Zadajte hľadaný výraz

Ceny komodít Reportáže

Diverzifikáciou zmierňujú dôsledky krízy

Prepad cien ťažiskových poľnohospodárskych komodít postihol všetkých roľníkov bez ohľadu právnej formy podnikania, katastru hospodárenia, alebo výmery poľnohospodárskej pôdy. Sú ale i takí, ktorí tento stav dokázali eliminovať napríklad finalizáciou svojej produkcie. Na Poľnohospodárskom družstve Gader Blatnica, so sídlo v Karlovej /okres Martin/, nájdete naozaj veľmi málo komodít, ktoré neprechádzajú ďalším spracovaním.

Pokiaľ väčšina poľnohospodárskych podnikov prešla v deväťdesiatych rokoch delimitáciou, PD Gader si svoju pôvodnú výmeru zachoval. Hospodári na ploche presahujúcej tritisíc hektárov poľnohospodárskej pôdy, z toho je približne dvetisíc hektárov ornej pôdy.

„Dlhodobo sme zaostávali v intenzifikácii a v roku 1993 sme mali približne 40 miliónov korún dlhov,“ spomína na časy dávno minulé Zlata Holubová, predsedníčka družstva.

PD Gader sa od polovice deväťdesiatych rokov zameriava najmä na plodiny, pri ktorých majú zvládnutú agrotechniku – obilniny, repka, ale i krmoviny. Zemiaky zo svojho osevného postupu úplne vytesnili. Pri živočíšnej výrobe patria medzi tých, ktorí nerobili významné reštrikčné zmeny v chove hospodárskych zvierat.Foto poľnoinfo.sk

Podnik denne dodáva do Tatranskej mliekarne 5 – 6 tisíc litrov mlieka.

„Za posledné roky sme znížili stavy dojníc, ale denná dodávka mlieka sa z dôvodu zvyšovaniu úžitkovosti zvierat výraznejšie nezmenila,“ hovorí pre poľnoinfo.sk – Zlata Holubová.

Kríza v mliečnom odvetví spôsobila výpadok na tržbách, za prvých desať mesiacov minulého roka, približne 330 tisíc eur. Napriek tomu v PD Gader neuvažujú o ukončení chovu hovädzieho dobytka. Práve naopak. Hľadajú možnosti, ako produkciu finalizovať a tým aj stabilizovať toto odvetvie živočíšnej výroby.

To sa podarilo i pri chove ošípaných, napriek tomu, veľké investičné aktivity, napríklad modernizáciu matečníkov odložili a radšej nakupujú odstavčatá z neďalekého poľnohospodárskeho podniku.

„Mali sme bitúnok, ale za podmienok stanovených ŠVPS sme neboli schopní udržať jeho prevádzku. Podmienky sú naozaj komplikované a rozdiely existujú i medzi jednotlivými okresmi. Pokiaľ na Turci zrušili všetky bitúnky, tak v iných oblastiach takéto zariadenia zostali. My napríklad porážame na malom bitúnku na Orave,“ povedala Zlata Holubová.

Mäso a mäsové výrobky z PD Blatnica si môžete zakúpiť v dvoch podnikových predajniach v Martine a v jednej vo Vrútkach. Tu si môžete kúpiť i repkový olej, ktorý pochádza z družstevnej prevádzky. V nej ročne, za studena, vylisujú a spracujú produkt z približne 400 ton repkových semien.Foto poľnoinfo.sk – Časť technológie na výrobu oleja.

Foto poľnoinfo.sk – Výsledný produkt v sklade v PD Gader.

Olejom a mäsovými výrobkami zásobujú nie len školské a predškolské zariadenia, kúpele, ale i vlastný hotel, ktorý zrekonštruovali približne pred desiatimi rokmi z bývalej sociálnej budovy. Poloha hotela, ale i neustála modernizácia sú dôvodom ziskovosti zariadenia.
Ako stabilizačný prvok hospodárenia pôsobí aj výrobňa kŕmnych zmesí.

„Kŕmne obilie nepovažujem za trhovú plodinu. Je to pre nás medziprodukt, ktorý konči v živočíšnej výrobe,“ hovorí Z. Holubová.

Vo výrobe kŕmnych zmesí sa spotrebujú aj výlisky z produkcie repkového oleja.

Z prostriedkov Programu rozvoja vidieka na roky 2007 – 2013 vybudovali i nové skladovacie kapacity na približne 700 ton obilia. Ostatné tržné plodiny ako ľan, potravinárske obilniny, ale i zvyšnú repku, družstvo predáva odberateľom.

Napriek tomu, že poľnohospodárom na Turci pomáha diverzifikácia poľnohospodárskych činností, ani tu sa nepodarilo úplne vyhnúť prepadu cien poľnohospodárskych komodít.

Foto poľnoinfo.sk – Hotel Gader, ktorému v čase našej návštevy modernizovali názov.

„V súčasnosti akoby vyberáme z vkladnej knižky to, čo sme si našetrili. Boli to ale rezervy práve na takéto neočakávané situácie. Keby ale tento prepad cien nastal pred desiatimi rokmi, veľmi ťažko by sme situáciu vedeli zvládnuť. Aj teraz veríme, že ten rozpad trhu z poľnohospodárskymi komoditami nebude trvať dlho a my vydržíme,“ hovorí Z. Holubová.

Autor článku: Juraj Huba - poľnoinfo.sk
Zdroj obrázku:

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments