Zadajte hľadaný výraz

Z domova

NKÚ: Štátne podniky sú nedostatočne kontrolované

NKÚ: Štátne podniky sú nedostatočne kontrolované
insert_photoNajvyšší kontrolný úrad SR

Najvyšší kontrolný úrad SR uzatvoril kontrolu riadenia piatich štátnych podnikov (Agroinštitút, Agrokomplex, Národný Žrebčín Topoľčianky, Plemenárske služby a Závodisko) a ich zakladateľa – rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Kľúčovou otázkou podľa kontrolórov je to, či by ministerstvo nemalo zvážiť zmenu ich právnej formy na model, ktorý umožní dosiahnuť vyššiu efektívnosť a hospodárnosť.

Riadenie podnikov napojených na štátny rozpočet zo strany zakladateľa vykazuje prvky formálnosti a riziko vidí úrad tiež v absencii strednodobej stratégie, ktorá by jasne definovala ich kľúčové poslanie v ekonomicko-hospodárskom systéme štátu. NKÚ SR aj preto odporúča vláde SR novelizovať zákon o štátnom podniku a zákon o prevode majetku štátu na iné osoby.

Príjmy, ktoré štátne podniky generujú im vôbec neumožňujú investovať

„Zmena štátneho podniku na akciovú spoločnosť, alebo na príspevkovú, rozpočtovú organizáciu vytvára širšie možnosti pre transparentné financovanie nielen z verejných, ale aj európskych zdrojov a taktiež je to cesta k vyvodzovaniu osobnej zodpovednosti voči ľuďom, ktorí stoja na čele akejkoľvek verejnej korporácie“, vysvetlil Ľubomír Andrassy, generálny riaditeľ Kancelárie predsedu NKÚ SR.

„Už tretia tematická kontrolná akcia zameraná na fungovanie štátnych podnikov ukazuje na fakt, že štátne podniky prežívajú len vďaka financiám tečúcim do ich rozpočtov zo strany štátu. Príjmy, ktoré generujú im vôbec neumožňujú investovať do nevyhnutnej modernizácie a situácia začína byť, z hľadiska zhodnocovania majetku štátu, alarmujúca“ dodal.

MPRV SR je zakladateľom najväčšieho počtu – ôsmich – štátnych podnikov s majetkom tesne presahujúcim miliardu eur. NKÚ preveril ich riadenie a spravovanie postupne v troch etapách kontrolami od roku 2017.

„Aj v tohtoročnej kontrole sme dospeli k záveru, že strategické riadenie či cielená kontrola podnikov zo strany zodpovedných útvarov ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka vykazuje prvky formálnosti,“ dodal generálny riaditeľ kancelárie predsedu NKÚ SR.

Dlhodobý zisk vykazujú dva podniky

Jedným z príkladov nedostatočnej vnútornej rezortnej kontroly podnikov i neefektívneho nakladania s verejnými prostriedkami môžu byť nedokončené investičné projekty, súvisiace s rekonštrukciou pavilónov Agrokomplexu či s modernizáciou areálu bratislavského Závodiska.

Kritike čelí aj významne meškajúci proces schvaľovania ročných koncepcií rozvoja podnikov, v ktorých sú určené základné finančné či investičné ciele na nadchádzajúcich dvanásť mesiacov, bez akéhokoľvek previazania na strategické dokumenty smerovania rezortu či rozvoja podniku minimálne na obdobie piatich rokov.

Ministerstvo tieto dokumenty neschvaľovalo vopred, pred začiatkom účtovného roka, ale v jeho priebehu, v niektorých prípadoch až v druhom polroku. Národná autorita pre oblasť externej kontroly v tejto súvislosti upozorňuje vládu SR i príslušné výbory slovenského parlamentu na pretrvávajúce riziko spojené s absenciou strednodobých stratégií rozvoja štátnych podnikov.

Kontrola hospodárenia ukázala, že dlhodobý zisk vykazujú dva podniky (pozri graf v prílohe). Plemenárske služby, ktoré sú každoročným prijímateľom verejných prostriedkov prostredníctvom zmlúv s MPRV SR a štátnej pomoci a Agrokomplex, kde však v roku 2016 bol zisk založený na zaúčtovaní vyššieho odhadu poistného plnenia za požiar.

Mimoriadna situácia je v kaštieli Malanta

NKÚ SR vo svojej správe kriticky hodnotí narastajúci investičný dlh podnikov, teda nedostatočnú starostlivosť zakladateľa o majetok v správe štátnych podnikov. Ministerstvo už niekoľko rokov neposkytlo podnikom prostriedky na údržbu a modernizáciu stavieb, kvôli čomu je napríklad stav objektov v NŽ Topoľčianky alarmujúci a mimoriadna situácia je tiež v chátrajúcej národnej kultúrnej pamiatke – kaštieli Malanta v správe Agrokomplexu.

Kontrolóri pri preverovaní stavu kultúrnej pamiatky zistili okrem iného skutočnosti, ktoré odstúpili orgánom činným v trestnom konaní. Ide o možné nezákonné konanie pri kúpe či plánovanej oprave kaštieľa. Nájomca kaštieľa – spoločnosť, ktorej spoločník zvíťazil v súťaži na odkúpenie objektu, získal od Pôdohospodárskej platobnej agentúry nenávratný finančný príspevok na jeho rekonštrukciu. Po preverení súťaže a zrušení predaja kaštieľa zo strany súčasného vedenia rezortu požiadal nájomca o predčasné ukončenie zmluvy, avšak dodatkom k zmluve mu PPA umožnila využiť finančné prostriedky na iný projekt, rekonštrukciu rekreačného zariadenia.

Najvyššia kontrolná inštitúcia na základe kontrolných zistení odporúča vláde SR, aby bol priamo do zákona o štátnych podnikoch zakomponovaný postup, pravidlá pre transparentný výber riaditeľov a tiež členov dozorných rád. Časté zmeny vo funkciách riaditeľov štátnych podnikov má bezpochyby výrazný vplyv na ich riadenie i strategický rozvoj s dôrazom na ich hospodársku či finančnú stabilitu. Podľa kontrolórov je to tiež jedna z ciest, ako odpolitizovať výberový proces a do riadiacich pozícii v rámci štátnych korporácií získať odborníkov, profesionálov.

Autor článku: Najvyšší kontrolný úrad SR
Zdroj obrázku: Najvyšší kontrolný úrad SR

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments