Zadajte hľadaný výraz

Článok dňa MPRV SR Z domova

Poľnohospodári požadujú 400 miliónov eur

Poľnohospodári požadujú 400 miliónov eur
insert_photoarchív poľnoinfo.sk

Pôdohospodárska platobná agentúra eviduje 1 954 prijatých žiadostí o nenávratný finančný príspevok, v objeme 405 142 099,02 EUR v rámci výzvy č. 52/PRV/2022, podopatrenia 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov, ktorá bola uzavretá 30. júna 2022.

V rámci aktualizácie č. 3 výzvy č. 52/PRV/2022 bol v Katalógu cien poľnohospodárskej techniky, stavieb a technológií zohľadnený výrazný nárast cien. V tejto súvislosti PPA informovala žiadateľov prostredníctvom ich elektronických schránok, že touto aktualizáciou výzvy mohla byť už predložená žiadosť o nenávratný finančný príspevok dotknutá, predovšetkým s ohľadom na výšku žiadaného nenávratného finančného príspevku.

Preto žiadatelia môžu zmeniť alebo doplniť žiadosť o NFP, ktorú podali v rámci Výzvy, a to v lehote do 15 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy na doplnenie alebo zmenu žiadosti o NFP. Úpravou cien (tzv. indexáciou) v rámci katalógu majú žiadatelia možnosť aktualizovať a predložiť vybrané časti pôvodnej žiadosti o NFP a jej prílohy.

Zmeny prípadne doplnenie žiadosti o NFP sú realizované cez portál slovensko.sk prostredníctvom služby Doposlanie príloh k žiadosti o nenávratný finančný príspevok postupom uvedeným v bode 1.6 výzvy.

Autor článku: PPA
Zdroj obrázku: archív poľnoinfo.sk

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments