Zadajte hľadaný výraz

Článok dňa MPRV SR Z domova

Termín vo výzve na investície predĺžili

Termín vo výzve na investície predĺžili
insert_photoilustračné foto - Farma Východná

Poľnohospodári, ktorí chcú žiadať o peniaze na investície do svojich podnikov, dostali čas naviac. Podávanie žiadostí, ktoré sa otvorilo 1. marca 2021, malo pôvodne trvať len do konca mesiaca. Pôdohospodárska platobná agentúra však termín predĺžila do konca apríla. V rámci zdôvodnenia uviedla, že k tomuto kroku došlo na základe viacerých požiadaviek zástupcov potencionálnych žiadateľov.

Dlhší čas je podľa PPA potrebný na zabezpečenie všetkých potrebných činností pri príprave žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ktoré aktuálne ovplyvňujú protipandemické opatrenia a najmä zákaz vychádzania.

21 miliónov eur

Žiadatelia tak dostali na vybavenie žiadosti a všetkých potrebných podkladov 30 dní navyše.

„Žiadatelia si môžu podať žiadosti výlučne elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy. Pre zabezpečenie plne elektronickej komunikácie vo vzťahu k žiadosti je potrebné, aby žiadateľ mal aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie,“ vyjadril sa Daniel Hrežík z ministerstva pôdohospodárstva.

Na výzvu je vyčlenený balík peňazí vo výške 21 miliónov eur. Oprávnené výdavky musia byť v rozmedzí 10 tisíc až 60 tisíc eur na jednu žiadosť. Jeden žiadateľ môže žiadať o peniaze najviac na dva projekty – každý však musí zastrešovať inú oblasť.

Žiadatelia môžu získať príspevok na:

  • investície do zvýšenia produkcie alebo jej kvality v živočíšnej výrobe a špeciálnej rastlinnej výrobe vrátane investícií do geotermálnych vrtov s tým súvisiacich investícií a vrátane investícií do obstarania technického a technologického vybavenia živočíšnej výroby a špeciálnej rastlinnej výroby vrátane strojov a náradia;
  • investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie skladovacích kapacít a pozberovej úpravy vrátane sušiarní s energetickým využitím biomasy na výrobu tepla s max. tepelným výkonom do 2 MWt;
  • investície do  nových závlahových systémov (koncových zariadení), všetko s cieľom zvýšiť produkciu a jej kvalitu;
  • investície spojené so zavádzaním inovatívnych technológií v súvislosti s variabilnou aplikáciou organických a priemyselných hnojív do pôdy a ostatných substrátov s cieľom zlepšenia kvalitatívnych vlastností a úrodnosti pôdy a ochrany pred jej degradáciou;
  • investície do zlepšenia odbytu;
  • investície do zníženia záťaže na životné prostredie vrátane technológií v súvislosti s rastom produkcie alebo rastom kvality produkcie,“ uviedlo ministerstvo.

Vyhlásenie investičnej výzvy bolo n Slovensku očakávané už dlhšie. Rezort predpokladá vysoký záujem. O peniaze môžu žiadať všetky druhy fariem – malé, stredné aj veľké, rovnako aj rodinné farmy či mladí farmári. Faktom je, že práve menšie podniky budú vo výzve zvýhodnené.

„Pôvodne malo ísť o koronavírusovú výzvu, ktorá bola nakoniec zverejnená až koncom novembra. Reálne čerpanie môže nastať na konci roka 2021 a podľa nášho názoru sa tie peniaze ani nevyčerpajú. Je to z dôvodu nastavenia výzvy,“ uviedol predseda SPPK Emil Macho.

Podpora investícií bude pokračovať

Na podporu investícií sa chce rezort zamerať aj v nastávajúcom období. Výzvu na investície do poľnohospodárskych podnikov by mal vyhlásiť aj v štvrtom kvartáli tohto roka. Rovnako koncom roka plánuje ministerstvo vyhlásiť aj výzvu na investície do spracovania, vývoj poľnohospodárskych výrobkov aj na uvádzanie produkcie na trh. Investície by mali byť podporené aj v rámci budúceho programovacieho obdobia, po roku 2023. Cieľom je zvýšiť takýmto spôsobom sebestačnosť Slovenska, v rámci zvýšenia konkurencieschopnosti, modernizácie a životaschopnosti slovenských poľnohospodárskych podnikov.

Autor článku: Ivana Kaliská
Zdroj obrázku: ilustračné foto - Farma Východná

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments