Zadajte hľadaný výraz

PoľnoEÚ Z domova

Investujte! Vyzval minister poľnohospodárov a sľúbil peniaze navyše

Investujte! Vyzval minister poľnohospodárov a sľúbil peniaze navyše
insert_photoMPRV SR - Diskusný okrúhly stôl na tému strategického plánu.

Záujem o investičnú výzvu, ktorá bola uzavretá na konci júna, je výrazne vyšší, ako vyčlenená finančná čiastka. Minister na Agrokomplexe potvrdil, že alokovaná suma 110 miliónov eur nebude konečná. Šéf PPA dokonca uviedol termín, kedy môžu byť prví žiadatelia finančne uspokojení.

Požiadavka je takmer štvornásobná

„Podľa zverejnených údajov majú poľnohospodári investičný apetít na 800 miliónov eur, z čoho nenávratný finančný príspevok tvorí 405 miliónov eur. Mnohí poľnohospodári nám hlásia vysoké bodové ohodnotenie, ktoré v rámci výzvy dosiahli. Je tu obrovská objednávka na investície do živočíšnej výroby či špeciálnej rastlinnej výroby. Apelujeme na vedenie MPRV, aby všetky prostriedky zo starého programového obdobia, ktoré sa dajú, doplnili do tejto výzvy,“ povedal Emil Macho, predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.

Štvrtková diskusia na výstave Agrokomplex sa tak okrem nového programového obdobia, ktoré reprezentuje strategický plán, pootočila aj do súčasnosti. V júni uzavretá výzva 52/PRV/2022 je prvou výraznejšou investičnou podporou agrorezortu po roku 2016. Záujem o čerpanie prostriedkov z uvedenej výzvy bol obrovský. Podľa skôr zverejnených údajov platobnej agentúry ide o 1 954 žiadateľov.

„Najskôr potrebujeme zo všetkých možných aj nemožných kútov rozpočtu tohto programového obdobia pozametať všetky zdroje. Úprimne hovorím, nemáme to doteraz zosumarizované,“ hovorí Samuel Vlčan, minister pôdohospodárstva.

Desiatky miliónov eur

O tom, akými zdrojmi v rámci rezortu disponujú, by mal byť dobre informovaný šéf platobnej agentúry Jozef Kiss. Sľubuje, že v priebehu jedného alebo dvoch týždňov vedia dať na stôl sumu, o ktorú je možné navýšiť alokáciu 110-miliónovej výzvy.

„Z pozastavených 80 miliónov eur sme vyplatili približne 20 miliónov. V tomto období už vieme, koľko prostriedkov nám zostáva z projektov, ktoré sú už po zazmluvnenom termínom čerpania. O tieto prostriedky už žiadateľ nemôže v rámci žiadosti o platbu požiadať a preto môžu byť využité na zvýšenie alokácie inej výzvy,“ vysvetľuje Jozef Kiss.

Katarína Mihaľová zo Sekcie rozvoja vidieka a priamych platieb na agrorezorte informuje, že končiace programové obdobie prináša možnosť nájsť dodatočné zdroje v rozpočte.

„Prostriedky nájdeme a vieme, aká je tá očakávaná suma. Aby sa ale nevytvoril dojem, že všetko čo pozbierame môžeme vložiť do opatrenia na navýšenie produkcie poľnohospodárskych podnikov. To nie je možné, pretože náš program rozvoja vidieka má záväzky širšieho charakteru a Slovensko sa zaviazalo aj k cieľom neprodukčného charakteru a zelenej architektúry,“ hovorí Katarína Mihaľová.

Minister pôdohospodárstva nechcel byť vo finančných otázkach pri navýšení 110 miliónovej výzvy konkrétny. Na opakujúcu sa otázku autora týchto riadkov nakoniec uviedol: „Žiadnu konkrétnu sumu nechceme povedať, ale pre predstavu hovoríme o pár desiatkach miliónov eur. Naozaj je to závislé od mnohých faktorov.“

Rozhodnutia v októbri, prvé platby do konca roka

V prípade v júni uzavretej výzvy boli prvý raz využité cenníky strojov a stavieb. Jozef Kiss vysvetľuje, že vďaka tomu sa zjednodušila práca na žiadosti nielen samotnému poľnohospodárovi, ale z hľadiska vyhodnotenia aj platobnej agentúre.

„Nemusíme overovať hospodárnosť, proces verejného obstarávania, konflikt záujmov a tak ďalej. Zároveň máme automatizovaný systém obstarávania pri investíciách, ktoré nejdú cez katalóg. Predpokladáme, že prvé rozhodnutia budú vydané v októbri, čo znamená, že niektorí žiadatelia už budú môcť do konca roka podať žiadosť o platbu,“ sľubuje J. Kiss.

Už po vyhlásení výzvy s finančnou alokáciou 110 miliónov eur niektorí poľnohospodári vyjadrovali obavu, že z dôvodu obrovského záujmu nemusí byť vyhlásená ďalšia výzva prisľúbená v januári. Jej alokácia 50 miliónov eur má byť prioritne určená pre potreby rastlinnej výroby.

Katarína Mihaľová z riadiaceho orgánu vysvetľuje, že výzva bude vyhlásená a to už čoskoro. „Buď na konci augusta alebo začiatkom septembra. Ako sme avizovali, pôjde vtedy, keď bude dopracovaný katalóg cien pre špeciálnu rastlinnú výrobu. My sme katalóg s ďalšími položkami vypracovali a ešte sa musí uskutočniť verejná konzultácia ku samotnej výzve. Výzva je ale pripravená na spustenie do monitorovacieho výboru PRV a následne bude zverejnená v sľúbenej finančnej alokácii 50 miliónov eur,“ vysvetľovala na výstave Agrokomplex Mihaľová.

Zdroje z ďalších rezortov

Poľnohospodári okrem prostriedkov preskupených v samotnom Programe rozvoja vidieka by mohli využiť aj zdroje určené pre iné operačné programy.

Slovensko mnohé čerpá nedostatočne, na čo v diskusii upriamil pozornosť Vladimír Šucha, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. V prípade spoločnej agropolitiky je záujem o čerpanie investičných podpôr vždy výrazný. Agropodnikatelia vedia, ako majú projekty pripraviť a v čerpaní prostriedkov sú dlhodobo zbehlí. Najmä s vyčerpaním investičnej podpory tak nebýva žiadny problém.

„Mnohé z týchto projektov môžu spadať pod hlavičku poľnohospodárskej politiky, ale môžu byť zaradené aj pod pomoc malým a stredným podnikom, pod inovácie alebo reštrukturalizáciu. Tam máme veľmi veľa prostriedkov v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov, ktoré Slovensko nedočerpá. Ak máte projekty, skúste si ich presunúť a financovať ich aj z tohto!“ obracia sa na ministra Vladimír Šucha.

Upozorňuje, že ak Slovensko pôjde cestou presunov finančných presunov medzi rezortmi, tak to z časového hľadiska za rok a pol nestihne. Cesta je vytvoriť v existujúcich programoch schémy na podporu. Vysvetlil získanie dodatočných zdrojov mimo Spoločnej poľnohospodárskej politiky nový šéf Zastúpenia EK u nás.

Autor článku: Juraj Huba - poľnoinfo.sk
Zdroj obrázku: MPRV SR - Diskusný okrúhly stôl na tému strategického plánu.

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments