Zadajte hľadaný výraz

  • Inzercia
Komerčné informácie Z domova

O najkrajší chotár roka

O najkrajší chotár roka
insert_photoarchív poľnoinfo.sk - Poľnohospodárske družstvo Važec je víťazom ostatného ročníka súťaže O najkrajší chotár. Ako je vidieť na fotografii, družstevníci sa o hospodársky dvor vzorne starajú.

Ministerstvo pôdohospodárstva, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora a Slovesnký syndikát novinárov, vyhlasujú 10. ročník súťaže O najkrajší chotár roka. Jej motom je podporiť a prezentovať poľnohospodárske subjekty aktívne v oblasti udržiavania a tvorby kultúrnej krajiny slovenského vidieka, zachovania jej rázu v podmienkach súčasného spôsobu hospodárenia poľnohospodárskych subjektov s dopadom na trvalú udržateľnosť vidieckeho osídlenia.

Informácie o súťaži
Súťaž je zameraná na podporu a propagáciu prístupu poľnohospodárskych subjektov k prepojeniu využívania prírodných zdrojov s tvorbou a udržiavaním kultúrnej krajiny v rôznych podmienkach hospodárenia na celom území Slovenska.

Do súťaže sa môžu zapojiť všetky fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe na území Slovenskej republiky. Súťažiace subjekty bude hodnotiť odborná komisia zložená zo zástupcov vyhlasovateľov a odborníkov v danej oblasti. Hodnotenie prihlásených chotárov bude prebiehať v mesiacoch jún – júl 2010.

Chotár (pre podmienky súťaže „O najkrajší chotár roka“) je definovaný ako priestorová časť územia, na ktorom subjekt realizuje poľnohospodársku výrobu.

Charakteristika predmetu súťaže
Vidiecka krajina má svoje charakteristiky, z ktorých dominantou je zameranie ekonomických aktivít v území na poľnohospodársku činnosť. Na takéto oblasti je zameraný aj predmet súťaže.
Predmetom hodnotenia je celkový dojem z územia, na ktorom subjekt hospodári. Kritériami pre posudzovanie stavu chotára sú:

Obhospodarovanie pôdy
– využívanie pôdneho fondu
– obrobenosť rohov pozemkov, okolo stĺpov elektrického a telefónneho vedenia, okolo hydrantov, závlah, úvratí
Udržiavanie pozemkov
– celkový kondičný stav porastov
– rovnomernosť výživy
– zdravotný stav porastu
– využívanie koľajových radov pri ochrane
Stupeň zaburinenia
– výskyt burín v poraste
– výskyt karanténnych burín v poraste, v okolí prekážok, stĺpov a pod.
Využívanie závlah

Výrobné, prevádzkové a skladovacie priestory
– hospodárske dvory, senníky, stohoviská
– hnojné koncovky
– celkový dojem – upravenosť, čistota, zeleň, parkové úpravy, chodníky, cesty

Predmetom posudzovania je starostlivosť subjektov o svoj chotár v rámci uvedených aktivít. V tomto ročníku bude kladený dôraz na uplatňovanie politiky rozvoja vidieka v zmysle napĺňania cieľov Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013.

Ocenenie súťažiacich a propagácia výsledkov súťaže
– Hlavnou cenou súťaže je finančná odmena v hodnote 700 €.
– Vyhlásenie výsledkov a ocenenie víťazov súťaže bude v rámci vyhodnotenia súťaže Top Agro
– Účastníci súťaže budú prezentovaní na poľnohospodárskom a potravinárskom veľtrhu AGROKOMPLEX 2010 v rámci expozície Agentúry pre rozvoj vidieka.

Prihlásenie sa do súťaže
Organizačným garantom súťaže je Agentúra pre rozvoj vidieka.

V prípade Vášho záujmu o zapojenie sa do súťaže „O najkrajší chotár roka“ zašlite vyplnenú priloženú prihlášku na adresu: Agentúra pre rozvoj vidieka, Akademická 4, 949 01 Nitra.

Uzávierka prihlášok do súťaže je 15.mája 2010.
Podrobnejšie informácie o súťaži získate v Agentúre pre rozvoj vidieka, kontakt: Ing. Viera Paučírová (paucirova@arvi.sk), Ing. Ingrid Gogorová (gogorova@arvi.sk).
Tel./fax: 037/7336402.

Autor článku: ARVI
Zdroj obrázku: archív poľnoinfo.sk - Poľnohospodárske družstvo Važec je víťazom ostatného ročníka súťaže O najkrajší chotár. Ako je vidieť na fotografii, družstevníci sa o hospodársky dvor vzorne starajú.

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments