Zadajte hľadaný výraz

Z domova Živočíšna výroba

Samosprávy žiadajú zrušiť rozhodnutie o farme ošípaných Palárikovo

Samosprávy žiadajú zrušiť rozhodnutie o farme ošípaných Palárikovo
insert_photoarchív poľnoinfo.sk

Samosprávy žiadajú Slovenskú inšpekciu životného prostredia (SIŽP) zrušiť rozhodnutie o farme ošípaných Palárikovo-Šándor na základe preskúmania odvolania sa účastníkov konania. V pondelok o tom na protestnom zhromaždení pred budovou Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR informovala vo vyhlásení predstaviteľov samospráv starostka obce Palárikovo Ľubica Karasová.

Samosprávy nesúhlasia s vydaným integrovaným povolením prevádzky farmy ošípaných. Žiadajú nepovoliť výstavbu ďalších veľkofariem s ošípanými, najmä zahraničných investorov v ostatných lokalitách Slovenska, a podporiť lokálne farmy, ktoré neohrozujú životné prostredie.

“SIŽP konala v rozpore so zásadami správneho poriadku, rozhodla v rozpore s dôkaznou situáciou, čím porušila aj zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia, keď vydala zmätočné a nevykonateľné rozhodnutie,” uvádza sa vyhlásení.

Vydané rozhodnutie považujú predstavitelia za nezákonné, odvolací orgán ho má zrušiť a vrátiť vec na ďalšie konanie.

“Rozhodnutie považujeme za nezákonné, pretože povolením by prišlo k ohrozeniu zdravia a kvality života, znehodnoteniu majetku obyvateľov Palárikova a okolitých obcí, nevynímajúc obce dotknuté vývozom hnojovice,” dôvodia samosprávy v dokumente a zároveň pripomínajú, že by došlo aj ku škodám na Chránenom vtáčom území Dolné Považie.

Podľa starostky Palárikovej bolo na podujatí 300 občanov

Vydaným rozhodnutím sa prevádzkovateľ zbavuje podľa vyhlásenie zodpovednosti za nakladanie s hnojovicou, jej dopravou a aplikáciou.

Vyhlásenie z 15. apríla 2019 predložia na MŽP SR, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a SIŽP. Podporujú ho v regióne mestá Nové Zámky a Šurany a obce Palárikovo, Tvrdošovce, Zemné, Selice, Vlčany a ďalšie.

Palárikovo sa odvolalo a SIŽP bude rozhodovať, reagoval hovorca envirorezortu Tomáš Ferenčák po tom, ako delegácia z regiónu na čele so starostkou Karasovou išla rokovať s predstaviteľom rezortu životného prostredia.

“Kumulatívne dosahy na životné prostredie sú aj predmetom integrovaného povoľovania. Práve preto, že sa odvolali, všetky tieto dosahy budú preskúmané,” uviedol.

Podľa starostky Karasovej bolo na podujatí 300 občanov. Voči v poradí druhému rozhodnutiu SIŽP, ktoré dostalo Palárikovo vo februári 2019, o integrovanom povolení pre farmu ošípaných pre Agrovýkrm Senica sa odvolali účastníci konania a obce Palárikov a Tvrdošovce, dodala. Protestujúcich svojou účasťou podporili aj členovia združenia Iniciatíva poľnohospodárov.

Poľnohospodárska samospráva Vidiecka platforma tiež nesúhlasí s výstavbou uvedenej veľkofarmy. Chov ošípaných v predpokladanej koncentrácii na jednom mieste bude mať podľa nej veľmi negatívny dosah na životné prostredie, stavba bude veľkým zdrojom znečisťovania ovzdušia a môže dôjsť k neúmernému znečisteniu povrchových aj spodných vôd.

Autor článku: TASR
Zdroj obrázku: archív poľnoinfo.sk

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments