Zadajte hľadaný výraz

Článok dňa Z domova Zaujímavosti

Lukáš Hríbik: Ako to je naozaj so zapojením do ekoschém?

Lukáš Hríbik: Ako to je naozaj so zapojením do ekoschém?
insert_photoarchív poľnoinfo.sk

Podľa oznámenia Pôdohospodárskej platobnej agentúry bolo v roku 2023 správne podaných 16 707 žiadostí (momentálne je v GSAA 16 440 žiadostí). Pre porovnanie v roku 2022 to bolo 17 872 žiadostí, pričom toto číslo bolo predchádzajúce roky stabilné.

Pokles počtu žiadateľov v roku 2023 mohol súvisieť aj s plnením podmienok aktívneho farmára. Na Slovensku sú podmienky nezmyselne nastavené v rozpore s podstatou európskej legislatívy. Žiadateľ, ktorý iba poberá dotácie a nemá žiadny iný príjem a nevytvára pridanú hodnotu, podmienky spĺňa, ale dlhoročný podnik, ktorý okrem prvovýroby aj spracováva produkciu iných farmárov má problém podmienky splniť. Stredná poľnohospodárska škola podmienky nespĺňa vôbec. Pokles podaných žiadostí spôsobilo aj skomplikovanie podmienok a zvýšená byrokratická záťaž. Také mám spätné reakcie od viacerých menších farmárov, ktorí sa rozhodli už o dotácie nežiadať.

Do 10 hektárov takmer žiadne povinnosti

S komplikovanými podmienkami a byrokraciou súvisia aj ekoschémy. Podľa PPA sa do ekoschém zapojilo 53,16 % žiadateľov, čo sa často prezentuje ako úspech. Ale je to naozaj úspech? Ekoschémy v princípe (aj finančne) nahrádzajú „greening“ z predchádzajúceho obdobia, do ktorého sa zapájalo takmer 100 percent žiadateľov.

V roku 2023 bolo až 55 % žiadateľov menších ako 10 hektárov. Pritom takýto farmár nemá pri zapojení do ekoschém takmer žiadne povinnosti – nemusí vyčleňovať neproduktívne plochy, vytvárať biopásy alebo siať zmesi pre opeľovače. Jediná povinnosť na ornej pôda je zlepšenie jej štruktúry (ktorú väčšina farmárov plní bez ohľadu na ekoschémy) a odložené kosenie TTP. Prečo sa preto do ekoschém nezapojilo všetkých 55 % žiadateľov do 10 hektárov? Je za tým byrokracia alebo zlyhanie PPA a ministerstva pri informovaní a motivovaní malých farmárov, ktorí tak spoločne prišli o 1,5 milióna eur?

Keďže pred dohadmi a pocitmi preferujem pracovať s dátami, poďme sa pozrieť na výsledky niektorých analýz, ktoré sme spracovali na podklade dát v systéme GSAA a dát poskytnutých PPA na základe „infožiadosti“.

PPA nám neposkytla informáciu, ktorí žiadatelia sa zapojili do ekoschém, preto sme ich museli identifikovať podľa iných znakov (napr. deklarovanie biopásu, odloženého kosenia a pod). Takto sme sa dopočítali k zapojeniu 57,6 % žiadateľov do ekoschém. Rozdiel oproti informácii PPA môže byť na jednej strane z dôvodu, že dáta PPA sú z augusta a my pracujeme s podkladmi z konca novembra (medzitým zo systému ubudlo 300 žiadostí). Ďalším dôvodom môže byť, že niektorí žiadatelia deklarovali opatrenia ekoschém, ale o platbu na ekoschémy nepožiadali (omyl?). Rozdiel je však zo štatistického hľadiska zanedbateľný.

Zapojenie do ekoschém podľa veľkosti žiadateľa

Jednoznačne najnižšie zapojenie do ekoschém je u malých farmárov. Špeciálne v kategórii do 10 hektárov, ktorí nemajú takmer žiadne povinnosti. Ale aj v kategórii od 10 do 100 hektárov je to prekvapivé. Táto skupina síce už musí vyčleňovať neproduktívne plochy, ale v drvivej väčšine nemusia vytvárať biopásy (nemajú plochy nad 50 ha). Naopak, veľkí žiadatelia, pre ktorých bolo plnenie ekoschém najkomplikovanejšie sa zapojili v podstatne väčšej miere.

Podmienky ekoschém rozlíšené podľa zamerania žiadateľa na rastlinnú alebo živočíšnu výrobu (viac ako 50 % plochy sú tráva a TTP)

Žiadateľov do 10 ha sme do tejto analýzy nezahrnuli, keďže majú iné podmienky. Výsledky neukazujú významný rozdiel v zapojení podľa zamerania žiadateľa.

Najprísnejšie podmienky ekoschém boli v chránených územiach. Plochy bolo potrebné rozdeliť biopásmi maximálne na 20 hektárové časti. To bolo podporené aj o 50 percent vyššou platbou za plnenie ekoschém. Zároveň podľa ochranárov práve opatrenia v chránených územiach boli primárnym cieľom ekoschém, keďže majú potenciál priniesť najväčší benefit pre prírodu. Preto zapojenie v týchto územiach je podstatným kritériom pre celkové hodnotenie:

Podľa jednotlivých chránených vtáčích území (CHVÚ)

Všeobecne je zapojenie do ekoschém v chránených územiach porovnateľné s celkovým zapojením. Keď sa však pozrieme na jednotlivé CHVÚ, tak rozdiely sú priepastné. Od necelých 30 po 100 percent. Pre ochranárov boli najdôležitejšie nížinné chránené územia, kde je členitosť a biodiverzita krajiny najnižšia – Úľanská mokraď (61 %), Dolné Považie (67 %), Špačinsko-nižnianské polia (29 %) alebo Ondavská rovina (78 %). Tieto CHVÚ majú výrazne nižšiu mieru zapojenia do ekoschém.

Je potrebné sa preto zamyslieť nad otázkou, či je aktuálne nastavenie ekoschém optimálne pre krajinu. Síce sa delia plochy na 50 hektárové celky na väčšine územia, ale v najohrozenejších CHVÚ sa nielenže nedelia na 20 hektárov, ale ani na 50 hektárov. V týchto oblastiach sa tak neplnia ani iné opatrenia ekoschém, ako sú plochy so zmesami pre opeľovače.

Bolo by dobré umožniť v chránených územiach plniť ekoschémy v dvoch úrovniach – štandardná (50 ha) so základnou podporou a nadštandardná (20 ha) so zvýšenou podporou. Je lepšie mať štandardné opatrenia, ako žiadne.

Výmery jednotlivých opatrení ekoschém a GAEC 8 za celé Slovensko

Ako teda celkovo zhodnotiť ekoschémy v roku 2023?

Vysoké zapojenie u veľkých žiadateľov, slabé zapojenie u malých a katastrofálne u žiadateľov do 10 hektárov. Celková výmera zapojenej plochy v prvom roku je možno aj nad očakávania vysoká, ale v tých najkritickejších chránených územiach sú výsledky zlyhaním.

Určite je preto potrebné pravidlá ekoschém prehodnotiť a upraviť tak, aby plnili lepšie účel v prospech prírody, ale boli aj zaujímavejšie pre samotných farmárov.

Autor článku: Lukáš Hríbik - Agro evidencia s. r. o.
Zdroj obrázku: archív poľnoinfo.sk

3.3 3 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
12 Komentárov
Najlepšie hodnotené
Najnovšie Najstaršie
Inline Feedbacks
View all comments
Štefan
Štefan
28. február 2024 15:00

Je síce pravda že žiadatelia s výmerou do 10 ha ohľadom ekoschém nemali skoro žiadné povinnosti len povinnosť zúrodňovania pôdy ale ak neboli registrovaní ako SHR alebo sro … ani nemohli žiadať o ekoshémy. Teta Julka a ujo Fero tým pádom boli z podpory vylűčený.

Ja,L.
Ja,L.
28. február 2024 17:50
Odpoveď na  Štefan

Na základnú platbu mali nárok aj keď poberali na rodné číslo a nie na IČO. Zároveň neplatia dane zo základnej platby.

Štefan
Štefan
29. február 2024 7:57
Odpoveď na  Ja,L.

Na základnú áno ale na ekoshémy nie. A v tomto roku keď sa bude žiadosť podávať výlučne elektronicky ani na základnú platbu nebudú podávať žiadosti, alebo hurrá na výmenu OP s čipom a zaručeným elektronickým podpisom…

Johnny
Johnny
29. február 2024 9:04
Odpoveď na  Ja,L.

akurát že priame platby by v daňovom priznaní mali priznať aj tí čo poberajú na rodné číslo. Či to tak robia, to je na každého zodpovednosti. Možno by finančná správa si na nich mohla posvietiť.

Stefan
Stefan
29. február 2024 10:13
Odpoveď na  Johnny

Preto tie “rodné čísla “, ktoré sa vyhýbajú platbe daní a odvodou majú žiadosti podané na starých rodičov , aby sa vyhli daňovej a odvodovej povinnosti . Teraz budú plakať , ako idú podať žiadosť – treba vymeniť občiansky , zriadiť elektronickú schránku , kúpiť počítač …. Len by som… Celý komentár »

Johnny
Johnny
29. február 2024 11:16
Odpoveď na  Stefan

ten prínos by aj mňa zaujímal

Brain keeper
Brain keeper
1. marec 2024 9:31
Odpoveď na  Stefan

Prínos je najmä ten, že rodné čísla obrábajú vo väčšine prípadov malé záhumenky v intraviláne obcí, ktoré veľkí poľnohospodári ani nevedia s veľkou technikou obrobiť a tieto plochy sú tak naďalej obhospodarované. Nezarastajú burinou, inváznymi rastlinami, náletovými drevinami… a na túto celospoločensky potrebnú údržbu krajiny dostanú aspoň pár korún na… Celý komentár »

Stefan
Stefan
1. marec 2024 9:47
Odpoveď na  Brain keeper

Záhumienky sú vo väčšine prípadov už vylúčené zo systému lpis.

realista
realista
2. marec 2024 10:47
Odpoveď na  Stefan

n i e s ú pokiaľ sú obrábané viz.: GSAA

Stefan
Stefan
1. marec 2024 9:51
Odpoveď na  Brain keeper

A samozrejme , každý kto pracuje , produkuje , treba podporiť .
Len musia platiť pre všetkých rovnaké pravidlá , aj pre “rodné čísla “, aj pre IČO

Johnny
Johnny
1. marec 2024 13:52
Odpoveď na  Brain keeper

lenže do 500 € sa zmeští každý kto má max. do 2 ha (nechce sa mi to vypočítavať presne.) ale je veľa takých čo majú 4-5 ha a z toho by už daň platiť mali (priame platby presiahnu určite 500 €).

Lukáš Hríbik
Lukáš Hríbik
29. február 2024 13:27
Odpoveď na  Štefan

To nie je pravda. Ekoschémy môžu žiadať všetci žiadatelia bez ohľadu na právnu formu. Oprávnený žiadateľ je ten, kto má nárok na základnú platbu (BISS) a plní podmienky ekoschém.
Obmedzenie pre nepodnikateľov je pre znevýhodnené oblasti a viacročné záväzky.