S menší úrodami sa počíta tiež v Európskej únii, a to najmä kvôli výpadkom produkcie vo Francúzsku a Nemecku (cca o 10%), ale aj vo Veľkej Británii.

Akákoľvek zmena, ktorá ovplyvní niektorí z vyššie citovaných faktorov povedie k pozastaveniu rastu ceny pšenice. Pravdepodobne sa tak stane aj z iných príčin, ale o tom sa zmienime až najbližšie.

V uplynulom týždni ceny potravinárskej pšenice vzrástli vo všetkých obchodných miestach. Avšak v západnej Európe rástli rýchlejšie ako vo východnej. Najvýraznejší nárast cien oproti cenám k 29.júlu sme zaznamenali vo francúzskom Rouen (+25,93 €/t), v nemeckom Hamburgu (+24,00 €/t) a na prekvapenie aj v Prahe (+21,93 €/t). O niečo miernejší bol v belgických Antverpách (+16,00 €/t) a v Drážďanoch (+10,00 €/t). V rumunskom Banate vzrástla cena o(+7,11 €/t), v Budapešti o (+4,64 €/t) a v poľskom Sliezsku o (+1,45 €/t). Pozitívny vývoj evidujeme tiež v Bratislave (+12,48 €/t).

Vývoj ceny potravinárskej pšenice ťahal nahor aj cenu kŕmnej kukurice, pri ktorej sme tiež zaznamenali rast, nie však tak výrazný. Jej cena najvýraznejšie vzrástla vo francúzskom Bodeaux (+23,93 €/t), v Rotterdame o +17,50 €/t, v Budapešti o (+14,46 €/t), a na obchodných miestach v poľskom Sliezsku o (+12,82 €/t). Namiesto ceny pre Bratislavu Vám prinášame cenu kukurice uvedenú Brnom.

Pozitívne sa vyvíjali aj ceny kŕmnej pšenice, s najväčším nárastom v Rotterdame (+25,00 €/t), v Hamburgu (+24,00 €/t) a v Sliezsku (+9,57 €/t). Opačný vývoj udáva Bratislava (-4,30 €/t).

Pri sladovníckom jačmeni najviac vzrástla cena v nemeckom Mannheime, a to o (+27,50 €/t), pričom v poľskom Zachodni iba o (+3,41 €/t).

Doslova neuveriteľne vzrástli v sledovanom období ceny kŕmneho jačmeňa vo francúzskom Rouen (+45,93 €/t), v Hamburgu (+38,00 €/t) a v Rotterdame (+32,50 €/t). Podstatne miernejší bol rast cien v Budapešti (+8,61 €/t), v Antverpách (+8,00 €/t) a v poľskom Sliezsku (+4,93 €/t). Významný nárast ceny evidujeme aj v Bratislave (+17,00 €/t).

Rástli tiež ceny potravinárskej raže (Hamburg +24,00 €/t) a tvrdej pšenice (v Miláne +6,00 €/t a vo francúzskom Port-La-Nouvelle +6,93 €/t).

V nasledujúcom období budú vývoj cien sledovaných komodít najviac ovplyvňovať informácie o priebehu počasia a výsledkoch zberu v rozhodujúcich obilniciach sveta, ako aj v samotnej Európskej únii. Tie sa odrazia na tvorbe celosvetových zásob obilnín.

Autor článku: Filip Kľačanský - spracované pre poľnoinfo.sk
Zdroj obrázku: Filip Kľačanský - spracované pre poľnoinfo.sk

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments