Zadajte hľadaný výraz

Legislatíva Z domova

Prebieha verifikácia škôd po záplavách

Prebieha verifikácia škôd po záplavách
insert_photopoľnoinfo.sk

Z dôvodov nepriaznivých poveternostných podmienok nie sú mnohí poľnohospodári schopní dodržať Dobré poľnohospodárske a environmentálne podmienky (GAEC). Tak ako sme vás už informovali, v prípade vyššej moci, ako je krupobitie, záplava, alebo vysoká hladina vody na ornej pôde je roľník povinný uvedenú udalosť zaznamenať na príslušnom formulári, ktorý je na stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry.

„Vyššiu moc je žiadateľ povinný prostredníctvom uvedeného formulára nahlásiť do desiatich pracovných dní odo dňa, kedy táto skutočnosť nastala, respektíve keď je farmár v situácii tak urobiť. Poľnohospodár musí doložiť i príslušný dôkaz preukazujúci pôsobenie vyššej moci napríklad vyjadrenie orgánu štátnej alebo verejnej správy, záznam z obhliadky, alebo fotodokumentáciu,“ informovala nás Oľga Čelková z Pôdohospodárskej platobnej agentúry.

Toto sa týka poľnohospodárov, ktorí nestihli spásť, pokosiť, alebo mulčovať pôdu podľa GAEC, alebo tých, ktorí nestihli zasiať deklarovanú plodinu. Tí v jednotnej žiadosti o platbu uvedenú udalosť nahlásia PPA ako pôsobenie vyššej moci.

„V takýchto prípadoch nie je nutné meniť deklarovanú plodinu na jednotlivých pôdnych dieloch v jednotnej žiadosti o platbu, pričom je potrebné spoločne s oznámením o vyššej moci PPA oznámiť plánované využitie pôdy postihnutej vyššou mocou,“ povedala Oľga Čelková.

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) má v súčinnosti s Ministerstvom pôdohospodárstva (MP) SR záujem urýchlene vykonať prvú etapu verifikácie škôd, spôsobených v poľnohospodárstve tohtoročnými záplavami. Verifikačné komisia riadia a koordinujú jej predsedovia – odborníci fytosanitárnej služby ÚKSÚP.

Poľnohospodári, ktorí sa neprihlásili k verifikácii, je potrebné, aby kontaktovali fytoinšpektorov (v rámci regionálnych pracovísk ÚKSÚP-u) za účelom osvedčenia rozsahu škôd, a to telefonicky medzi 7.00 až 9.00 hod. (po 9.00 hod. sú už nezastihnuteľný, nakoľko odchádzajú do terénu) alebo prostredníctvom emailu.

Podľa posledných informácií, verifikáciou zatiaľ prešlo 438 podnikov, ktoré nahlásili, že plodiny boli poškodené na výmere 221 540 hektárov. Fytoinšpektori uznali ako oprávnene poškodených 108 186 hektárov.

Autor článku: redakcia poľnoinfo.sk
Zdroj obrázku: poľnoinfo.sk

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments