Zadajte hľadaný výraz

Z domova Zaujímavosti

SPPK preferuje lobovanie vo forme korektného dialógu

Na valnom zhromaždení Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory vo štvrtok (7.4.) v Trebišove odznelo, že spolupráca s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka bola pre SPPK vždy veľmi významná. Po parlamentných voľbách v druhej polovici minulého roka sa ale zhoršila.

„Bývalé relatívne rozsiahle dvojstranné vzťahy sa obmedzili zväčša iba na kontakty v rámci Rady poľnohospodárskych samospráv. Celkové postoje rezortného ministerstva ku SPPK sa pravdepodobne odvíjali od názoru súčasného ministra Simona, že sme politickou organizáciou, stojacou na strane súčasnej opozície. Takéto označenia odmietame,“ odznelo v správe predstavenstva SPPK.

Komora sa vždy snažila o apolitickosť, čo však neznamená, že nerokovala a ani v budúcnosti nebude rokovať s politikmi. Na stretnutiach s nimi však vždy vystupovala a bude vystupovať ako samosprávna organizácia poľnohospodárov a potravinárov, hľadajúca podporu pre svoje návrhy, nie pre nejaké politické ambície, či dokonca dohody.

„Toto budeme trpezlivo vysvetľovať vedeniu ministerstva a veríme, že časom sa situácia predsa len zmení a vyústi do vzájomných konštruktívnych vzťahov.“

Tá využíva spoluprácu s Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení, prostredníctvom ktorej sa snaží vplývať na legislatívny proces. Rovnako dôležité sú aktivity SPPK na pôde Hospodárskeho a sociálneho výboru, a to nielen v rámci SR, ale aj na úrovni EÚ, kde sa do jeho činnosti pravidelne zapája jej zástupca.

„Za nadštandardné považujeme naše vzťahy s Výborom Národnej rady SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Nestagnujú ani kontakty s kanceláriou prezidenta republiky a spolupracujeme tiež s viacerými ďalšími profesijnými komorami, najmä so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou, ktorá chce – podobne ako my – presadzovať návrhy na zlepšenie podnikateľského prostredia. Rovnako sa usilujeme o rozvíjanie obojstranne prospešnej spolupráce so Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR i ďalšími domácimi a medzinárodnými inštitúciami, vplývajúcimi na tvorbu pravidiel pre agropotravinársky komplex,“ uviedol Semančík.

Na medzinárodnej úrovni komora pravidelne spolupracuje s partnerskými komorami v krajinách V4. Na zmluvnom základe využíva služby stáleho zástupcu Agrárnej komory ČR v Bruseli a je členom Výboru profesionálnych poľnohospodárskych organizácií (COPA) i Konfederácie výrobcov potravín a nápojov EÚ (CIAA). V súvislosti s prípravou nových pravidiel Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ po roku 2013 zvažuje tiež spoluprácu s profesionálnou lobistickou a poradenskou organizáciou BXL Consulting, prípadne aj s ďalšími partnermi, ktorí by mohli presadzovať záujmy slovenských farmárov.

Autor článku: TASR
Zdroj obrázku:

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments