Zadajte hľadaný výraz

PoľnoEÚ Z domova

Strategický plán: Komplexných pripomienok je takmer dvesto

Strategický plán: Komplexných pripomienok je takmer dvesto
insert_photoarchív poľnoinfo.sk

Strategický plán bude základným dokumentom slovenského poľnohospodárstva. Poskytne odpovede na mnohé otázky. Bude sa roľníkom v nasledujúcich rokoch dariť lepšie? Vyrobíme viac slovenských potravín? Vytvoríme takú podobu vidieka, po ktorom túžia jeho obyvatelia, turisti aj ochranári? Pripomienky k tomu, či to tak bude, posielalo tridsať ministerstvom vybraných organizácií (zoznam na konci článku) takmer celý apríl.

„Pripomienkovanie dokumentu prebiehalo od 31.3.2021 do 25.4.2021. Doručených nám bolo 184-komplexných pripomienok, od dvadsiatich subjektov,“ informuje portál poľnoinfo.sk Daniel Hrežík, šéf odboru komunikácie na agroministerstve.

Dokument bol predstavený pracovnej skupine, ale aj všetkým poľnohospodárom, na webovej stránke ministerstva začiatkom apríla. Nejde priamo o strategický plán, ale o Východiská pre tvorbu Intervenčnej stratégie Strategického plánu SPP 2023-2027.

SPPK poslala k návrhu 33 pripomienok

Samotní poľnohospodári upozorňujú, že o takomto dokumente sa malo diskutovať oveľa skôr. Už v polovici júna 2019 im bola predstavená SWOT analýza a identifikácia potrieb. Aktuálny dokument je pokračovaním v ceste, ktorá začala pri zverejnení legislatívneho návrhu novej európskej agropolitiky v júni 2018.

„Môžeme skonštatovať, že sme stratili rok prípravy extrémne dôležitých dokumentov. Ich výsledná podoba ovplyvní slovenské poľnohospodárstvo, vzhľadom na reformu spoločnej poľnohospodárskej politiky, na dlhé roky,“ myslí si Ján Baršváry zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.

Najväčšia samosprávna organizácia roľníkov poslala k návrhu 33 pripomienok. Podľa Baršváryho tu nie sú započítané pripomienky, ktoré zástupcovia SPPK uplatňujú priebežne v rámci pracovných podskupín k jednotlivým intervenciám.

Ekoschémy a pozemkové úpravy

„V návrhu vidíme zjavný príklon k financovaniu neproduktívnych opatrení a to nad rámec požiadaviek „bruselskej“ legislatívy. Viac ako 40-percent rozpočtu II. piliera má smerovať na environmentálno-klimatické ciele a viac ako 28-percent rozpočtu I. piliera na tzv. ekoschémy,“ hovorí Ján Baršváry.

SPPK požaduje znížiť výdavky zamerané na riešenie osobitných environmentálnych a klimatických cieľov v II. pilieri z navrhovaných 40-percent na úroveň, ktorú požaduje legislatíva EÚ, čo je podľa poľnokomory, 30-percent.

„Pozemkové úpravy majú byť financované sumou 150 miliónov eur, čo sa nám javí ako snaha ministerstva kompenzovať nerealizované zámery rezortu v Pláne obnovy a odolnosti,“ povedal Ján Baršváry.

Tento krok zástupca poľnohospodárskej komory kritizuje, pretože prostriedky nekončia v podpore poľnohospodárstva, ale vo vysporiadaní pozemkov.

„Takto zvýšime potravinovú sebestačnosť len ťažko,“ myslí si Ján Baršváry.

SPPK navrhuje znížiť aj objem finančných prostriedkov určených na pozemkové úpravy o 100-miliónov eur.

PKS: Navýšenie alokácie pre rozšírenie spracovateľských kapacít

S prehodnotením finančných alokácií na jednotlivé intervencie v rámci II. piliera majú problém aj potravinári. Potravinárska komora Slovenska doručila k dokumentu celkovo jedenásť pripomienok.

„Za kľúčovú pripomienku považujeme požiadavku prehodnotenia finančných alokácií na jednotlivé intervencie v rámci II. piliera s prihliadnutím na hodnotu za peniaze a navýšenie alokácie pre rozšírenie spracovateľských kapacít na minimálnu výšku 300 miliónov eur,“ hovorí Jana Venhartová, riaditeľka PKS.

Samotný dokument pritom počíta so sumou určenou pre potravinárov vo výške 65-miliónov eur. Celkovo má byť na všetky projektové podpory vyčlenených 1,09-miliardy eur.

Kofinancovanie

K objemu vyčlenených prostriedkov sa v minulom týždni vyjadrili v spoločnej tlačovej správe aj zástupcovia prvovýrobcov a spracovateľov mlieka. S obavami vnímajú, že dokument počíta s kofinancovaním II. piliera na úrovni 45-percent. Od zástupcov agroministerstva chcú potvrdenie, že takáto suma je reálne vyrokovaná s ministerstvom financií a nie je na úrovni snov a prianí, ako boli svedkami pri pláne obnovy.

„Ak sa príprava strategického plánu podcení alebo sa nezabezpečí kofinancovanie na úrovni 45-percent, bude to znamenať ďalšiu stratu veľkosti mliečneho sektora na Slovensku,“ informuje tlačová správa Mliečneho fondu.

SPPK vo svojom stanovisku pre poľnoinfo.sk uvádza, že dôležité pripomienky z ich strany sa týkajú celého spektra dokumentu. Od zachovania výšky viazanej podpory, cez zahrnutie osobných nákladov ako oprávnenej položky do degresivity, cez zavedenie minimálnej hranice pre redistributívnu platbu na úrovni šesť hektárov v prípade, že fyzické osoby nepodnikatelia nebudú podliehať povinnej registrácii, po nesúhlas s podporou dobrých životných podmienok zvierat v rámci ekoschém v I. pilieri.

MPRV: K stratégii sa uskutoční stretnutie po zapracovaní pripomienok

Pripomienky sa rozdelili na vyriešenie medzi vecné sekcie zodpovedné za dané témy. Následne sa všetky pripomienky skonsolidujú a tie, ktoré zostali nevyriešené, sa postúpia na vyriešenie do internej pracovnej skupiny MPRV SR pre prípravu strategického plánu. K intervenčnej stratégii sa uskutoční stretnutie po zapracovaní a vyriešení spomínaných pripomienok. Vzhľadom na ich objem a potrebu individuálneho prístupu zatiaľ nie je jasné, koľko tento proces potrvá,“ uzatvára Daniel Hrežík.

Zoznam členov Pracovnej skupiny pre vypracovanie

Strategického plánu SPP 2023-2027

(1.2.2021)

Autor článku: Juraj Huba - poľnoinfo.sk
Zdroj obrázku: archív poľnoinfo.sk

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments