Zadajte hľadaný výraz

  • Inzercia
Komerčné informácie Z ekonomiky

LawFarm: Agrodružstvá potrebujú nástroje na stabilizáciu!

PR článok – Nepriaznivá situácia poľnohospodárskych družstiev je v dôsledku krízy znásobená. Bez pomoci zvonku môže byť proces ich stabilizácie a zvýšenia ziskovosti vlastnými zdrojmi ťažko dosiahnuteľný. Hospodárenie agrodružstiev ovplyvňuje množstvo faktorov, a preto návrh riešenia musí byť širokospektrálny.

Slovenská spoločnosť LawFarm, s.r.o. vstupuje do agrosektoru s komplexným programom, ako odstrániť, napríklad prostredníctvom privatizácie a finančných investícií, vnútorné nedostatky družstva a zvýšiť tak jeho konkurencieschopnosť. Súčasťou programu LawFarm je i vytvorenie odbornej platformy na diskusiu a hľadanie spoločných riešení poľnohospodárskych družstiev.

LawFarm, s.r.o. je poradenská spoločnosť, špecializovaná na agrodružstvá. Poskytuje komplexné riešenia, zamerané na základné problémy poľnohospodárskych družstiev.

„Vnútorná štruktúra družstiev má priamy vplyv na ich prosperitu. Manažment družstiev sa zodpovedá veľkému množstvu osôb a klasickým problémom je uprednostňovanie dielčích záujmov jednotlivých členov, nad záujmami družstva ako takého. Tie môžu byť často v rozpore a niet divu, že manažment často nie je schopný presadiť rozhodnutia, ktoré môžu byť pre družstvo zásadné. Jedným z kľúčov k úspechu je koncentrovať rozhodovaciu právomoc a zodpovednosť do jedného bodu,“ vyjadrila sa Mgr. Alexandra Kvietková, konateľka LawFarm, s.r.o., k súčasnej štruktúre poľnohospodárskych družstiev, ktorá vznikla za minulých, už neaktuálnych podmienok.

Spoločnosť LawFarm, s.r.o., analyzovala špecifiká právnej formy družstva a ich vplyv na prax poľnohospodárskych družstiev. Na základe toho vypracovala produkt optimalizácie vlastníckej štruktúry družstiev, za zachovania ich právnej formy, a to formou privatizácie.

„Družstvá potrebujú silného a kompetentného vlastníka, optimálne z radov vlastného manažmentu, ktorý vie čo je potrebné vykonať a dokáže to reálne uskutočniť. Takýto vlastník má prirodzene najväčší záujem prosperite družstva, z ktorej majú zároveň prospech aj ostatní členovia. Takýto stav sme v spolupráci s manažmentom pre družstvá spôsobilí zabezpečiť,“ povedala A. Kvietková.

Optimalizácia vlastníckej štruktúry družstiev, má pozitívny vplyv aj na ich ekonomiku.

„Kvalitné hospodárenie si vyžaduje kvalitné a včasné rozhodnutia. Bez nich žiadny subjekt nemôže vykazovať dobré ekonomické výsledky. Zvlášť v čase krízy.“ povedala A. Kvietková.

Aktuálne sa družstvá okrem napríklad ekonomickej nestability, potýkajú aj s nedostatkom finančných zdrojov.

„Nestabilné družstvo nie je dôveryhodným partnerom pre akéhokoľvek dodávateľa, vrátane bánk, či finančných investorov. Ekonomickou a právnou reštrukturalizáciou sme spôsobilí stabilizovať vlastnícke a finančné pomery v družstva do tej miery, že po jej ukončení ponúkame družstvám možnosť finančnej investície. Družstvo získava financie na svoju stabilizáciu a rozvoj a zároveň silného partnera, ktorý má vysoký záujem na prosperite družstva, keďže ide o návratnosť jeho investície,“ dodala Kvietková.

S úspešnou privatizáciou družstva má LawFarm skúsenosti.

„Jeden z príkladov našich úspešných riešení pre poľnohospodárske družstvá, budeme prezentovať účastníkom odbornej konferencie FARM FORUM 2009, ktorej je LawFarm gestorom. Táto konferencia, ktorej prvý ročník sa bude konať 1.12.2009 v Holiday Inn v Bratislave, je prejavom našej snahy o vyvolanie diskusie a vytvorenie priestoru na hľadanie reálnych riešení problémov družstiev,“ uzavrela A. Kvietková.

Cieľom LawFarm je vytvoriť podmienky, za akých družstvo môže vykonávať vlastné podnikateľské aktivity, efektívne hospodáriť, flexibilne rozhodovať, prosperovať a dosahovať výnosy pre svojich členov.

LawFarm, s.r.o. je slovenská obchodná spoločnosť, špecializovaná na komplexné riešenia pre stabilizáciu agrodružstiev. LawFarm vnikla v polovici roku 2009 ako člen medzinárodne pôsobiacej poradenskej skupiny slovenského pôvodu – KRATKY GLOBAL TRUST, ktorá pôsobí úspešne už viac ako 13 rokov v poradenských službách pre podnikateľský sektor.

Kontakt :
LawFarm, s.r.o.,
Štúrova 28,
040 01 Košice

Tel.: 055/62 30 228,
Fax.: 055/60 30 364
Web: www.lawfarm.info,
E-mail: office@lawfarm.info

Informácie o konferencii FARMFÓRUM 2009: www.farmforum.sk

Upozorňujeme čitateľov, že ide o PR článok, ktorý si dodala spoločnosť Law Forum a názory uvedené v texte sa nemusia stotožňovať s postojmi redakcie poľnoinfo.sk.

Autor článku: LawFarm
Zdroj obrázku:

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments