Zadajte hľadaný výraz

Článok dňa MPRV SR Z domova

Národní kontrolóri skritizovali agroministerstvo aj NPPC

Národní kontrolóri skritizovali agroministerstvo aj NPPC
insert_photoautor - Ľubomír Andrassy (vľavo), predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR a Jaroslav Ivančo, podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu SR.

Roky vypláca ministerstvo pôdohospodárstva podpory problematickým spôsobom. Poľnohospodár či potravinár sa tvári, že vypĺňa tlačivo s cennými firemnými údajmi a agrorezort zas oceňuje mimoriadne dáta štedrými odmenami. Napriek tomu, že všetci producenti vypĺňajú rovnaký dotazník, každý subjekt dostane za jeho zaslanie rozličnú čiastku. Prečo? Lebo pri úhrade za poskytnuté dáta nejde vôbec o údaje, ale o podporu citlivých sektorov. Všetko by fungovalo možno ďalej, no dno v netransparentnosti takto roky vyplácanej podpory prerazila pomoc pre chovateľov ošípaných v závere minulého roka, o ktorej informovalo ako prvé poľnoinfo.sk.

Ošípané

Za všetky výčitky spomeňme oficiálne nezverejnenie možnosti získať podporu, ak nerátame krátky oznam neskoro v noci v televízii TA3, kde dokonca došlo k zámene výšky podpory z dvoch miliónov eur na dve miliardy eur, krátkosť času na predkladanie žiadostí a nelogický vzorec výpočtu podpory, keď jeden chovateľ dostane podporu 4500 eur na kus a ďalší 1,10 eur. Korunu všetkému nasadila mimoriadne štedrá podpora pre rodinnú farmu Milan Kyseľa, ktorého vyplatenie podpory nakoniec stálo kreslo štátneho tajomníka. Ministerstvo vtedy uvádzalo, že z postu odchádza po mediálnom lynči. V utorok Najvyšší kontrolný úrad na svojej tlačovej konferencii skonštatoval, že predmetná výzva „vzbudzuje prvky netransparentnosti až korupčného prostredia a je ukážkovým príkladom plytvania s verejnými prostriedkami, kde celý projekt poskytnutia sumy viac ako 1,9 milióna eur bol ´zmanažovaný´ za 10 dní.“

Výzva na boj s africkým morom ošípaných bola pravdepodobne ušitá pre niekoľkých spriaznených chovateľov a plášť legitimity jej mali zaručiť oslovené chovateľské zväzy, ktoré kontaktovali svojich členov.

„Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum oslovilo 86 chovateľov, pričom 84-om z nich vyplatilo viac ako 1,9 milióna eur,“ uviedol Najvyšší kontrolný úrad.

Podpory vyplácajú výskumníci

NKÚ spustil kontrolu vyplácania dotazníkových podpôr práve na základe medializovanej kauzy. Nezameriaval sa len na spornú výzvu, ale na všetky štátne podpory vyplácané prostredníctvom dotazníkov na Národnom poľnohospodárskom a potravinárskom centre v rokoch 2019 – 2021. To znamená, v období troch ministrov a troch rôznych prístupov k poľnohospodárstvu.

Som presvedčený, že každý minister, ktorý bol v pozícií a mal informácie o fungovaní NPPC musel mať informáciu, že tento problém môže byť oveľa vážnejší a budú musieť niesť zodpovednosť, ako sa k riešeniu postavili,“ povedal na utorkovej tlačovej konferencii Ľubomír Andrássy, predseda NKÚ.

Šéf národných kontrolórov pred novinármi sumarizoval, že za tri roky bolo formou dotazníkových výziev vyplatených 45 miliónov eur.

Minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan na výsledky kontroly zareagoval na plánovanej tlačovej konferencii agrorezortu, ktorá mala začať len desať minút po skončení tlačovej konferencie NKÚ. Na otázky Barbory Šišolákovej z RTVS odpovedal, že on podpisoval v roku 2021 dva dodatky medzi NPPC a MPRV SR, vďaka ktorým inštitúcia získala zdroje, ktoré mohla ďalej rozdeliť poľnohospodárom.

Postupovali sme podľa vtedy existujúcich schém, ktoré sme mali na NPPC nastavené. Nemohli sme použiť schémy štátnej pomoci, lebo v tom období sme ich ešte nemali. Mohli sme využiť len nástroje, ktoré boli k dispozícií. Samozrejme, mohol som rozhodnúť, že tie zdroje vo výške 30  miliónov eur neuvoľníme a tie prostriedky vrátime do štátneho rozpočtu. To by som ale nikdy neurobil a neurobil by to nikdy žiadny minister pôdohospodárstva,“ reagoval Samuel Vlčan.

Katastrofálna chybovosť

NKÚ upozornil, že v rámci kontroly bolo za tri roky preverených 384 dotazníkov.

„Zistili sme katastrofálnu chybovosť, ktorá sa dostala až na úroveň 50 percent! Z tých 384 dotazníkov bolo 194 vyhodnotených ako dotazníky, ktoré mali neúplné informácie alebo boli chybne vyplnené. Napriek tomu, že boli jasné pravidlá, že ten kto nevyplní dobre dotazník, kto neuvedie všetky požadované informácie, tak nemá nárok na získanie štátnej podpory, boli finančné prostriedky poskytnuté aj žiadateľovi, ktorý sa do tohto dotazníkového prieskumu ani nezapojil a teda ani neodpovedal na otázky, ale finančný príspevok získal,“ hovorí Ľ. Andrassy.

Minister na tlačovej konferencii vidí nedostatky v dotazníkoch inak. Hovorí, že žiadateľ nemusel odpovedať na všetky otázky a ospravedlňuje vysokú chybovosť tým, že išlo len o nepochopenie toho, ako dotazníky vypĺňať.

„Nebola podmienka, že poľnohospodári musia vyplniť každú kolónku. Čiže, keď tam je otázka, či má hnojiskovú jamu a keď ju nemá, tak ju nevyplnil. A pre nás je to informácia, že nemá hnojiskovú jamu. Úradník NKÚ to vyhodnotil, že nemá vyplnený dotazník a preto povedali, že 50 percentná chybovosť,“ odpovedal minister.

Na reakciu redaktorky RTVS, že niektoré dotazníky mali uvedené len meno a priezvisko a ako mohli byť vyplatené prostriedky za takéto dokumenty, minister odpovedal.

„Ak tam bolo potrebné doplniť ďalšie údaje a prehliadol to niektorý z tých zamestnancov, to sa môže stať. Treba si uvedomiť, že takto boli sprocesované desiatky tisíc fariem. Pri takomto počte tá chybovosť je možná,“ povedal minister.

Šéf NKÚ pochopenie pre takéto vysvetlenie nemá.

„Ak by sme boli pri jeden a pol percentnej chybovosti, tak NPPC odporúčame, aby zistil, kde z hľadiska individuálnych zlyhaní dochádza k problémom. Možno by mali nastaviť lepšiu metodiku, možno by mali nastaviť lepšie vzdelávanie zamestnancov, ktorí zodpovedajú za rozpočtové pravidlá a nakladanie s majetkom. Ak ste na chybovosti 50 percent, tak sa nemôže stať, že sa z tohto problému vyzúva zriaďovateľ,“ odpovedá na otázku poľnoinfo.sk Ľ. Andrassy.

Bez pravidiel a kontroly

Zber údajov nie je z hľadiska činnosti pre NPPC prioritný. Predseda NKÚ upozornil, že donedávna nebolo vyplácanie finančných prostriedkov cez výskumnú organizáciu definované ani v jej zriaďovateľskej listine. Andrassy upozornil, že finančné objemy, ktoré inštitúcia vyplácala na základe dotazníkových výziev znamenali, že samotný rozpočet na vedu a výskum tvoril vlani len 5 percent zdrojov, s ktorými strešná organizácia výskumných ústavov pracovala.

„Za bezmála jedno desaťročie bolo vďaka netransparentnému a nehospodárnemu konaniu vedúcich zamestnancov NPPC vyplatených bezmála 107 miliónov. Národné centrum namiesto komplexného zabezpečenia vedy a výskumu iba sumarizovalo bez akejkoľvek spätnej väzby a kontroly jednoduché dotazníkové informácie od farmárov,“ uviedol Ľ. Andrassy.

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum sa voči tvrdeniu pre poľnoinfo.sk ohradilo a uviedli, že vylučujú akúkoľvek nehospodárnosť a netransparentnosť, keďže vyplácanie podpôr sa riadilo výlučne objektívnymi parametrami. Ako príklad NPPC uvádza údaje žiadateľov v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat respektíve výmery evidované na Pôdohospodárskej platobnej agentúre.

NPPC tieto údaje získavalo od zodpovedných pracovníkov MPRV SR a nijako do nich nezasahovalo,“ uviedli v reakcii výskumníci.

Problémom nebola, podľa predsedu NKÚ, podpora samotných poľnohospodárov, ale to, že sa to robilo bez jasných pravidiel a obchádzali sa aj bruselské pravidlá pre poskytnutie štátnej pomoci.

„Celý systém vnútornej kontroly v rámci NPPC je nefunkčný a neúčinný,“ povedal na tlačovej konferencii Ľ. Andrassy.

NPPC pre poľnoinfo.sk reaguje, že vnútorný systém kontroly majú zavedený aj aktuálne a postupujú podľa Zákona o finančnej kontrole a audite.

NPPC má vyplácať platby ďalej

Ministerstvo s vyplácaním podpôr cez NPPC počíta aj ďalej. Minister ale uvádza, že už cez notifikované štátne pomoci. Práve prebiehajúcou výzvou je šestnásť miliónová podporná schéma pre špeciálnu rastlinnú výrobu, do ktorej sa môžu žiadatelia prihlasovať do 30. decembra.

„Je uspôsobený štatút a právny rámec, aby NPPC mohlo byť výplatným miestom popri PPA. Zároveň sme zaviedli kontrolný systém, podobne, ako ho máme zavedený pri výplate akýchkoľvek podpôr na PPA. V súčasnosti prebieha školenie zamestnancov, aby vedeli tie kontroly vykonávať. Zintenzívni sa aj kontrolná činnosť zo strany MPRV voči NPPC. Nariadil som vykonanie kontroly pre vyplatenie pomoci pre potravinárov, ktorá bola vyplatená prostredníctvom NPPC. Súhlasím so závermi NKÚ, že to vyplácanie formou dotazníkov schém nebolo vhodným riešením. Tak som sa vyjadril aj v minulosti,“ uviedol minister.

Najvyšší kontrolný úrad vníma, že došlo k zmene právneho rámca NPPC. O tom, že práve výskumníci by mali vyplácať podpory, majú kontrolóri pochybnosti.

„Minister upravil zriaďovaciu listinu a dostal do právneho stavu, že NPPC môže vykonávať aj takéto aktivity. Ale to, či je výkon takýchto aktivít v súlade so zákonom, v súlade s hospodárnym a efektívnym používaním verejných štátnych prostriedkov, tak na to odpoveď takouto úpravou nedal,“ uviedol na tlačovej konferencii predseda NKÚ.

NPPC reaguje, že v rámci aktuálne realizovanej notifikovanej schémy štátnej pomoci v súčasnosti optimalizujú systém administratívnej kontroly žiadateľov a žiadostí tak, aby bolo možné overiť údaje žiadateľov v maximálnom možnom rozsahu.

Výsledkami kontroly sa zaoberá polícia

Na základe významnosti zistení odstúpil NKÚ protokol o výsledku kontroly orgánom činným v trestnom konaní (OČTK) pre podozrenie z porušenia povinnosti pri správe cudzieho majetku.

„Často si mnohí vrcholoví predstavitelia myslia, že ak prenesú zodpovednosť na inú organizáciu v ich podriadenosti, že vtedy sa ich táto agenda netýka. Týka sa ich presne tak isto, ako sa týka tej príspevkovej organizácie a z hľadiska zodpovednosti aj ministerstva,“ uviedol na otázku portálu poľnoinfo.sk Ľ. Andrassy.

„Či v minulosti dochádzalo k zneužívaniu týchto dotazníkov na nejaké korupčné schémy a správanie sa dotknutých účastníkov, to nech preveria OČTK. Padni, komu padni,“ reagoval minister.

Najvyšší kontrolný úrad upozorňuje, že závery sú smerované k NPPC a ministerstvu pôdohospodárstva.

Nie sú smerované k prijímateľom finančnej pomoci. Aj preto formulujeme závery, že s týmto sa musí vysporiadať príspevková organizácia, ministerstvo, pretože nie žiadatelia definovali tieto pravidlá,“ uviedol Andrassy.

Ochromené vnútorné kontrolné systémy

Vyplácanie podpôr pomocou dotazníkov malo byť dočasným riešením, kým nám Brusel neschváli oficiálne štátne schémy podpory. A keďže jednotkou dočasnosti na Slovensku často býva jeden furt, vyplácanie prostriedkov cez NPPC a právnych predchodcov organizácie, bolo pre zodpovedných roky jednoduchšie, ako vytvorenie prehľadných finančných tokov, ktoré si dajú schváliť Európskou komisiou. Od roku 2014 pretieklo cez NPPC presne 107 miliónov eur v podporách pre poľnohospodárov a potravinárov. Prečo si spôsob vyplácania platieb všimol NKÚ až pri medializovanej kauze ošípaných, kde bola podpora 1,9 milióna eur relatívne nízka?

Áno, mohli sme tam byť na základe našich rizikových analýz o rok, dva alebo tri roky skôr. Treba ale povedať, že toto len potvrdzuje to, o čom hovorí Najvyšší kontrolný úrad. Že ako keby v ostatných desiatich rokoch na Slovensku niekto cielene ochromil vnútorné kontrolné systémy, ktoré sú v rámci jednotlivých štátnych inštitúcií. Nemôže takáto inštitúcia ako sme my, byť na každom subjekte, ktorý nakladá s verejnými prostriedkami. Otázka, či sme tam nemohli byť o dva tri roky skôr je správna, ale potom by sme možno nemohli byť na Pôdohospodárskej platobnej agentúre, Národnej diaľničnej spoločnosti alebo robiť prierezové kontroly v rámci zdravotníctva,“ odpovedá na otázku poľnoinfo.sk Ľ. Andrassy.

Tlačová konferencia NKÚ

Tlačová konferencia MPRV SR (téma NKÚ od 17:40)

Autor článku: Juraj Huba - poľnoinfo.sk
Zdroj obrázku: autor - Ľubomír Andrassy (vľavo), predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR a Jaroslav Ivančo, podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu SR.

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments