Zadajte hľadaný výraz

Lesníctvo Z ekonomiky

Lesníkom chýbalo na sklade drevo za 770.000 eur

Mimoriadna inventarizácia zásob dreva na Expedičnom sklade (ES) Čierny Váh, ktorý organizačne patrí pod Odštepný závod (OZ) Liptovský Hrádok podniku Lesy SR potvrdila, že so stavom k 1. januáru 2009 tam bol značný rozdiel medzi účtovaným a skutočným množstvom drevnej hmoty. Manko predstavovalo 19.000 kubických metrov (m3), vo finančnom vyjadrení je to vyše 770.000 eur (23,20 milióna Sk).

Na základe kontroly podal podnik na príslušný orgán činný v trestnom konaní trestné oznámenie s tým, že si uplatní právnu zodpovednosť voči konkrétnym zamestnancom zodpovedným za zistené nedostatky. Prvé trestné oznámenie na neznámeho páchateľa za sfalšovanie podpisov na 76 dodacích lístkoch na viac ako 2600 m3 drevnej hmoty podal š.p. Lesy SR už v novembri minulého roka. Po tom, ako kontrola zistila prvé nezrovnalosti na ES Čierny Váh.

Vedenie podniku vymenilo začiatkom roka 2009 nového riaditeľa OZ Liptovský Hrádok ihneď po tom, ako získalo dôvodné podozrenie, že na tomto OZ dochádza k nekorektným postupom v nakladaní s vyťaženou drevnou hmotou. Nový šéf závodu získal indície o ďalších nezrovnalostiach, preto inicioval hĺbkovú a komplexnú kontrolu nakladania s drevnou hmotou. Na OZ Liptovský Hrádok od 2. februára do 31. apríla 2009 pôsobila kontrolná skupina pracovníkov Odboru kontroly š. p. Lesy SR, ktorá postupne skontrolovala stav zásob drevnej hmoty na celom ES Čierny Váh a zistila spomínané manko.

„Podnik utrpel značnú škodu, preto sme vo veľmi krátkom čase prijali konkrétne opatrenia, týkajúceho sa tohto vážneho prípadu na OZ Liptovský Hrádok. Sme rozhodnutí ešte dôslednejšie systémovo predchádzať podobným prípadom na všetkých OZ. Okrem iného sprísnime podmienky uzatvárania pracovných zmlúv s vedúcimi a manipulantmi expedičných skladov. Efektívnejšie budeme kontrolovať jednotlivé úkony v príjme, evidencii, označovaní a výdaji dreva na expedičných skladoch, na ktorých plánujeme postupne zaviesť kamerové systémy. Zintenzívnime kontrolnú činnosť, aby sa podobný príklad v budúcnosti nezopakoval,“ uviedol pre TASR generálny riaditeľ š. p. Lesy SR Jozef Minďáš.

K ďalším okolnostiam prípadu sa vedenie podniku vyjadrí až po ukončení policajného vyšetrovania. Uvíta však každú informáciu od zamestnancov i ostatných ľudí, ktoré po jej prešetrení pomôžu odhaliť ďalšie prípady nekorektného nakladania s drevnou hmotou.

Štátny podnik venuje osobitnú pozornosť pravidelnej a systematickej kontrolnej činnosti. Len za rok 2008 Odbor kontroly vykonal takmer tri desiatky tematických kontrol, zameraných na nakladanie s drevnou hmotou zamestnancami odštepných závodov. V prípade zistených nedostatkov a pochybení prijal nápravné opatrenia v súlade s vnútropodnikovými predpismi a príslušnou legislatívou. V tejto súvislosti š.p. Lesy SR podal v minulom roku orgánom činným v trestnom konaní tri trestné oznámenia na neznámeho páchateľa.

Autor článku: TASR
Zdroj obrázku:

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments