Zadajte hľadaný výraz

Článok dňa Z domova Živočíšna výroba

Pri hydine stále prevláda dovoz

Pri hydine stále prevláda dovoz
insert_photoarchív poľnoinfo.sk

Podiel slovenskej hydiny sa na pultoch dlhodobo nedarí zvyšovať. Podľa štatistík stále nepresahuje 50-percent všetkého hydinového mäsa v obchodoch. V uplynulých mesiacoch navyše narástol dovoz hydiny, a to nielen z členských krajín Európskej únie.

„Skutočnosťou je, že nedochádza k žiadnym zmenám podielu slovenskej hydiny a vajec na trhu,“ uviedol riaditeľ Únie hydinárov Slovenska Daniel Molnár.

Poukázal pritom na to, že potravinové škandály, vrátane toho posledného s poľským hovädzím mäsom, nastoľujú otázku kvality kontrol potravín, ktoré na Slovensko dovážame.

„Škandál s poľským hovädzím mäsom potvrdil, že kontroly vykonávané pri výrobe u nášho severného suseda sú nedostatočné a nedokážu zamedziť negatívnym účinkom na zdravie spotrebiteľa. Ak sú takéto nedostatky v členskej krajine EÚ, ako je to potom s kontrolami výroby mäsa a bezpečnosťou potravín v tretích krajinách? Za posledných osem rokov sme boli totiž svedkami veľkého množstva škandálov týkajúcich sa aj hydinového mäsa a vajec,“ dodal Molnár.

Únia hydinárov už dlhšie upozorňuje na rizikový dovoz hydiny zo zahraničia. Podľa posledných komplexných údajov za rok 2017, sa podiel dovozu hydinového mäsa na Slovensko zvýšil medziročne o takmer 8-percent. Najviac ho dovážame najmä z Česka a Poľska.

„Dovoz z Poľska sa zvýšil a vo finančnom vyjadrení dosiahol 36,0 mil. eur , čo predstavuje asi 24 tisíc ton,“ uviedol Matej Korpáš z SPPK.

Výrazný dovoz z Ukrajiny

Dovoz zo zahraničia narastá aj napriek tomu, že sa počet chovanej hydiny u nás zvýšil. V roku 2017 pritom Slovensko zaznamenalo výraznejší dovoz hydinového mäsa popri tradičných dovozcoch už aj z Ukrajiny.

„V druhom polroku 2017 sme zaznamenali veľký nárast dovozov hydinového mäsa do našej krajiny. Narastá hlavne dovoz z krajín mimo Európskej únie. V maloobchodnej sieti sa začalo objavovať ukrajinské mäso za extrémne nízke ceny, ktoré sú pre slovenských výrobcov likvidačné. Ceny ukrajinského mäsa sú mnohonásobne nižšie ako ceny slovenského mäsa. Ak štát nevyvinie určité opatrenia na ochranu trhu, tak to môže mať veľmi negatívne dôsledky na slovenský hydinársky priemysel. Môže dokonca dôjsť aj k likvidácii chovov,“ dodal Korpáš.

Nárast importu ukrajinského mäsa potvrdil aj rezort pôdohospodárstva.

„Narastá však dovoz nielen do SR, ale aj iných členských štátov EÚ. Tento rast importu predstavuje ohrozenie trhu EÚ a preto sa rieši v zmysle pravidiel spoločnej obchodnej politiky EÚ na úrovni EK v spolupráci s ukrajinskou stranou,“ vysvetlil Daniel Hrežík z tlačového odboru MPRV SR.

Ukrajinské mäso u nás podľa rezortu podlieha prísnym kontrolám. Vlani kontrolóri zaznamenali len dve nevyhovujúce vzorky. Kontroly však sprísnili v decembri minulého roka.

„Bolo vydané usmernenie, v ktorom bola nariadená 100 % kontrola na hranici
pri dovoze hydinového mäsa z Ukrajiny. Bezpečnosť takto dovážaného hydinového mäsa je tak zaistená, avšak na úkor zvýšených aktivít zo strany slovenských kontrolných orgánov. Slovenských spotrebiteľov aj preto vyzývame, aby vyhľadávali overené a bezpečné slovenské produkty, ktoré máme pod kontrolou už od farmy, cez spracovanie až po pult predajne,“ dodal Hrežík.

V školskom stravovaní ani 20-percent

Podľa Únie hydinárov sú však potrebné aj kroky smerom k zvýšeniu podielu slovenskej hydiny najmä v oblasti verejného stravovania, kde sa spotrebitelia o pôvod mäsa zaujímajú najmenej.

„V gastrosektore, ako aj v sektore školského stravovania, je naďalej veľmi nízky podiel slovenského hydinového mäsa, nedosahuje ani 20 percent. Je potrebné legislatívne zabezpečiť, aby stravovacie zariadenia používali dostupnú kvalitnú, čerstvú a zdravotne bezpečnú slovenskú hydinu a vajcia. Najmä tam, kde na obedy stravníkom prispieva štát. Treba tiež zabezpečiť, aby v týchto zariadeniach boli stravníci, respektíve rodičia informovaní cez jedálne lístky, aký pôvod má surovina, z ktorej pripravujú stravu,“ dodal Daniel Molnár.

Autor článku: Ivana Kaliská
Zdroj obrázku: archív poľnoinfo.sk