Zadajte hľadaný výraz

Ceny komodít Z ekonomiky

Trhové ceny vo vybraných krajinách EÚ k 14. októbru

Trhové ceny vo vybraných krajinách EÚ k 14. októbru
insert_photoFilip Kľačanský - spracované pre poľnoinfo.sk

V tabuľke uvádzame prehľad cien vybraných komodít v rozhodujúcich prístavoch, resp. obchodných miestach EÚ-27 k 14.októbru 2010 a ich porovnanie s cenami, za ktoré boli obchodované na daných miestach k 30.septembru 2010. Zároveň pri každej komodite nájdete ceny, za ktoré boli tieto komodity obchodované na Slovensku alebo v Českej republike kvôli možnosti porovnať si rozdiely v cenách komodít vo vzťahu k dopravným vzdialenostiam a následnému odvodeniu si dopravných nákladov do uvedených prístavov, či obchodných miest.

Už v minulosti sme sa v pravidelnej správe poľnoinfo.sk o aktuálnych trhových cenách zmienili o globálnom vplyve pravidelnej správy o vývoji svetového poľnohospodárstva zverejňovanej americkým ministerstvom poľnohospodárstva, známej aj ako USDA-report.

Obdobie, ktoré mapuje táto správa poľnoinfo.sk možno rozdeliť na dve polovice, kde pomyselným predelom vo vývoji situácie na trhoch je práve USDA-report. Jedná sa o kľúčovú správu, ktorá sa zaoberá jednotlivými východiskami svetového poľnohospodárstva, akými sú napr. aktuálny vývoj počasia v rozhodujúcich obilniciach sveta a jeho vplyv na priebeh zberových prác, ako aj výhľad svetových zásob rozhodujúcich komodít. Správa USDA bola zverejnená v piatok, 8. októbra 2010.

Do tohto termínu už niekoľko týždňov v rade za sebou oslabovali ceny prakticky všetkých obilnín. Napr. cena kukurice na burze v Chicagu klesla od konca septembra do 4. októbra o takmer 11%. Veľmi podobný vývoj sme zaznamenali aj u pšenice, ktorej cena v priebehu uvedeného obdobia klesla o približne 9%.

Zlom v danom vývoji, ako sme už vyššie uviedli, nastal práve 8. októbra, keď termínované obchody na pšenicu a kukuricu zaznamenali prudký rast.

Bola to reakcia na správu amerického ministerstva poľnohospodárstva, ktoré znížilo odhad zberu kukurice a zároveň znížilo odhad globálnych zásob pšenice.

Projekcia celosvetovej produkcie pšenice v marketingovom roku 2010/11 bola v najnovšej správe Ministerstva poľnohospodárstva USA mierne znížená, a to o 2,5 milióna na 641,5 milión ton. Príčinou je pokles prognózy úrody v Severnej Amerike. Odhad celosvetovej spotreby bol mierne upravený nahor o 2 milióny na 663 miliónov ton. Konečné celosvetové zásoby by mali dosiahnuť 174,7 milióna ton, čo je o 3 milióny ton menej oproti predchádzajúcej predpovedi.

USDA-report tiež predpokladá, že celosvetová produkcia kukurice by mala dosiahnuť 820 miliónov ton (zníženie odhadu o 6 miliónov) a spotreba by mala byť na úrovni 835 miliónov ton (rast prognózy o 6 miliónov). Menej kukurice oproti predchádzajúcej predpovedi dodajú predovšetkým Spojené štáty. Naopak výrazne vyššia produkcia bude v Argentíne. Celosvetové konečné zásoby kukurice by sa mohli pohybovať na úrovni 132,4 miliónov ton, pričom v septembrovej prognóze predpokladalo USDA 135,6 milióna ton.

Po strmhlavom raste cien z 8. októbra vydržala táto tendencia obom rozhodujúcim komoditám iba niekoľko dní. Po správach o suchom a pre zber kukurice priaznivom počasí v USA začali ceny opäť mierne oslabovať. V USA je v súčasnosti pozberaných už 51% celkovej úrody kukurice, pričom 5-ročný priemer v tomto období je iba 30%.

Na relatívne významnom poklese ceny kukurice koncom 41. týždňa sa prejavil aj vplyv jej značného posilnenia v tomto roku, už o 37%. Ide o dvojročné maximum. Niektorí investori sa preto začali zbavovať svojich pozícií, nakoľko neveria v jej ďalší rast. (Dobre informovaní a skúsení investori zatvárajú svoje pozície, ak očakávajú pokles na trhu.)

Komentár k samotnému prehľadu trhových cien vo vybraných krajinách EÚ:
Ako už zverejnený prehľad cien – v tabuľke poľnoinfo.sk – naznačuje, cena potravinárskej pšenice v období od 30.9. do 14.10., t.j. prakticky od začiatku mesiaca, vo väčšine obchodných miest klesla. Pokles by bol ešte dramatickejší nebyť významného medzitýždenného nárastu (od 7.10. do 14.10.) dosahujúceho až 15€/t (po zverejnení USDA-správy).
Od začiatku mesiaca sme najvýraznejšie poklesy cien zaznamenali vo Viedni (-29,50 €/t), v belgických Antverpách (-17,00 €/t) a Drážďanoch (-15,00 €/t). Cena tiež klesla v Hamburgu (-3,00 €/t) a v Budapešti (-4,04 €/t).
Naopak výrazne vzrástla v Bratislave (+14,10 €/t), mierne v poľskom Sliezsku (+2,93 €/t), v Prahe (+2,83 €/t) a v Rouen (+1,93 €/t).

Cena kŕmnej pšenice v poľnoinfo.sk vytipovaných obchodných miestach sa v sledovanom období vyvíjala rozdielne. Vzrástla v Hamburgu (+4,00 €/t) a v Bratislave (+1,72 €/t). Opačný vývoj sme zaznamenali v Antverpách (-7,00 €/t) a v Sliezsku (-0,30 €/t), kde cena klesla iba minimálne. Celkový vývoj bol však veľmi podobný tomu, ako sme ho popísali pri potravinárskej pšenici.

Úplne odlišná situácia je pri komodite jačmeň. Kým cena kŕmneho jačmeňa kopíruje vývoj cien pšenice, cena sladovníckeho jačmeňa je dlhodobo ustálená, dochádza iba k miernym medzitýždenným výkyvom.

V porovnaní s uplynulým týždňom (od 7.10.) cena sladovníckeho jačmeňa najviac vzrástla okrem francúzskych miest Creil (+10,00 €/t) a Rouen (+8,00 €/t), aj v poľskom Zachodni (+9,97 €/t). Menej výrazne v nemeckom Mannheime (+3,00€/t) a v Brne (+5,04 €/t).

V krajinách západnej Európy sa cena kŕmneho jačmeňa od začiatku mesiaca vyvíjala v tvare písmena V, čo znamená, že v prvom týždni cena oslabila približne o 7,00 €/t, pričom v druhom týždni jeho cena posilnila v priemere o 15,00 €/t.

Výsledkom takéhoto vývoja je skutočnosť, že cena od 30.9. vzrástla v Hamburgu o (+5,00 €/t), v Mannheime o (+4,50 €/t), naopak klesla v Antverpách o (-8,00 €/t) a vo francúzskom Rouen o (-2,07 €/t).

Iný vývoj poľnoinfo.sk zaznamenalo v krajinách východnej Európy, kde cena kŕmneho jačmeňa rastie kontinuálne už štvrtý týždeň v rade za sebou. Od začiatku mesiaca vzrástla v Bratislave o (+8,74 €/t), v Budapešti o (+2,92 €/t) a v poľskom Zachodni o (+2,50 €/t).

Cena kŕmnej kukurice oslabovala prakticky vo všetkých poľnoinfo.sk vybraných obchodných miestach, v Hamburgu (-22,50 €/t), v Rotterdame (-10,00 €/t) a v Budapešti (-2,80 €/t) Výnimkou je poľské Zachodni, kde cena od 30.9. vzrástla (+8,61 €/t).

Možno konštatovať, že cena potravinárskej raže je dlhodobo stabilná, s určitými výkyvmi ceny v jednom alebo druhom smere. Od začiatku mesiaca cena v Hamburgu klesla o (-4,00 €/t) a v poľskom Zachodni vzrástla o (+3,85 €/t).

Cena kŕmneho ovsa v nemeckom Hamburgu stagnovala, v poľskom Zachodni klesla (-2,01 €/t).

Cena tvrdej pšenice na talianskom trhu zväčša stagnovala, pričom ide o dlhodobejší trend. Vo francúzskom Port-La-Nouvelle od začiatku mesiaca mierne vzrástla (+0,93 €/t).

Autor článku: Filip Kľačanský - spracované pre poľnoinfo.sk
Zdroj obrázku: Filip Kľačanský - spracované pre poľnoinfo.sk

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments