Zadajte hľadaný výraz

Rastlinná výroba Zo sveta

EÚ zriaďuje “koridory solidarity” pre vývoz ukrajinských agrovýrobkov do sveta

EÚ zriaďuje "koridory solidarity" pre vývoz ukrajinských agrovýrobkov do sveta
insert_photoarchív poľnoinfo.sk

Európska komisia (EK) vo štvrtok predstavila súbor opatrení na pomoc Ukrajine s vývozom poľnohospodárskych výrobkov do sveta. Ide o súčasť širšej reakcie EÚ ako prejav solidarity s Ukrajinou čeliacej ruskej agresii. Informuje o tom spravodajca TASR.

Komisia pripomenula, že v reakcii na inváziu Ruska na Ukrajine a jeho blokádu ukrajinských prístavov sa ukrajinské obilie a iné agrovýrobky nemôžu dostať na miesta, kam boli určené. Táto situácia ohrozuje globálnu potravinovú bezpečnosť, v dôsledku čoho vznikla naliehavá potreba zriadiť alternatívne logistické trasy s využitím všetkých relevantných druhov dopravy.

Exekutíva EÚ stanovila akčný plán na zriadenie “koridorov solidarity”, ktoré majú zabezpečiť, aby Ukrajina mohla vyvážať obilie, ale aj dovážať tovar, ktorý potrebuje, počnúc humanitárnou pomocou až po krmivá a hnojivá.

Eurokomisárka pre dopravu Adina Valeanová v tejto súvislosti uviedla, že s pomocou infraštruktúry EÚ musí za menej ako tri mesiace opustiť Ukrajinu 20 miliónov ton obilia.

“Je to obrovská výzva, a preto je nevyhnutné skoordinovať a zoptimalizovať logistické reťazce, zriadiť nové trasy a pritom v najvyššej možnej miere zabrániť prekážkam,” opísala situáciu.

Podľa jej slov sa opatrenie EK týka núdzových riešení, ale aj strednodobých a dlhodobých opatrení zameraných na lepšiu integráciu ukrajinskej infraštruktúry do infraštruktúry EÚ a na ich lepšie prepojenie.

Problémom je odlišná šírka rozchodu železničných koľají

Komisia upozornila, že na ukrajinskej strane, na hraniciach medzi Ukrajinou a krajinami EÚ, čakajú tisíce vagónov a nákladných áut na vybavenie, pričom priemerný čas čakania je pre vagóny 16 dní a na niektorých hraničných priechodoch to môže byť až 30 dní. Ďalšie obilie pripravené na vývoz je uskladnené v ukrajinských silách.

Jedným z problémov je odlišná šírka rozchodu železničných koľají. Ukrajinské vagóny nie sú kompatibilné s väčšinou železničných sietí v EÚ, preto sa väčšina tovaru musí preložiť na nákladné autá alebo vagóny, ktoré vyhovujú koľajniciam v EÚ.

Komisia chce odstrániť tieto prekážky a vytvoriť koridory solidarity. V krátkodobom horizonte spoločne s členskými štátmi a zainteresovanými stranami chce zaviesť nasledovné opatrenia: doplnenie nákladných železničných vagónov, plavidiel a nákladných áut; zvýšenie kapacity dopravných sietí a terminálov na prekládky; vyššia flexibilita colných operácií a inšpekcií a zaistenie možností na dočasné uskladnenie ukrajinského tovaru určeného na vývoz na území EÚ.

Exekutíva EÚ v tejto súvislosti vyzvala členské krajiny, aby bezodkladne sprístupnili ďalšie vozidlá, ktoré pomôžu pri prevoze ukrajinskej úrody. Komisia zriadi logistickú platformu na vytváranie kontaktov a požiada členské štáty, aby určili osobitné kontaktné miesta pre koridory solidarity. Preprava ukrajinských poľnohospodárskych výrobkov by mala byť uprednostnená, čo si vyžaduje vytvoriť nové železničné prevádzkové intervaly. Komisia takisto vyzvala krajiny eurobloku, aby urýchlene premiestnili mobilné systémy na nakladanie obilia do príslušných hraničných terminálov a urýchlili tak prekládky, a posúdi tiež dostupné skladovacie kapacity v EÚ, aby pomohla zaistiť väčšiu kapacitu na dočasné uskladnenie ukrajinského tovaru určeného na vývoz.

Vyvážajú 75 percent obilia

V strednodobom a dlhodobom horizonte bude EK pracovať aj na rozšírení kapacity infraštruktúry v rámci nových vývozných koridorov a na vytvorení nových pripojení k infraštruktúre v rámci obnovy Ukrajiny. V tejto súvislosti eurokomisia vo štvrtok prijala rozhodnutie s cieľom podpísať dohodu na vysokej úrovni s Ukrajinou a aktualizovať mapy transeurópskej dopravnej siete (TEN-T).

Za bežných okolností Ukrajina vyváža 75 percent obilia, ktoré vyprodukuje, čo predstavuje približne 20 percent národných ročných príjmov z vývozu. Pred vojnou sa cez ukrajinské čiernomorské prístavy vyvážalo 90 percent ukrajinského obilia a olejnatých semien. Približne tretina vyvezených komodít smeruje do Európy, ďalšie dve tretiny do Číny a do Afriky.

Autor článku: Jaromír Novák - spravodajca TASR v Bruseli
Zdroj obrázku: archív poľnoinfo.sk

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments