Zadajte hľadaný výraz

PoľnoEÚ Z domova

„Ste doma“ v podmienkach krížového plnenia?

„Ste doma“ v podmienkach krížového plnenia?
insert_photoarchív poľnoinfo.sk

Skúste si náš kvíz. Desať otázok o plnení podmienok krížového plnenia.

V akom termíne je povinný žiadateľ dodržiavať pravidlá krížového plnenia?
Ktorej z uvedených oblastí sa netýkajú pravidlá krížového plnenia?
Požiadavky hospodárenia PH 1 „Ochrana vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov“ zaväzuje žiadateľa dodržiavať zákaz hnojenia podľa osobitného predpisu. Tento predpis stanovuje pre zraniteľné oblasti zakázané obdobie na používanie dusíkatých hnojivých látok. Pre tuhé hospodárske hnojivá a tuhé hnojivé látky s organickým viazaným dusíkom na poľnohospodárskej pôde pre zraniteľné oblasti vo vysokom stupni obmedzenia je toto obdobie stanovené:
Dobré poľnohospodárske a environmentálne podmienky DPEP 1 „Vytvorenie nárazníkových zón pozdĺž vodných tokov“ ukladajú žiadateľovi dodržiavať zákaz používania priemyselných a organických hnojív s obsahom dusíka v nárazníkových zónach pozdĺž útvarov povrchových vôd a odkrytých podzemných vôd na diele pôdneho bloku vedeného v LPIS. Do akej vzdialenosti od brehovej čiary je stanovená nárazníková zóna?
Dobré poľnohospodárske a environmentálne podmienky DPEP 5 „Minimálne obhospodarovanie pôdy s cieľom obmedziť eróziu“ ukladajú žiadateľovi povinnosť zabezpečiť, aby sa na ornej pôde so svahovitosťou nad stanovenú hodnotu nepestovali širokoriadkové plodiny. Pri akej svahovitosti je potrebné plniť túto požiadavku?
Vypaľovania trvalých trávnych porastov je:
Požiadavky hospodárenia PH 4 „Bezpečnosť potravín a krmív“ stanovujú pre žiadateľa povinnosť vykonávať dojenie hygienickým spôsobom a ochladzovanie mlieka na požadovanú teplotu. Na akú teplotu je povinnosť okamžite schladiť mlieko, ak sa vykonáva každodenný zber?
Ak je žiadateľ chovateľom ošípaných jeho povinnosťou je dodržiavanie požiadavky hospodárenia PH 4 „ Identifikácia a registrácia ošípaných“ súčasťou ktorých je dodržiavať povinnosť registrácie chovu ošípaných podľa osobitného predpisu. Kde musí byť chovateľ registrovaný?
Požiadavky hospodárenia PH 11 „ Minimálne normy na ochranu teliat“ stanovujú vek teliat, ktoré už nemajú byť ustajnené v individuálnom koterci. Aký je?
O koľko percent sa upravia priame platby ak PPA na základe kontrol zistí, že žiadateľ úmyselne nedodržiava určené pravidlá krížového plnenia?
Zobraziť odpovede
Skontrolovať odpovede

 

Autor článku: Milan Róžik s použitím príslušných právnych predpisov a k ním vydaných usmernení MPRV SR.
Zdroj obrázku: archív poľnoinfo.sk

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments