Zadajte hľadaný výraz

Ceny komodít Z ekonomiky

Trhové ceny vo vybraných krajinách EÚ k 10. februáru

Trhové ceny vo vybraných krajinách EÚ k 10. februáru
insert_photoFilip Kľačanský - spracované pre poľnoinfo.sk

V tabuľke uvádzame prehľad cien vybraných komodít v rozhodujúcich prístavoch, resp. obchodných miestach EÚ-27 k 10. februáru 2011 a ich porovnanie s cenami, za ktoré boli obchodované na daných miestach k 27. januáru 2011. Zároveň pri každej komodite nájdete ceny, za ktoré boli tieto komodity obchodované na Slovensku alebo v Českej republike kvôli možnosti porovnať si rozdiely v cenách komodít vo vzťahu k dopravným vzdialenostiam a následnému odvodeniu si dopravných nákladov do uvedených prístavov, či obchodných miest.

V predchádzajúcej komplexnej správe o trhu s obilninami sme sa pomerne podrobne venovali odhadom vývoja zásob dvoch rozhodujúcich komodít – pšenice a kukurice, ktoré pred niekoľkými týždňami zverejnila mienkotvorná inštitúcia IGC, t.j. Medzinárodná rada pre obilniny.

Ani USDA (Ministerstvo poľnohospodárstva USA) nenechalo na seba dlho čakať a s niekoľkotýždňovým oneskorením zverejnilo tiež svoje odhady. Môžeme povedať, že sa do značnej miery zhodujú s tými, ktoré poznáme zo správy IGC. Správa USDA bola preto prvým z faktorov, ktoré ovplyvnili vývoj cien jednotlivých komodít v sledovanom období.

Druhým faktorom, ktorý priaznivo vplýval na vývoj cien komodít počas uplynulých dvoch týždňov bol stúpajúci dopyt po komoditách v súvislosti s nárastom nepokojov v severnej Afrike. Tu musíme poukázať na fakt, že štáty tohto regiónu spolu so štátmi Blízkeho a Ďalekého Východu tvoria najväčších importérov pšenice v celosvetovom meradle.

Len samotné Alžírsko v januári 2011 nakúpilo 2,3 miliónov ton pšenice, pričom vyhlásilo tender na ďalších 50 000 ton. Egypt nakúpil 170 000 ton vysokokvalitnej pšenice z Argentíny, Austrálie a USA. Irak nakúpil 300 000 ton pšenice, z toho 250 000 ton z Austrálie a 50 000 ton z USA. Jordánsko kúpilo 100 000 ton tvrdej pšenice z USA.

Nové tendre na dodávky pšenice vyhlásili v úvode uplynulého týždňa ďalšie štáty, konkrétne Turecko, Tunisko, Irak a Bangladéš.

Tretím neopomenuteľným faktorom je sucho, ktoré sužuje sever Číny a ohrozuje tak úrodu pšenice. Zo 14 miliónov hektárov zimnej pšenice bolo doteraz poškodených približne 5,2 milióna.

Vývoj cien v ostatných týždňoch preto začína veľmi silno pripomínať obdobie záveru roka 2007 a úvodu roka 2008. Ceny pšenice v tom čase napr. v Rouen (Francúzsko) oscilovali na úrovni 300 eur za tonu, v súčasnosti je to 276 eur za tonu. Ceny jačmeňa sa šplhali k úrovni 270 eur za tonu, v súčasnosti cca 220 eur za tonu. A takto by sme mohli pokračovať ďalšími komoditami.

Cena potravinárskej pšenice v „poľnoinfom.sk“ sledovaných obchodných miestach v období od 27.1.2011 do 10.2.2011 najvýraznejšie posilnila v Prahe (+29,49 €/t). Nasledujú ju Rouen (+13,93 €/t), Viedeň (+12,00 €/t), Mannheim (+11,00 €/t) a Hamburg (+10,00 €/t).

Miernejší nárast ceny evidujeme v poľskom Sliezsku (+9,74 €/), v belgických Antverpách (+6,00 €/t) a v Budapešti (+4,51 €/t).

Cena potravinárskej pšenice podľa informácie z Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu trhov – časť obilniny markantne klesla iba v Bratislave (-63,81 €/t). V čase, keď cena pšenice celosvetovo posilňuje pokladáme tento údaj za nepresný.

Po tom, čo pred dvoma týždňami nahlásila naša PPA nárast ceny pšenice v sledovanom období až o (+85,54 €/t) sa nám javí, že začína mať vážne problémy s monitorovaním cien jednotlivých komodít v rámci územia Slovenska.

Ceny kŕmnej pšenice v európskom meradle kopírovali vývoj cien potravinárskej pšenice. Najvyšší nárast ceny sme zaznamenali vo Francúzsku, konkrétne v departemente Eure et Loir (+9,93 €/t). O niečo nižší v poľskom Sliezsku (+4,69 €/t) a v Hamburgu (+2,00 €/t). Výrazné posilnenie evidujeme jedine v Bratislave (+62,06 €/t). Tento údaj však tiež nepokladáme za korektný. Zrejme je len potvrdením vyššie uvedeného.

Po poklese ceny kŕmneho jačmeňa v uplynulom sledovanom období vo všetkých sledovaných obchodných miestach sa ceny v rámci tohto obdobia vyvíjali podstatne priaznivejšie. Výraznejší nárast ceny sme však zaznamenali iba Hamburgu (+8,00 €/t) a v poľskom Zachodni (+4,94 €/t). V ďalších obchodných miestach bol nárast iba mierny: v Mannheime (+1,00 €/t) a vo francúzskom Rouen (+0,93 €/t). Cena stagnovala vo Viedni a dokonca mierne oslabila vo francúzskom departemente Eure et Loir (-0,07 €/t). V Bratislave cena kŕmneho jačmeňa počas uplynulých dvoch týždňov posilnila až o (+22,72 €/t). Údaj opäť poukazuje na problémy Pôdohospodárskej platobnej agentúry s monitorovaním cien jednotlivých komodít.

Cena sladovníckeho jačmeňa sa vyvíjala rozdielne v západnej a východnej časti Európy. Rástla vo východnej časti, konkrétne v Brne o (+8,36 €/t) a v poľskom Zachodni (+0,62 €/t). Oslabila v oboch francúzskych obchodných miestach: Creil (-1,07 €/t) a Rouen (-1,07 €/t). Stagnovala v nemeckom Mannheime.

Cena kŕmnej kukurice sa vyvíjala nasledovne: poľské Zachodni (+20,41 €/t), Bratislava (+6,93 €/t), Bordeaux (+4,93 €/t), Hamburg (+2,00 €/t) a Budapešť (+0,15 €/t). Cena oslabila jedine v Mannheime (-0,50 €/t).

Tvrdá pšenica pokračuje aj naďalej vo veľmi priaznivom cenovom vývoji. V Boloni, na jednom z jej rozhodujúcich obchodných miest, posilnila o (+10,00 €/t). K relatívne významnému poklesu došlo v Port-La-Nouvelle (-13,07 €/t).

Priaznivo sa vyvíjali aj ceny potravinárskej raže. Posilnili vo všetkých sledovaných obchodných miestach, v poľskom Zachodni o (+7,66 €/t), v Brne o (+4,84 €/t) a v nemeckom Hamburgu o (+4,00 €/t).

Autor článku: Filip Kľačanský - spracované pre poľnoinfo.sk
Zdroj obrázku: Filip Kľačanský - spracované pre poľnoinfo.sk

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments