Zadajte hľadaný výraz

MPRV SR Z domova

Priority agrorezortu v rámci predsedníctva Slovenska vo V4 sú jasné

Priority agrorezortu v rámci predsedníctva Slovenska vo V4 sú jasné
insert_photoTASR

Priority agrorezortu v rámci predsedníctva Slovenska vo V4 sú jasné. Uviedol to odbor komunikácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Prvé zo série stretnutí so zástupcami zahraničných misií členských krajín Vyšehradskej skupiny malo podľa agrorezortu za cieľ stanoviť ciele slovenského predsedníctva v oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Celý nasledujúci rok až do konca júna 2023 bude Slovenská republika presadzovať témy súvisiace s ochranou pôdy, zadržiavaním vody v krajine, udržateľnými spôsobmi pôdohospodárstva a tiež s implementáciou novej Spoločnej poľnohospodárskej politiky na roky 2023 až 2027.

“Naše predsedníctvo vo V4 je výnimočnou príležitosťou, aby sme upriamili pozornosť na donedávna nepovšimnutú problematiku obnovy pôdy. EÚ k tomu aktuálne pripravuje legislatívu, preto bude naším cieľom presadzovanie a podpora takých riešení, ktoré prispejú k ochrane a obnove pôdy a zabezpečia jej udržateľné využívanie. V tomto kontexte vidíme veľký potenciál práve v rozvoji uhlíkového poľnohospodárstva a tiež v pripravovanej koncepcii pôdy ako uhlíkovej a vodnej banky krajiny, na ktorej intenzívne pracujeme,” uviedol štátny tajomník MPRV Martin Kováč, ktorý rokoval s delegátmi členských krajín V4.

V praxi budú podľa MPRV uvedené zámery znamenať, že by sa poľnohospodári a lesníci mohli viac zaangažovať do plnenia spoločných klimatických cieľov tak, aby to bolo pre nich udržateľné.

Ďalšou zásadnou prioritou slovenského agrorezortu bude zavádzanie novej Spoločnej poľnohospodárskej politiky. Cieľom bude príprava na jej praktickú realizáciu aj na základe skúseností a dobrej praxe z členských štátov EÚ.

Aj Slovensko bude podľa MPRV počas predsedníctva pokračovať v presadzovaní cieľov Stratégie “Z farmy na stôl” (F2F). V rámci nej sa zameria na napĺňanie cieľov v oblasti znižovania používania pesticídov a prípravkov na ochranu rastlín. V živočíšnej výrobe bude snaha o znižovanie používania hnojív presadzovaním prvkov precízneho poľnohospodárstva. Napĺňanie týchto cieľov má postupovať tak, aby nebolo ohrozené fungovanie agrosektora a potravinovej bezpečnosti.

V oblasti lesného hospodárstva sa slovenské predsedníctvo plánuje zamerať na presadzovanie trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch vrátane uplatňovania prírode blízkych postupov.

Ambíciou SR je tiež pokračovať v efektívnej spolupráci v rámci iniciatívy BIOEAST a podporovať tak rozvoj udržateľného biohospodárstva v regióne strednej a východnej Európy. Dôležité bude aj posilnenie účasti rezortu na formovaní politiky Európskeho výskumného priestoru a v rámcovom programe Horizon Europe (HE).

MPRV dodalo, že počas slovenského predsedníctva sa uskutočnia dve konferencie agroministrov z V4, kde si vymenia skúsenosti a postoje k prioritám.

Autor článku: TASR
Zdroj obrázku: TASR

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments