Zadajte hľadaný výraz

Článok dňa Rastlinná výroba Z domova

Štatistický úrad: Úroda väčšiny plodín vzrastie dvojciferným tempom, pri kukurici dokonca presiahne 50 %

Štatistický úrad: Úroda väčšiny plodín vzrastie dvojciferným tempom, pri kukurici dokonca presiahne 50 %
insert_photoarchív poľnoinfo.sk

Druhý odhad zvýšil úrodu hustosiatych obilnín o 5 %, najmä však pšenice. Očakáva sa výrazný rast úrody aj ostatných sledovaných komodít s výnimkou hrachu. Kukurica má dosiahnuť 1,5 násobok minuloročného objemu, zemiakov by malo byť o štvrtinu a cukrovej repy o pätinu viac než vlani. Hektárové výnosy nad päťročným priemerom sa očakávajú pri všetkých vybraných plodinách, okrem raže, ovsa, kukurice a hrachu.

Tohtoročná úroda hustosiatych obilnín na Slovensku by mala byť ešte vyššia ako napovedali prvé očakávania z júna tohto roka. Podľa druhého odhadu úrody, ktorý Štatistický úrad SR zrealizoval k 15. augustu 2023, kedy už bola pozbieraná väčšina obilnín vrátane repky, by poľnohospodári mali oproti minulému roku zozbierať o 469-tisíc ton hustosiatych obilnín viac a dosiahnuť celkovú úrodu takmer 3,2 mil. ton. Pod jej dvojciferný medziročný nárast presahujúci 17 % sa podpísali najmä významne vyššie výnosy z hektára s objemom 5,7 ton, ktoré sú nad priemerom minulého roka a súčasne aj posledných piatich  rokov.

Z ostatných plodín sa vyššia úroda predpokladá aj pri sóji, kukurici, zemiakoch a cukrovej repe. Slnečnica by mala dosiahnuť objem podobný vlaňajšiemu, iba produkcia hrachu sa očakáva nižšia. Odhad úrody slnečnice, kukurice a repy bude spresnený v septembrových odhadoch.

Pšenica, jačmeň a tritikale nad úrovňou päťročných priemerov

Hektárové výnosy nad úrovňou päťročných priemerov očakávajú poľnohospodári najmä pri pšenici a jačmeni, ktoré sú dlhodobo najpestovanejšími hustosiatymi obilninami na Slovensku a aj v tomto roku tvorili až 95 % plôch osiatych hustosiatymi obilninami. Druhý odhad úrody zvýšil o 6,7 % júnové predpoklady hektárového výnosu pri pšenici, ktorá by tak dosiahnutým priemerným výnosom na úrovni 6 ton z hektára mala presiahnuť päťročný priemer o 18 %. Dvojciferný nárast hektárových výnosov nad päťročným priemerom sa očakáva aj pri jačmeni s odhadovaným priemerným výnosom 5,4 ton z hektára a tritikale s 3,9 ton z hektára.

Celková úroda pšenice, ktorá tvorí až tri štvrtiny plôch hustosiatych obilnín, by mala v roku 2023 dosiahnuť takmer 2,5 mil. ton, čo je takmer o 20 % viac ako vlani. Nárast odhadovanej produkcie o 400-tisíc ton, pri medziročnom miernom poklese osiatych plôch, je ovplyvnený predovšetkým zvýšením hektárového výnosu oproti minulému roku o celú jednu tonu z hektára.

Augustové spresnenie nepatrne zvýšilo úrodu jačmeňa, ktorú poľnohospodári očakávajú v celkovom objeme 608,4 tisíc ton, čo je o 9,3 % viac než vlani. Bude to dôsledok medziročne mierne väčšej osiatej plochy, ale tiež najmä vyšších výnosov z hektára. Vyššia úroda sa očakáva aj pri tritikale a raži. Produkcia ovsa by mala byť približne na úrovni minulého roka (24,2 tis. ton).

Kukurica s markantným nárastom

Produkcia druhej najpestovanejšej plodiny, kukurice na zrno, by mala aj napriek medziročnému zníženiu osevnej plochy o pätinu vzrásť o viac ako 50 % a dosiahnuť celkový objem 1,04 mil. ton.

„Je to dôsledok priemerného hektárového výnosu na úrovni 7,4 tony, čo je o 71 % viac ako v minulom roku, ktorý bol výrazne poznačený suchom. Očakávané hektárové výnosy sa tak dotiahnu na hodnotu päťročného priemeru,“ uviedol Peter Danko, riaditeľ odboru štatistiky poľnohospodárstva Štatistického úradu SR.

Úroda kukurice bude spresnená v rámci septembrového tretieho odhadu úrody.

Repka a sója s výrazným nárastom úrody, slnečnica na úrovni vlaňajška

Podľa aktuálneho spresnenia odhadov bude medziročný nárast produkcie repky olejnej ešte výraznejší (19,2 %) a dosiahne 526,7 tis. ton. Dôvodom je okrem mierne väčšej výmery osevných plôch najmä vyšší hektárový výnos 3,6 tony, čo je o viac ako 0,5 tony z hektára nad päťročným priemerom a tiež takmer 14 % nad úrovňou vlaňajška.

Nárast takmer o tretinu produkcie minulého roka sa očakáva pri úrode sóje. Dosiahnuť by mala objem 127,5 tis. ton a to aj napriek medziročnému poklesu osevných plôch o takmer 30 %. Pozitívny výsledok je spôsobený odhadovaným výrazným medziročným zvýšením hektárového výnosu o 80 % na 2,6 tony z hektára, ktorý je súčasne nad hranicou päťročného priemeru 2,2 tony z hektára.

V prípade slnečnice by mala byť úroda približne rovnaká ako v minulom roku, 172 tis. ton, napriek menšej osiatej ploche o takmer 18 %.

Vyššia úroda cukrovej repy a zemiakov, hrachu bude menej

Cukrová repa technická bola v roku 2023 zasiata na výmere o 14 % väčšej ako v minulom roku. Priemerný hektárový výnos dosiahne približne úroveň päťročného priemeru a bude na úrovni 59,7 ton z hektára. Medziročný nárast hektárového výnosu ako aj zvýšenie pestovateľských plôch bude mať vplyv na aktuálny rast produkcie tejto komodity o 19,2 % na úroveň 1,3 mil. ton.

Pestovateľské plochy zemiakov sú svojou výmerou v aktuálnom roku podobné vlaňajšku. Medziročne sa však očakáva výrazný nárast hektárových výnosov, a to o takmer štvrtinu na 27,5 tony z hektára. Tohtoročná úroda zemiakov by tak mala byť v medziročnom porovnaní vyššia o 24,5 % a dosiahnuť celkový objem 120,9 tis. ton.

Výmera hrachu siateho (jedlý a kŕmny spolu) je oproti minulému roku väčšia o 25,1 %, ale očakávané nižšie výnosy z hektára, ktoré sú aktuálne 16 % pod úrovňou päťročných priemerov, sa premietnu do medziročného poklesu celkovej produkcie o 8,5 %. Úroda hrachu by sa mala znížiť na 32,4 tis. ton.

Autor článku: Tlačová správa Štatistický úrad Slovenskej republiky
Zdroj obrázku: archív poľnoinfo.sk

4 1 hlas
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments