Zadajte hľadaný výraz

PoľnoEÚ Z domova

Kvíz III. časť: Projektové intervencie rozvoja vidieka v Strategickom pláne SPP

Kvíz III. časť: Projektové intervencie rozvoja vidieka v Strategickom pláne SPP
insert_photoTASR - Na snímke zber hrozna odrody Irsai Oliver pomocou kombajnu vo viniciach Vinárskeho závodu Topoľčianky pri obci Veľké Zálužie.

Strategický plán schválila vláda 3. februára 2022. Podľa odsúhlaseného dokumentu, ktorý bol zaslaný Európskej komisii, sme pripravili kvíz. Preverte si vaše vedomosti o projektových intervenciách Strategického plánu.

Strategický plán SPP pre intervenciu „Produktívne investície v poľnohospodárskych podnikoch – mladý poľnohospodár“ stanovuje, ktoré investície sú oprávnené na podporu. Ktorá z uvedených investícií bude vylúčená z podpory?
Pre navrhovanú intervenciu „Vertikálna spolupráca prvovýrobcov a spracovateľov“ je stanovená základná intenzita pomoci 50 %. Ak sa investícia týka ekologickej produkcie, na akú intenzitu pomoci sa zvýši?
V navrhovanej intervencii „Investície v poľnohospodárskych podnikoch na zníženie emisií skleníkových plynov a amoniaku“ sú zahrnuté investície, ktoré sú zamerané v súlade s opatreniami podľa Kódexu správnej poľnohospodárskej praxe. Okrem podnikov v živočíšnej výrobe, ktoré oblasti na Slovensku budú uprednostnené pri výbere projektov?
Potrebu prispôsobenia poľnohospodárstva na zmenu klímy a zmiernenie dôsledkov zmeny klímy má riešiť navrhovaná intervencia „Investície do vodozádržných opatrení mimo fariem“. Podľa Strategického plánu SPP, ktorý subjekt nebude oprávneným prijímateľom?
Vysporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom za účelom stabilizácie územia a zabezpečenie lepšieho prístupu mladých poľnohospodárov k pôde si kladie za cieľ návrh intervencie „Projekty pozemkových úprav“. V Strategickom pláne SPP je plánované podporiť realizáciu koľkých projektov pozemkových úprav do roku 2029?
Cieľom intervencie „Investície do biohospodárstva“ je investičná podpora podnikateľských činností zameraných na využitie a spracovanie najmä lokálnych produktov z poľnohospodárstva a lesníctva v záujme udržateľného rozvoja a s priamym pozitívnym vplyvom na životné prostredie alebo zmiernenie zmien klímy. Ktorý z uvedených vstupov do spracovania, nespĺňa v návrhu podmienku pre zaradenie projektu do uvedenej intervencie?
Generačnú obnovu a podporu získania a udržania mladých poľnohospodárov v sektore má v Strategickom pláne SPP realizovať intervencia „Získavanie a udržanie mladých poľnohospodárov“. Aká sadzba podpory na jeden poľnohospodársky podnik je navrhovaná pre podnikateľský plán zameraný na špeciálnu RV a/alebo ŽV a súčasne na spracovanie vlastnej poľnohospodárskej produkcie?
Pomôcť poľnohospodárom vysporiadať sa s dôsledkami zmeny klímy má intervencia „Produktívne investície do rozširovania a budovania nových závlah na farmách“. Ktoré zariadenie musí byť zavedené alebo sa zavedie ako súčasť predmetnej investície v zavlažovacom systéme?
Navrhovaná základná intenzita pomoci pre intervenciu „Produktívne investície v poľnohospodárskych podnikoch“ je 50 %. V ktorom z uvedených osobitných prípadov je intenzita pomoci navrhovaná až na 80%?
Aká je navrhovaná intenzita pomoci pri intervencii „Finančné príspevky na komerčné poistné pre poistné schémy v poľnohospodárstve“?
Zobraziť odpovede
Skontrolovať odpovede

Autor článku: Milan Róžik s použitím materiálu schváleného na rokovaní vlády SR
Zdroj obrázku: TASR - Na snímke zber hrozna odrody Irsai Oliver pomocou kombajnu vo viniciach Vinárskeho závodu Topoľčianky pri obci Veľké Zálužie.

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments