Zadajte hľadaný výraz

Z domova Zaujímavosti

Konzorcium SPU a TU vo Zvolene získalo vyše 20 miliónov eur

Konzorcium SPU a TU vo Zvolene získalo vyše 20 miliónov eur
insert_photoarchív poľnoinfo.sk - exkurzia študentov TF SPU v Rakúsku.

Konzorcium AgroForestry tvorené Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre (SPU) a Technickou univerzitou vo Zvolene získalo viac ako 20 miliónov eur z Plánu obnovy a odolnosti SR. Do výzvy Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR sa zapojilo osem vysokých škôl, ktoré mohli vytvoriť štyri konzorciá, informovala Mária Pietová z SPU.

Celková výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu je 120 miliónov eur. Z tejto sumy je 12 miliónov eur určených na aktivity spojené s integráciou vysokých škôl do konzorcia a 108 miliónov eur na aktivity na podporu integrovanej infraštruktúry.

Peniaze budú môcť vysoké školy použiť na modernizáciu a budovanie integrovanej výskumnej, vzdelávacej či ubytovacej infraštruktúry. Prostredníctvom výzvy mohli vysoké školy žiadať finančné prostriedky napríklad na výstavbu nových objektov, nákup stavieb a pozemkov alebo úpravu vonkajších areálov. Konzorciá musia byť vytvorené do roku 2026.

Cieľom projektu je podpora spájania vysokých škôl do väčších celkov, ktoré obstoja v medzinárodnej konkurencii a zároveň budú smerom dovnútra vytvárať súťažné a diverzifikované prostredie. Orientovaný je na zvýšenie kvality výskumu a vzdelávania prostredníctvom zdieľanej infraštruktúry a ľudských zdrojov, prehĺbenie spolupráce s verejným i súkromným sektorom a praxou. Ďalším zámerom je akreditácia spoločných inovačných študijných programov.

Víziou konzorcia je prepojiť výskumné a inovačné kapacity, spoločne využívať knižničné, publikačné a IT systémy. V rámci projektu sa univerzity zamerajú aj na komplexnú rekonštrukciu vybraných objektov, modernizáciu a dobudovanie integrovanej výskumnej, vzdelávacej a ubytovacej infraštruktúry.

TF zrekonštruuje ubytovacie kapacity

Technická univerzita vo Zvolene získala na vybrané integračné a investičné aktivity vyše desať miliónov eur. TASR o tom v pondelok informoval hovorca univerzity Ján Lichý. Plánujú tak rekonštrukciu ubytovacích kapacít dvoch blokov Študentského domova Ľudovíta Štúra vrátane zlepšenia jeho energetickej hospodárnosti.

Rektor Technickej univerzity vo Zvolene Rudolf Kropil uviedol, že cielená kooperácia medzi slovenskými vysokými školami zvyšuje ich konkurencieschopnosť v európskom vzdelávacom a výskumnom priestore. “Taká spolupráca musí byť založená práve na integrácii ich vzdelávacích, vedecko-výskumných i podporných kapacít,” dodal.

Autor článku: TASR
Zdroj obrázku: archív poľnoinfo.sk - exkurzia študentov TF SPU v Rakúsku.

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments