Zadajte hľadaný výraz

  • Inzercia
Komerčné informácie Z ekonomiky

Informovanie o rizikovom fonde neochráni naše polia

Informovanie o rizikovom fonde neochráni naše polia
insert_photoAgra poisťovňa

Dalibor Bán je od vstupu Agra poisťovne na slovenský trh jej riaditeľom. Už desať rokov aktívne vníma poistný sektor a potreby poľnohospodárov. V rozhovore zhodnotil aktuálny rok, neopomenul budúcnosť a vyjadril sa aj k vzniku rizikového fondu.

Z hľadiska počasia sa mi v roku 2017 zobrazia jarné mrazy a dlhé obdobie bez zrážok. Ako ho vnímajú tí, ktorí poisťujú poľnohospodárom úrodu, prípadne zvieratá?

Z hľadiska počtu ako aj intenzity vzniknutých škôd to bol rok jednoznačne dramatický a poukázal, aký vplyv majú klimatické zmeny na priebeh počasia a tým aj na našich roľníkov. Extrémne poveternostné javy medzičasom nie sú storočnými javmi, ale vyskytujú sa v čoraz kratších intervaloch a hlavne o väčšej intenzite.

Ktoré škody boli najvýraznejšie?

Mnohokrát skloňované opätovné ničivé jarné mrazy, ktoré po minulom roku udreli aj v tento rok a spôsobili katastrofálne škody hlavne vo vinohradoch, ovocných sadoch. Veľa podnikov sa dostalo, resp. mohlo dostať do existenčných problémov, bez zodpovedajúceho poistného zabezpečenia. Ďalej to bolo silné až totálne poškodenie ľadovcom. Škody boli zaznamenané od apríla prakticky na všetkých u nás pestovaných kultúrach, dokonca – aby nebolo málo v niektorých prípadoch až s trojnásobným opakovaním. Ďalším faktorom bolo sucho. Podpísalo sa najmä pod zber kukurice, ktorý v mnohých subjektoch skončil fiaskom. Úroda sa pohybovala od 1,5 až 3 tony suchej hmoty z hektára.

Čo by ste poradili poľnohospodárom do budúceho roka v oblasti poistenia?

Iba komplexné poistenie poľnohospodárskej produkcie, sa môže s výzvami zmeny klímy a tým ruka v ruke nárastom extrémov počasia v budúcnosti vysporiadať a zabezpečiť kontinuálnosť poľnohospodárskej prvovýrobe alebo možno aj samotnú existenciu slovenských poľnohospodárskych subjektov. Naši farmári produkujú to, čo všetci ľudia denne potrebujú: potraviny najvyššej kvality pri stále náročnejších poveternostných pomeroch ktoré panujú vo „fabrikách pod holým nebom“. Z tohto dôvodu potrebujú naši roľníci dostatočnú ochranu aj vo forme odpovedajúceho poistenia, aj keď si to mnohokrát uvedomia žiaľ až keď je neskoro.

Najmä v tomto roku sa zintenzívnila diskusia o vzniku rizikového fondu. Akú úlohu by podľa Vás mali v ňom zohrávať komerčné poisťovne?

Áno, to registrujeme všetci. Hodnotím to samozrejme pozitívne, akurát osobne mám obavy z jeho plnohodnotného  a skorého zavedenia, funkčnosti, stability. Jednoznačne som ale presvedčený a to hlavne na základe informácií, a zozbieraných skúseností z viacerých krajín, kde je dlhodobo funkčný o nasledovnom. Rizikový fond alebo niekde nazývaný i katastrofický fond ako taký, by mal byť zameraný na ťažko poistiteľné alebo vôbec nepoistiteľné riziká, resp. minimálne by mal byť navzájom prepojený so systémom riadenia rizík alebo ak chceme podporným mechanizmom pre zabezpečenie príjmov z poľnohospodárskej prvovýroby. Najjednoduchšou formou tejto „zábezpeky“ je poistenie príjmov farmárov z prvovýroby. Súčasne popri možnosti poisťovania poľnohospodárskych rizík, je dôležité motivovať samotných farmárov k využívaniu tohto nástroja, aby rizikový fond bol odbremenený o nutnosť komplexného krytia všetkých rizík, faktorov spôsobujúcich absenciu resp. extrémne zníženie ich príjmov.

Kto ma byť tým, ktorý tento proces rozbehne. Poľnohospodárska samospráva, ministerstvo pôdohospodárstva, alebo priamo poisťovne?

Iniciátorom alebo ak chceme motivátorom samotných farmárov k poisťovaniu svojich príjmov  a tým aj svojej existencie by mal byť odpovedajúci rezort pôdohospodárstva, či samotný štát tak, ako je tomu aj vo všetkých okolitých štátoch či ďalekom vyspelom svete. Nástrojom je poskytnutie možnosti refundácie nákladov na poistenie. Toľkokrát omieľaná „výhovorka“ navyšovania sadzieb poisťovňami, podľa môjho skromného názoru  už dávno neobstojí, veď bolo by to jednoducho dokázateľné. Takisto len „informovanie“ a budúcom zriadení rizikového fondu neochráni plodiny našich farmárov pred krupobitím, víchricou alebo napríklad katastrofickým suchom.

Autor článku: poľnoinfo.sk
Zdroj obrázku: Agra poisťovňa

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments