Zadajte hľadaný výraz

MPRV SR Z ekonomiky

Minister predstavil podporné opatrenia v rokoch 2015 až 2020

Minister predstavil podporné opatrenia v rokoch 2015 až 2020
insert_photo2 x MPRV SR

Pokiaľ rok 2014 bude z hľadiska podpôr prechodný (venovali sme sa mu v článku Predpokladaná výška a štruktúra podpôr v roku 2014), tak od roku 2015 by sa mala naplno prejaviť sendvičovo naskladaná podpora. Čo poľnohospodárov od roku 2015 čaká, vysvetľoval v piatok (15. novembra) v Nitre šéf agrorezortu Ľubomír Jahnátek.

„V roku 2015 klesne jednotná platba na plochu (SAPS) na 130 eur na hektár. Platba pre roľníkov, ktorí splnia podmienky ozelenenia (greening) dosiahne 70 eur za hektár,“ hovorí Ľubomír Jahnátek a dopĺňa, že platby za znevýhodnené oblasti budú v roku 2015 síce o jedno euro vyššie, čím dosiahnu 73 eur na hektár, ale predpokladajú, že v dôsledku ich krátenia – povinnej degresivity, sa za sedemročné obdobie vyplatí na týchto podporách o 100 miliónov menej, ako v aktuálnom období. Podmienkou pre čerpanie prostriedkov v rokoch 2015 – 2020 je aj minimálna zaťaženosť pôdy na úrovni 0,3 VDJ na hektár.

Pri podpore dojníc môže chovateľ teoreticky získať až 377 eur. Táto suma je naskladaná z 203 eur z prvého piliera a z 48 eur z vnútroštátnej pomoci. V rámci plnenia opatrenia „dobré životné podmienky zvierať“ môže chovateľ prísť k podpore ďalších takmer 126 eur. Tieto prostriedky sú vyplácané z druhého piliera a ministerstvo počíta, že do opatrenia bude zapojená polovica chovaných dojníc. Zvýšené podpory by podľa prepočtov úradu na Dobrovičovej mali spôsobiť každoročný nárast počtu dojníc, čo by sa prejavilo v zvýšení stavov zvierat o 46 tisíc kusov. Celkovo by sa v roku 2020 malo na Slovensku chovať 186 tisíc dojníc.

Významnej podpory by sa podľa návrhu ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka mali dočkať aj ošípané zaradené v opatrení „dobré životné podmienky zvierat“. Podľa v Nitre predstaveného návrhu bude prasnica dotovaná sumou 250 eur na VDJ. Dvadsiatimi eurami na VDJ by mal byť podporený aj výkrm a ďalšími dvadsiatimi eurami šľachtiteľské a rozmnožovacie chovy. Ministerstvo predpokladá, že do spomínaného opatrenia bude zapojených 90 percent ošípaných, ktoré sa chovajú na Slovensku.

„Investície vložené do chovu ošípaných by mali priniesť každoročný nárast počtu prasníc o približne 6 percent,“ uvádza dokument Ministerstva pôdohospodárstva.

Ďalšie podpory živočíšnej výroby sú nasledovné. Podpora dojčiacich kráv by na VDJ mala dosiahnuť 184 eur, výkrm hovädzieho dobytka 179 eur na VDJ, ovce a kozy 153 eur na VDJ a hydina 75 eur na VDJ.

Vo zvýšenej miere bude podporovaná aj špeciálna rastlinná výroba. Pokiaľ v prípade konvenčného pestovania zemiakov nedostane roľník ani euro, tak pri integrovanej produkcii dosahuje podpora 290 eur na hektár a pri ekologickej produkcii 364 eur na hektár.

V prípade konvenčného pestovania ovocia dosahuje podpora 57 eur na hektár, v integrovanej produkcii je podpora 583 eur na hektár a v ekologickej produkcii dokonca 757 eur na hektár. Ako na stretnutí uviedol Rudolf Trebatický z Ministerstva pôdohospodárstva, aj pri produkcii ovocia z ekologických sadov sa bude prihliadať na množstvo dopestovanej produkcie.

Konvenčné pestovanie zeleniny prinesie poľnohospodárovi 57 eur na hektár, v integrovanej produkcii už 554 eur na hektár a pri ekologickom pestovaní 616 eur na hektár.

Trvalé trávne porasty v ekológií budú podporené sumou 96 eur a orná pôda v systéme ekologického poľnohospodárstva sumou 153 eur na hektár.

Podpory na cukrovú repu dostanú už len aktuálni pestovatelia cukrovej repy a to vo výške 594 eur. Chmeľ bude podporený sumou 330 eur na hektár.

 

Autor článku: Juraj Huba - poľnoinfo.sk
Zdroj obrázku: 2 x MPRV SR

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments