Zadajte hľadaný výraz

Novým ministrom je Zsolt Simon (životopis)
Prepad ekologického predaja vo Veľkej Británii
EÚ: Produkcia sladovníckeho jačmeňa poklesne
Žatva na Zemplíne mešká, úrodu očakávajú podpriemernú
Žatva hustosiatych obilnín začne až okolo 20. júla
Poľnohospodárov zorientujú v Krížovom plnení
Prvé kroky ministra budú smerovať k platbám na repu
Prebieha verifikácia škôd po záplavách
Trhové ceny vo vybraných krajinách EÚ k 1. júlu
Keď nás tabak živil
Becík: Kto si váži cent, bude raz milionár
Hriňovská mliekareň Koliba neustále investuje
Nemecko. Pestovanie obilnín sa zdá i tento rok stratové
Repka. Júnové odhady úrod sa líšia
Pšenica. Júnové prognózy úrody vo vybraných štátoch EÚ