Zadajte hľadaný výraz

PoľnoEÚ Z domova

Poľnohospodári nezískajú priame platby bez evidencie pozemkov

Poľnohospodári nezískajú priame platby bez evidencie pozemkov
insert_photoTASR/Henrich Mišovič - Na snímke poľnohospodárske práce v katastri obce Čeľadince v okrese Topoľčany.

V novom programovacom období poľnohospodárskej politiky, ktoré odštartovalo v tomto roku a potrvá do roku 2027, vznikla žiadateľom o priame platby nová povinnosť – predkladať k žiadostiam aj evidenciu vlastných či prenajatých pozemkov. Vyplýva to zo zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov. Od vlaňajšieho septembra by si mali agrosubjekty viesť túto evidenciu elektronicky. Pri žiadostiach o platby BISS (Základná podpora príjmu v záujme udržateľnosti) bude predloženie evidencie po novom povinnosťou – bez toho sa vyplatenia priamych platieb žiadatelia nedočkajú.

Povinnosť sa posúva na leto

„Ministerstvo konštatuje, že v rámci programového obdobia SPP 2023 – 2027 je povinnosťou žiadateľa o priame podpory predkladať spolu so žiadosťou elektronickú evidenciu prenajatých a vlastných pozemkov, ktorej podrobnosti upravuje vyhláška MPRV SR č. 172/2018 zbierky zákonov, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania evidencií a stanovenia obvyklej výšky nájomného v znení neskorších predpisov,“ konštatuje rezort aj v usmernení, ktoré má portál polnoinfo.sk k dispozícii.

Spustenie kampane na podávanie žiadostí o priame platby sa očakáva už o pár dní. Rezort deklaroval, že o podpory bude možné žiadať v obvyklom termíne – a teda v polovici apríla. Keďže ten pripadá na sobotu, otvorenie kampane sa očakáva v pondelok (17. apríl 2023). Žiadatelia však spomínanú evidenciu nemusia predkladať so žiadosťami hneď pri ich podávaní v aprílovom, prípadne májovom termíne.

„Nakoľko bude potrebné, aby žiadatelia predkladali dotknutú evidenciu v jednotnom formáte (excel, prípadne aplikácia, ktorá umožní výstup v excelovom alebo v inom obdobnom databázovom súbore), v prípade kampane 2023 budú mať žiadatelia možnosť predkladať dotknutú evidenciu do 31. júla 2023,“ uvádza sa v usmernení.

Kontrola len vo vybraných prípadoch

Na prípravu, skompletizovanie a predloženie evidencie tak žiadatelia majú ešte asi tri a pol mesiaca. Ak chcú získať priame podpory, na jej predloženie nesmú zabudnúť.

„Ministerstvo v uvedenej súvislosti považuje za potrebné, aby Pôdohospodárska platobná agentúra pri všetkých žiadostiach o priame podpory administratívne skontrolovala, či dotknutá evidencia bola priložená k žiadosti,“ dodáva rezort v usmernení.

Pôdohospodárska platobná agentúra už deklarovala, že administratívnym kontrolám v tomto smere podrobí všetky predložené žiadosti. K preverovaniu údajov uvedených priamo v evidencii však dôjde len vo vybraných prípadoch.

„Údaje z tejto evidencie budú predmetom následných kontrol len v prípade tých žiadateľov, ktorých nahlásené plochy duplicitne deklarovali aj iní žiadatelia. Takže budeme preverovať iba tie časti nahlásených plôch, kde z predloženej evidencie bude vyplývať, že  právny titul majú obaja žiadatelia,“ uviedol Jozef Kiss, generálny riaditeľ PPA.

Podľa neho tak dochádza k významnej zmene pri výkone kontroly zo strany agentúry.

„Vyhoveli sme tejto požiadavke zo strany žiadateľov aj vzhľadom na neuspokojivý, nezastabilizovaný a nevysporiadaný stav pozemkov na Slovensku. Prvýkrát uplatníme túto zmenu už pri žiadostiach o priame platby 2023,“ potvrdil Kiss.

Pripomienky k návrhu nariadenia

Posunutie termínu predkladania evidencie pozemkov požadovala aj Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, a to už v pripomienkovom konaní k návrhu nariadenia, ktorým sa stanovujú pravidlá predkladania žiadostí a výkonu kontroly. To zatiaľ neprešlo schválením vládou. Stránka slovlex.sk, kde možno tento proces sledovať stále uvádza, že prebieha vyhodnotenie pripomienok.

Poverený minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan sa pred pár dňami nechal počuť, že materiál predloží na najbližšie rokovanie vlády. Nariadenie by malo vstúpiť do platnosti 15. apríla. Predložených k nemu bolo celkovo 87 pripomienok, pričom viaceré sa týkajú aj povinnosti predkladať k žiadostiam evidenciu pozemkov. V rámci toho SPPK dokonca navrhovala oddialiť túto povinnosť až na január 2025. Predložila viaceré argumenty, medzi inými aj rozšírenie tejto povinnosti na subjekty, ktoré ju doteraz nemali, či zložitosť prevádzania evidencie do elektronickej podoby.

„Povinnosť predložiť spolu so žiadosťou aj výpis z evidencie pozemkov je nová povinnosť, ktorá doposiaľ v právnom poriadku nebola zavedená. Je zrejmé, že žiadatelia, ktorí nemajú povinnosť viesť evidenciu pozemkov (a z tohto dôvodu ju ani nevedú), nebudú schopní splniť povinnosť a predložiť spolu so žiadosťou aj výpis z evidencie pozemkov,” píše sa okrem iného v predložených pripomienkach SPPK.

Poľnokomora uvádza, že nariadenie vlády rozširuje povinnosť viesť evidenciu pozemkov aj na osoby, ktoré takúto povinnosť zo zákona nemajú.

“Ide napríklad o žiadateľov, ktorí sú vlastníkmi poľnohospodárskych pozemkov alebo žiadateľov, ktorí užívajú podnájomné pozemky. Spracovanie elektronickej evidencie pozemkov nie je jednoduchá záležitosť. Naopak, je potrebné, aby si žiadateľ zabezpečil vhodné softvérové riešenie a dostatočný časový priestor na vytvorenie evidencie v predpísanej forme a rozsahu. Pre žiadateľov, ktorí podľa zákona doteraz nie sú povinní viesť evidenciu pozemkov tak hrozí, že nebudú schopní, nie z vlastnej viny, riadne splniť navrhovanú povinnosť, v dôsledku čoho nebude ich žiadosť úplná,“ uvádza v predložených pripomienkach SPPK.

Povinné údaje

Pôdohospodárska platobná agentúra už začiatkom tohto mesiaca vyzvala na svojej webovej stránke žiadateľov, aby s prípravou elektronickej evidencie začali. Zo zverejnených informácií vyplýva, že v evidencii okrem základných údajov o žiadateľovi musia byť uvedené informácie:

 • označenie pozemku
 • pôvod pozemku
 • druh pozemku
 • výmera pozemku
 • obhospodarovaná výmera pozemku
 • vlastník
 • číslo dokladu
 • vlastnícky podiel
 • výmera podielu
 • právny titul obhospodarovania
 • začiatok nájmu – s uvedením mesiaca a roka
 • koniec nájmu – s uvedením mesiaca a roka

Autor článku: Ivana Kaliská
Zdroj obrázku: TASR/Henrich Mišovič - Na snímke poľnohospodárske práce v katastri obce Čeľadince v okrese Topoľčany.

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
11 Komentárov
Najlepšie hodnotené
Najnovšie Najstaršie
Inline Feedbacks
View all comments
Kalman
Kalman
11. apríl 2023 6:43

Ďalší klinec do rakvy slovenskému poľnohospodárovy. Navrhujem štátne vyznamenania tomu, čo to navrhol. A čo tak uzákoniť, že od 2025 budú urobene komasacie. To prečo nezavesia na krk štatnej sprave, pozemkovým úradom napríklad. Nestačil by zo strany gazdov zoznam nájomníkov a urady majú programy a sily aby sa hrali s… Celý komentár »

G.S.
G.S.
19. máj 2023 19:49
Odpoveď na  Kalman

V katastri sme v situácii, že nikto ani nerieši drobné parcelky. Spočíta sa sumár a dohodnú sa užívatelia na užívaných výmerách. Takéto tabuľky riadne vyplním až keď si štát splní svoju povinnosť a urobí riadne komasácie. Teraz tam jednoducho napíšem C parcely katastra z HTUP s titulom iný dôvod užívania.… Celý komentár »

Stefan
Stefan
11. apríl 2023 17:07

Slovensko – krajina tabuliek , evidencií , grafov . Každá štatna inštitúcia vyžaduje nejakú tabuľku , evidenciu , graf . Nikoho nezaujíma v akých podmienkach vykonáva podnikateľ svoju činnosť , každého zaujíma iba nejaká tabuľka . Papier znesie . A tak to bude aj v tomto prípade . Vypracovať x… Celý komentár »

Ja,L.
Ja,L.
11. apríl 2023 18:06
Odpoveď na  Stefan

Ako ovplyvní zavedenie evidencia pozemkov potravinovú sebestačnosť???

Stefan
Stefan
11. apríl 2023 20:49
Odpoveď na  Ja,L.

To je myslené ironicky , Resp básnická otázka , podobenstvo . Lebo z každej strany kopec kvetnatých rečí o potravinovej sebestačnosti , ale v realite sa deje presný opak ( hlásenie zmien v CEHZ do 24 hodín , evidencia pozemkov , katastrofálna činnosť PPA pri vydávaní rozhodnutí a úhrade platieb… Celý komentár »

Luky
Luky
12. apríl 2023 0:46

Uplny amaterizmus, ak teda pan minister nepozna v akom stave je preukazovanie prava k uzivaniu pody versus slovenska realita, mala by aspon generalna riaditelka sekcie z ktorej vysla tato likvidujuca podmienka v legislative!

Onufer
Onufer
20. apríl 2023 0:34
Odpoveď na  Luky

Myslíte tú, čo je podľa Šubovej prepojená na Slavia Capital? Tú čo doniesol priamo za vtedajším GTSÚ A.S. hlavný aktér z Dobytkára p. M.K.? A od vtedy bola ako spiaca bunka na rovnakej pozícii ale na inej sekcii? Tak keď ešte vydrží do septembra, má zaistený dobre platený flek na ďalšie 4… Celý komentár »

Koloman
Koloman
14. máj 2023 15:12
Odpoveď na  Onufer

GR Mihaľová po tom prevalení prepojenia na Kvietika, musí mať už zbalené kufre, bez ochrannej ruky Sama obchodníka
ale ešte stále je tam aj Jožo Kiss, ktorý musí ešte dohliadnuť na veci na PPA, čiže ten musí zostať na potápajúcej sa lodi! :o)

Johnny
Johnny
15. máj 2023 7:30
Odpoveď na  Luky

autorom tejto legislatívnej zmeny je Sekcia pozemkových úprav na ministerstve, nie sekcia p. Mihaľovej.

kalman
kalman
12. apríl 2023 7:53

Haló paní Remišová – máme tu ďalší krok, ktorý vedie k úplej debyrokratizácií podnikania v poľnohospodárstve na Slovensku. Gazdovia sa už tešia, že namiesto práce na poli od jari do jesene konečne zasadnú za špičkovo vybavené počítače v ktorých už budú nainštalované programy ako kataster net. a podobne a konečne… Celý komentár »

SHR
SHR
16. máj 2023 10:09

Názov článku správne: Poľnohospodári nedostanú priame platby..