Zadajte hľadaný výraz

Ceny komodít Z ekonomiky

Trhové ceny vo vybraných krajinách EÚ k 29. júlu

Trhové ceny vo vybraných krajinách EÚ k 29. júlu
insert_photoFilip Kľačanský - spracované pre poľnoinfo.sk

V tabuľke uvádzame prehľad cien vybraných komodít v rozhodujúcich prístavoch, resp. obchodných miestach EÚ-27 k 29.júlu 2010 a ich porovnanie s cenami, za ktoré boli obchodované na daných miestach k 8.júlu 2010. Zároveň pri každej komodite nájdete ceny, za ktoré boli tieto komodity obchodované na Slovensku alebo v Českej republike kvôli možnosti porovnať si rozdiely v cenách komodít vo vzťahu k dopravným vzdialenostiam a následnému odvodeniu si dopravných nákladov do uvedených prístavov, či obchodných miest.

Mesiac júl je doslova ukážkou toho, ako správy z celosvetových trhov ovplyvňujú vývoj cien na burzách (najmä chicagskej) s rozhodujúcimi komoditami, akými sú pšenica a kukurica. Tie následne ovplyvňujú vývoj cien ostatných obilnín. Aj to je dôvod, prečo sa tejto téme budeme venovať podrobnejšie.

Úvod spomínaného obdobia bol ovplyvnený najmä pozitívnou správou Ministerstva poľnohospodárstva USA (Wasde report) o situácii na trhu s obilninami v samotných Spojených štátoch. Uvádzala, že zber pšenice v štátoch Kansas a Oklahoma (ide o najväčších producentov pšenice v USA) sa vyvíja dobre a suché počasie umožňuje farmárom urýchliť žatvu. Informovala tiež, že úroda tejto obilniny bude lepšia ako sa pôvodne očakávalo (v oblasti severozápadného Kansasu bola dosahovaná priemerná úrodnosť až 50-60 bušelov na aker, čo bolo takmer o 23 % viac, ako očakávaných 40,7 bušelov na aker). Správe obsahovala rovnako dôležitú informáciu o zásobách tejto komodity, ktoré by v USA mali k 31.máju 2011 vzrásť oproti poslednému odhadu o 12%. Výsledkom – bola stagnácia až mierny pokles cien v tomto období.

Za poklesom cien kukurice v tomto období bola rovnako informácia zo správy amerického ministerstva poľnohospodárstva, podľa ktorej teplé a suché počasie zlepšilo kondíciu osiatych porastov kukurice, pričom k 11.júlu bolo až 73 % osiatych plôch ohodnotených známkou excelentné. Očakávalo sa preto, že konečná produkcia kukurice vzrastie oproti minulému roku o 1 %. Nesmieme pritom zabudnúť, že Spojené štáty sú najväčším producentom a zároveň vývozcom kukurice na svete.

Prelom v uvedenom vývoji nastal približne v polovici mesiaca, keď sa začali objavovať prvé správy, že úroda pšenice v krajinách okolo Baltského mora je nižšia, ako sa pôvodne očakávalo. V rovnakom období prichádza Ukrajina s novým odhadom úrody pšenice, ktorý hovorí o 6,7 % znížení výnosov, na celkových 42 miliónov ton. Dažde na Ukrajine, podobne ako na Slovensku, spôsobili oneskorenie zberu a znížili kvalitatívne parametre dorobeného obilia. Iná správa zasa uviedla, že sucho v Rusku, ktoré je štvrtým najväčším exportérom pšenice na svete, je najhoršie za posledných 10 rokov, čo by mohlo viesť k zníženiu produkcie pšenice až o 21 % na 77 miliónov ton. Ukrajina i Rusko budú preto nútené obmedziť exporty, aby zabránili výraznému rastu cien na domácom trhu. O nižších úrodách hovoria aj krajiny strednej Európy.

Tieto správy nezostali bez reakcie, nakoľko predznamenávajú nárast dopytu po americkej pšenici, a vyvolali okamžitý nárast cien pšenice do nebývalých výšok (ide o niekoľko mesačné maximá). Trhy podobne reagovali na správy, že vysoké teploty môžu poškodiť až 20 % úrody kukurice a v USA.

V sledovanom období (od 8. do 29. júla) sa teda trhové ceny nami sledovaných komodít vyvíjali mimoriadne priaznivo, čo je veľmi pozitívnym signálom aj pre farmárov na Slovensku, kde sa žatva, najmä na juhu, chýli k záveru.

Ceny potravinárskej pšenice rástli prakticky na všetkých obchodných miestach, no rozdielne v západnej a východnej Európe. Kým na západe rástla cena rýchlejšie, na východe sme zaznamenali miernejší vzostup oproti cenám k 8.júlu. Najvýraznejší nárast bol belgických Antverpách a nemeckom Hamburgu (+24,00 €/t), tiež vo francúzskom Rouen (+21,50 €/t). O niečo nižší v Budapešti (+18,95 €/t) a rumunskom Banate (+13,16 €/t), v poľskom Sliezsku (+8,53 €/t) a bulharskom Burgase (+7,64 €/t). Pozitívny vývoj tiež evidujeme v Bratislave (+5,72 €/t).

Vývoj ceny potravinárskej pšenice ťahal nahor aj cenu kŕmnej kukurice, pri ktorej sme rovnako zaznamenali rast, nie však tak výrazný. Jej cena najvýraznejšie vzrástla v nemeckom Hamburgu o +22,00 €/t, španielskej Barcelone o +19,00 €/t. V Budapešti (+11,95 €/t), v Rotterdame o +7,50 €/t a na obchodných miestach v poľskom Sliezsku o +5,16 €/t. Namiesto cien udávaných pre Bratislavu uvádzame cenu z neďalekého Brna.
Pozitívne sa vyvíjali aj ceny kŕmnej pšenice, s najväčším nárastom v Rotterdame (+18,00 €/t), Hamburgu (+15,00 €/t), Sliezsko (+4,1 €/t). Priaznivý vývoj udáva aj Bratislava (+16,65 €/t).

Pri sladovníckom jačmeni chceme upriamiť vašu pozornosť na cenu v mekke tejto komodity vo francúzskom Creil (prístav na rieke Oise, prítok Seiny), kde cena od 8.júla vzrástla o 20,50 €/t. V jednom z rozhodujúcich obchodných miest, akým je nemecký Mannheim naopak cena mierne klesla, o –4,00 €/t.

Výrazne v sledovanom období vzrástli aj ceny kŕmneho jačmeňa. V Budapešti (+28,37 €/t), Hamburgu (+27,00 €/t), vo francúzskom Rouen (+23,00 €/t), Antverpy (+20,00 €/t), Rotterdam (+18,50 €/t) a v poľskom Sliezsku (+10,09 €/t). V Bratislave o +4,00 €/t.

Rástli tiež ceny potravinárskej raže (Hamburg +32,00 €/t) a tvrdej pšenice (Neapol +12,00 €/t, vo Francúzsku +15,00 €/t).

V nasledujúcom období by sa ceny všetkých sledovaných komodít budú ovplyvňovať informácie o prvých výsledkoch zberu jednotlivých komodít v rozhodujúcich svetových obilniciach, ako aj v samotnej Európe. Tie poukážu následne na tvorbu celosvetových zásob, čo sa odrazí na pohybe cien. Pri kukurici bude rozhodujúci vývoj počasia v USA.

Autor článku: Filip Kľačanský - spracované pre poľnoinfo.sk
Zdroj obrázku: Filip Kľačanský - spracované pre poľnoinfo.sk

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments