Zadajte hľadaný výraz

MPRV SR Z ekonomiky

Predkladanie žiadostí o priame podpory na pôdu na rok 2015

Predkladanie žiadostí o priame podpory na pôdu na rok 2015
insert_photoarchív poľnoinfo.sk

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje záujemcom (žiadateľom) možnosť predkladania Jednotnej žiadosti na rok 2015. Žiadosti o podporu môžu predkladať oddnes (20. apríla) do 15. mája 2015.

 Záujemcovia (žiadatelia) môžu predkladať Jednotné žiadosti na rok 2015 na:

Jednotnú platbu na plochu a platbu na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie v zmysle § 7, § 8 a § 13  nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb,

Doplnkovú vnútroštátnu platbu na plochu v zmysle § 2 a § 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 152/2013 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb v znení neskorších predpisov,

Doplnkovú vnútroštátnu platbu na chmeľ v zmysle § 3 a § 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 152/2013 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb v znení neskorších predpisov,

Platbu pre mladých poľnohospodárov v zmysle § 12 a § 13 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb,

Ekologické poľnohospodárstvo v zmysle § 32 a § 36 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka,

Platbu na viazané priame platby v zmysle § 2 a § 13  nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 36/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb, 

Platby pre oblasti s prírodnými obmedzeniami alebo inými osobitnými obmedzeniami v zmysle § 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka,

Agroenvironmentálno-klimatické opatrenie v zmysle § 16 a § 20   nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka,

Platbu v rámci sústavy NATURA 2000 v zmysle § 8 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka

v termíne od 20. apríla 2015 do 15. mája 2015.

V prípade, ak žiadateľ v rámci Jednotnej žiadosti na rok 2015 požaduje platby aj na zvieratá v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb, sa Jednotná žiadosť na rok 2015 predkladá

v termíne od 1. mája 2015 do 15. mája 2015.

Žiadateľom, ktorí predložia žiadosti v lehote do 25 kalendárnych dní po tomto termíne (t. j.  od 16. mája 2015 do 9. júna 2015), bude čiastka, na ktorú by bol žiadateľ oprávnený, ak by podal žiadosť včas, znížená o 1% za každý pracovný deň omeškania.

Žiadateľ po uplynutí lehoty na predkladanie jednotnej žiadosti môže zmeniť resp. doplniť žiadosť najneskôr do 31.5.2015.

Žiadosti predložené v súlade s vyššie uvedenými predpismi budú posudzované podľa podmienok v platných nariadeniach vlády Slovenskej republiky.

PPA pripravila pre žiadateľov, ktorí predložili Jednotnú žiadosť v roku 2014, predtlačené formuláre identifikačného listu, jednotnej žiadosti, zoznamu poľnohospodárskych pozemkov a grafické prílohy. V prípade záujmu o platby     na viazané priame platby na zvieratá sa informujte ohľadom zoznamov u zamestnancov regionálnych pracovísk PPA. Predtlačené formuláre je možné si vyzdvihnúť od 20. apríla 2015 na príslušnom regionálnom pracovisku PPA.

PPA upozorňuje žiadateľov, že v zmysle čl. 16 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 809/2014, ak nastali akékoľvek zmeny, doplnenia údajov, alebo ak je údaj v predtlačených formulároch nesprávny, žiadateľ je povinný tento formulár opraviť a uviesť skutočné a pravdivé údaje   a deklarovať aktuálnu plochu každej dotknutej parcely a v prípade potreby uviesť nové hranice referenčnej parcely.

Zároveň upozorňujeme, že žiadatelia pri vypĺňaní jednotlivých žiadostí (vrátane špecifikácií a príloh) sú povinní postupovať podľa pravidiel uvedených v Príručke pre žiadateľa o priame podpory  na rok 2015, ktorú nájdete na našom webovom sídle www.apa.sk.  

Autor článku: PPA - ATIS
Zdroj obrázku: archív poľnoinfo.sk

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments