Zadajte hľadaný výraz

Články z kategórie Poľnocast

Poľnocast: Štruktúra rastlinnej výroby nebola obzvlášť pestrá
Vystúpenie Jána Mičovského k programovému vyhláseniu vlády
Poľnocast: Poľnohospodárske vysoké školstvo začalo až počas druhej svetovej vojny
Poľnocast: Pozemkovou reformou získali len veľkí statkári
Poľnocast: Fašistický štát stvoril dve poľnohospodárske združenia
Poľnocast: Očakával sa vznik medzičlánku od radových hospodárov smerom k vedeniu štátu
Poľnocast: Pôda by sa mala rozdeľovať tak, aby vznikli sebestačné hospodárstva
Poľnocast: Veľkostatky tvorili len skutočne malý zlomok hospodárenia u nás
Poľnocast: Dve funkčné obdobia mu stačili na naštartovanie zmien v agrosektore
Poľnocast: Sceľovanie pozemkov ako jeden z návrhov národohospodárov
Poľnocast: Po vzniku Československa spôsobila redukcia priemyslu prebytok pracovníkov v poľnohospodárstve
Poľnocast: Družstevníctvo ako symbol spolupráce a rozvoja