Zadajte hľadaný výraz

Európska únia Z ekonomiky

Postoj Slovenska k zmene Spoločnej poľnohospodárskej politiky

Postoj Slovenska k zmene Spoločnej poľnohospodárskej politiky
insert_photoLiptovská Teplička

V noci zo stredy na štvrtok (z 19. na 20. novembra) v Bruseli rozhodovali ministri pôdohospodárstva členských krajín EÚ spolu s Európskou komisiou o konečnom kompromise k zmenám poľnohospodárskej politiky EÚ na obdobie rokov 2009 – 2013.

Medzi kľúčové otázky Slovenskej republiky patria:

1. Výrazné zníženie prostriedkov, ktoré sa majú na základe progresívnej modulácie presúvať z priamych platieb do rozvoja vidieka z titulu veľkosti fariem. Namiesto troch prahových hodnôt (od 100 000 do 199 999, od 200 000 do 299 999 a nad 300 000) a percentuálnych úrovní (3/6/9%) zostala už iba jedna nad 300 000 € a 4%. Na Slovensku sa to dotkne 229 fariem v objeme 4,4 mil. € a podľa aktuálneho stavu žiadateľov o priame platby od roku 2012. Títo farmári majú tri roky na reštrukturalizáciu svojich fariem.

2. Predĺženie uplatňovania zjednodušeného systému vyplácania priamych platieb formou hektárovej platby SAPS do roku 2013.

3. Predĺženie prechodného obdobia na uplatňovanie časti C (Blaho zvierat) v rámci krížového plnenia až od roku 2013.

Medzi otázky, s ktorými Slovenská republika nie je spokojná patria nasledovné:

1. Bol síce zachovaný súčasný systém pre intervencie potravinárskej pšenice, ale stanovil sa maximálny strop 3 mil. ton, po naplnení ktorého pokračuje intervenčný nákup formou tendrovania. Tento systém rozbúra intervenčný mechanizmus, nakoľko je naviazaný na referenčnú cenu v Rouene.

2. Zvýšenie mliečnych kvót počas 5 rokov 2009 – 2013 každoročne o 1%. Slovensko požadovalo najskôr prehodnotiť dopady aktuálneho zvýšenia o 2% v júni 2009 a až následne rozhodnúť o ďalšom postupe pri rušení mliečnych kvót. Navyše Taliansku, ako jedinej členskej krajine EÚ, sa umožnilo zvýšiť kvóty až o 5%, čo považujeme za diferencovaný prístup. Pozitívom však je, že Slovensku ako iniciátorovi tejto požiadavky, sa podarilo presadiť zvýšenie prahovej hranice nevyužitia kvóty zo 70% na 85%. V závere rokovaní Európska komisia prehodnotila aj otázku vypracovania iba jednej správy o stave na trhu v júni 2011 a navrhla vypracovať dve správy v decembri 2010 a následne v decembri 2012.

Medzi ďalšie zmeny, okrem iného, v SPP patrí:

Investičná podpora pre mladých roľníkov v rámci rozvoja vidieka. Táto podpora bude zvýšená z 55 000 EUR na 70 000 EUR.

Taktiež zrušenie vyňatia pôdy z produkcie. Ruší sa požiadavka aby roľníci nechávali 10 percent ornej pôdy ležať ladom.

Autor článku: MP SR a polnoinfo.sk
Zdroj obrázku: Liptovská Teplička

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments