Zadajte hľadaný výraz

Z domova Živočíšna výroba

PPA prijíma žiadosti o doplnkovú platbu na dobytčiu jednotku

PPA prijíma žiadosti o doplnkovú platbu na dobytčiu jednotku
insert_photoarchív poľnoinfo.sk

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) od dnešného dňa prijíma žiadosti o doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky na rok 2024. Termín predkladania žiadostí je od 15. februára 2024 do 28. februára 2024. Žiadosti podané po tomto termíne, nebude PPA akceptovať.

Všetky právnické osoby musia žiadosti predkladať iba elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk, pričom formuláre musia byť podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom.

V prípade fyzických osôb a samostatne hospodáriacich roľníkov platí, že ešte stále môžu, okrem elektronického spôsobu podávania žiadosti, využiť aj podanie v listinnej podobe. Umožňujeme to pre krátkosť času na prípravu elektronického podania u tejto skupiny poľnohospodárov, ale platí, že ďalšie žiadosti v rámci kampane 2024 budú môcť byť podávané iba elektronicky. Najbližšie elektronické podávanie žiadosti bude od 15. apríla 2024, kedy budú podávať Jednotné žiadosti (JŽ).

Žiadateľom, ktorí si podali žiadosť VDJ v roku 2023 pošle PPA do emailových schránok predgenerované údaje vo formáte „XML“ a „PDF“, ktoré môžu priamo použiť resp. upraviť podľa potreby a aktuálneho stavu. PPA tak robí v snahe uľahčiť žiadateľom zaslanie žiadostí na rok 2024.

V prípade nových žiadateľov je dôležité, aby najskôr vyplnili registračný formulár s identifikačnými údajmi žiadateľa a až následne žiadosť. Žiadatelia, ktorí predložili žiadosť v roku 2022 alebo 2023, a u ktorých nedošlo k zmenám v identifikačných údajoch, predkladajú len samostatnú žiadosť o VDJ.

Na vypĺňanie formulárov prostredníctvom slovensko.sk odporúčame využiť ako pomôcky:
• Príručka pre elektronické podávanie žiadosti o VDJ prostredníctvom portálu slovensko.sk;
• Príručka pre elektronické podávanie registračného formulára prostredníctvom portálu slovensko.sk.

Odporúčame žiadateľom, ktorým po podaní formulára nepríde potvrdzujúci mail o prijatí žiadosti z PPA do 24 hodín od podania žiadosti, aby kontaktovali príslušné regionálne pracovisko PPA. Z uvedeného dôvodu preto aj odporúčame nenechávať si podanie žiadosti na poslednú chvíľu, aby sa predišlo zmeškaniu termínu na podanie žiadosti.

Písomné podanie na zverejnených formulároch VDJ, vrátane povinných príloh, je možné podať spolu jedným podaním, ktoré je potrebné doručiť poštou alebo osobne na príslušné regionálne pracovisko PPA. V prípade samostatne hospodáriaceho roľníka je z dôvodu nutnosti overenia právnej formy povinnou prílohou žiadosti aj osvedčenie o zápise do evidencie podľa osobitného predpisu nie staršie ako 60 dní.

 

Autor článku: Pôdohospodárska platobná agentúra
Zdroj obrázku: archív poľnoinfo.sk

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments