Zadajte hľadaný výraz

MPRV SR Z domova

MPRV diskutovalo s agropotravinármi o novej poľnohospodárskej politike EÚ

MPRV diskutovalo s agropotravinármi o novej poľnohospodárskej politike EÚ
insert_photoarchív poľnoinfo.sk

Decembrový termín na dokončenie Intervenčnej stratégie Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP) sa nezadržateľne blíži. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR preto zorganizovalo ďalší informačný seminár pre zástupcov pôdohospodárskych a potravinárskych združení o plánovaných opatreniach a nastaveniach podpory výroby v agroodvetví na nasledujúce obdobie rokov 2023 až 2027. Celkovo sa na toto obdobie vyčlení viac ako 4,1 miliardy eur pre celé odvetvie. Informoval o tom odbor komunikácie MPRV.

“Po udelení trvalej akreditácie PPA je teraz našou absolútnou prioritou zodpovedne a transparentne pripraviť národnú Intervenčnú stratégiu k CAP na blížiace sa nové eurofondové obdobie. Preto sa na pravidelnej báze stretávame a otvorene diskutujeme s našimi pôdohospodármi a potravinármi, aby sme ich informovali o stave prípravy z našej strany, vypočuli si ich názory a vysvetlili dôvody, prečo a ako sú jednotlivé zdroje podpôr nastavené. Chceme, aby dopredu vedeli, s akou finančnou podporou môžu rátať a čo nás viedlo k tomu, ako bude nastavená,” uviedol štátny tajomník agrorezortu Milan Kyseľ.

Zástupcovia MPRV predstavili zúčastneným aktuálny stav prípravy intervenčnej stratégie, odhady sadzieb v rastlinnej a živočíšnej výrobe pri súčasnom nastavení a celkovú filozofiu, ktorá dbá predovšetkým o podporu ovocia a zeleniny, ako aj živočíšnej výroby, klimatickú akciu, ochranu prírodných zdrojov a o zvrátenie negatívneho vývoja biodiverzity. V podpore sa objavila novinka, tzv. ekoschémy, na ktoré bude vyčlenených 25 % zo zdrojov prvého piliera.

Zásadnou zmenou je podľa MPRV pre nadchádzajúce obdobie zvýšenie spolufinancovania druhého piliera zo štátneho rozpočtu. Slovenská republika sa už nebude podieľať iba minimom, ktoré vyžaduje EÚ v podobe 25,7 %, ale až 36,92 %. Čo znamená o 288 miliónov eur pre agrosektor viac. Vďaka tomu bude možné podporiť investície v sektore, pretože v európskom porovnaní zaostávame v modernizácii aj inovovaní poľnohospodárskej výroby a ešte viac v potravinárstve.

Intervenčná stratégia je stále v procese prípravy

Cieľom MPRV pre obdobie do roku 2027 bude preto výrazná podpora celých potravinových vertikál. Bude podporené napríklad nielen pestovanie, ale aj základné spracovanie komodity, jej zabalenie či úprava na odvoz a ďalšie spracovanie. V predprípravnej fáze MPRV SR vytypovalo perspektívne vertikály, ktorými sú v našich klimatických podmienkach pestovanie a spracovanie zeleniny, ovocia, zemiakov a vinohradníctvo.

Nový prístup zvolilo MPRV pri rozvoji živočíšnej výroby, kde je podmienkou Európskej únie zlepšovanie životných podmienok zvierat. Dôraz kladie MPRV na podporu produkcie mlieka, ako aj chov oviec a kôz.

Spoločná poľnohospodárska politika však nie je iba o financovaní, zmyslom je predovšetkým podpora rozvoja vidieka. Stratégiou napĺňania tohto cieľa pre nadchádzajúce obdobie je  podpora malých fariem, mladých farmárov a podnikateľov na vidieku. Zvyšujú sa preto priame platby v objeme 61,5 milióna eur pre mladých farmárov. Jednorazová podpora sa bude týkať 600 mladých poľnohospodárov. Na program rozvoja vidieka LEADER pôjde viac prostriedkov z druhého piliera v objeme 166,7 milióna eur.

Intervenčná stratégia je podľa MPRV stále v procese prípravy, z toho dôvodu nie sú vylúčené menšie zmeny. Európska komisia mešká s prípravou súvisiacej legislatívy, teda pravdepodobne do konca roka nebude možné pripraviť finálny dokument. Pre MPRV SR je však stále záväzný decembrový termín odovzdania intervenčnej stratégie, následne ešte bude podrobená pripomienkovaniu.

Autor článku: TASR
Zdroj obrázku: archív poľnoinfo.sk

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments