Zadajte hľadaný výraz

Názory a komentáre Z domova

Miroslav Jureňa o odpočte pôsobenia ministra Zsolta Simona v rokoch 2010 – 2012

Miroslav Jureňa o odpočte pôsobenia ministra Zsolta Simona v rokoch 2010 – 2012
insert_photoarchív Miroslav Jureňa

Spoločné ciele – sebestačnosť potravín, zamestnanosť na vidieku, rovnosť v EÚ vieme pomenovať všetci. Avšak riadenie rezortu ministrom Simonom jasne dokazuje, že to nie je cesta k dosiahnutiu týchto cieľov.

Pôsobenie ministra Zsolta Simona je najtragickejšou udalosťou v riadení ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Prezident republiky Ivan Gašparovič 9. 2. 2012 vyjadril názor, že rezort pôdohospodárstva nevystúpil z ulity vlastnej dôležitosti a namiesto toho aby s podnikateľským sektorom a jeho predstaviteľmi spolupracoval, volil konfrontačné a mocenské prístupy.

Simon zaviedol v riadení rezortu nové prvky založené na osobnej samoľúbosti a etnickej povýšenosti. Systematicky zneužíval úrad a na toto zneužívanie poukážem na konkrétnych prípadoch:
Konal proti občanom Slovenskej republiky v prípade občianskeho združenia s názvom Tokajské združenie, keď sabotoval administráciu ich žiadosti a nakoniec ich žiadosť bola zúradovaná 28. 10. 2011 Úradom priemyselného vlastníctva. V tomto prípade jednoznačne konal v prospech záujmov Maďarska.
Na pracovnom stretnutí s producentmi bryndze dňa 13.5.2011 zaujal stanovisko, že „bryndza nie je jedinečný výrobok na Slovensku, preto nemožno postupovať podľa článku 5, smernice 2000/13“. Minister viackrát spôsobil škody slovenským výrobcom svojimi vystúpeniami v médiách a vyhláseniami typu „Slovenskí výrobcovia falšujú bryndzu“.
Konal proti štátnemu podniku LESY SR v prípade Slánske lesy, keď vydal rozhodnutie v prospech „ mafiána ” – majiteľa obchodnej spoločnosti Slánske lesy.
Podporoval klientelizmus v obchode s drevom na ktorý sme poukázali v konkrétnom prípade predaja 600 000 m3 dreva jednému priekupníkovi bez elektronickej aukcie, spoločnosti TATRA TIMBER Logistik.
Personálnymi a štrukturálnymi zmenami, kde kritériom personálneho výberu je maďarčina, zasahoval do kvalitatívnej úrovne riadenia rezortu. Príkladom je odvolanie Ing. Ľubomíra Mičeka zástupcu FAO v Ríme, významného odborníka a diplomata na základe osobnej nenávisti. Prijímanie na odborné pozície bez vyhlásenia výberového konania, týmto spôsobom na APRR za posledný polrok bolo prijatých cca. 20 osôb s jediným cieľom administrácie projektov podľa požiadaviek strany MOST – HÍD a osobných objednávok pána ministra.
V prípade PPA sme poukázali na uzatvorenie zmluvy – rekonštrukcia a modernizácia penziónu spoločnosťou MBL, nikdy nebolo vydané stavebné povolenie, následne Simon nariadil zmluvu zrušiť.
Rozhodovacie právomoci koncentroval do úzkeho okruhu ľudí, ktorí ignorovali rezortnú – vedeckú základňu a konali len na základe vlastných predstáv a intuícií.

V oblasti hospodárskej, ktorá sa priamo týka podnikateľského sektora uvádzame nasledovné nezvládnuté negatíva :
Od roku 2011 zrušil daňové úľavy na tzv. červenú naftu.
Zrušil predaj z dvora – zvýhodnená DPH na 6 %.
• Zrušil zákon o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch.
Prijatie zákona o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vysporiadanie vlastníctva k nim bez odbornej komunikácie so Slovenským zväzom záhradkárov.
Nezvládnutá náhrada škôd spôsobených záplavami v roku 2010.
Úplne zastavenie vyplácania podpôr na prelome rokov 2011 – 2012 zo strany PPA, odôvodnené testovaním nových informačných systémov.
Zastavenie platieb na VDJ, neriešenie modulácie priamych platieb v roku 2012.
Neschopnosť zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov pre štátnu pomoc.
Často sa prezentoval zvýšením zamestnanosti, opak je však pravdou, žiadna podpora špeciálnej živočíšnej a rastlinnej výroby.
Nekoncepčnosť a nevypracovanie aspoň strednodobej koncepcie rozvoja odvetvia.
Rád vystupoval na úrovni okresného kontrolóra potravín pričom je za zistené nedostatky priamo zodpovedný. Naopak zrušil potravinársku sekciu na ministerstve, zrušil potravinársku sekciu na veterinárnej a potravinovej správe. Kontroly zistili nedostatky avšak neuložili žiadne pokuty ktorými sa rád prezentoval.

Osobitou kapitolou je SPP EÚ, kde v tomto období sú mimoriadne dôležité diplomatické a lobistické aktivity. V tomto smere absolútne zlyhal čoho dôkazom je jeho častá absencia účasti na Rade ministrov a nekvalifikované a plne neobsadené zastúpenie stálej pracovnej skupiny rezortu pôdohospodárstva v Bruseli. V súvislosti s presadzovaním rovnosti v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky je neobyčajne dôležitá komplexná angažovanosť vrátane premiéra SR ako i Ministerstva zahraničných vecí. Ako jediný v EU navrhol zrušenie dotácií.

Autor článku: Miroslav Jureňa (SNS) pre poľnoinfo.sk
Zdroj obrázku: archív Miroslav Jureňa

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments