Zadajte hľadaný výraz

Európska únia Z ekonomiky

Ceny potravín treba monitorovať v celom výrobno-odbytovom reťazci

Ceny potravín treba monitorovať v celom výrobno-odbytovom reťazci
insert_photoarchív poľnoinfo.sk

Ceny potravín je potrebné monitorovať v celom výrobno-odbytovom reťazci, aby sa dali objektívne zistiť príčiny cenových pohybov zaznamenávaných v tomto sektore. Podľa tlačového hovorcu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Stanislava Nemca to odznelo včera na stretnutí predstaviteľov agrárnych komôr Rakúska, Francúzska, Českej republiky a SR vo Viedni. Jeho účastníci sa venovali transparentnosti a pozorovaniam cenového vývoja, vrátane doterajšieho národného právneho stavu. Slovensko na rokovaní zastupovali predstavitelia SPPK na čele s jej predsedom Milanom Semančíkom.

“Z pohľadu SPPK považujeme za dôležitú väčšiu vyváženosť v deľbe profitu medzi poľnohospodármi, potravinármi a obchodom,” povedal Semančík.

S nástupom obchodných reťazcov došlo k deformácii vzájomných vzťahov, pričom veľkodistribúcia potravín získala celkom jednoznačne dominantné postavenie.

“K takémuto záveru sme nedospeli len my, ale aj mnohé relevantné zahraničné inštitúcie v rámci Európskej únie a jej členských krajín. Iba Európska komisia vystupuje zdržanlivo a poukazuje na množstvo rôznych cenových aspektov, neriešiacich problematiku aktuálnych disparít. V mnohom nám to pripomína jej prístupy k riešeniu kritickej situácie mliečneho sektora, kde už druhý rok nedokázala prijať účinné opatrenia na prekonanie krízy,” uviedol.

Kým Európsky parlament i členské štáty vo svojich analýzach označujú za hlavný problém rozdiel medzi cenami poľnohospodárskych výrobkov (surovín) a cenami potravín na pultoch obchodov, Európska komisia (EK) venuje najväčšiu pozornosť fluktuácii spotrebiteľských cien a jej vplyvu na najchudobnejšie vrstvy a skupiny obyvateľstva. Rozdiely sú aj v identifikovaní príčin – jedna strana ich vidí predovšetkým v neprijateľných a neetických praktikách obchodných reťazcov, avšak EK sa o zneužívaní ekonomickej sily veľkodistribútorov potravín zmieňuje v podstate len okrajovo a snaží sa upriamiť pozornosť na všeličo iné, akoby stála na ich strane.

“Napriek výhradám k postojom EK sa pripájame k jej výzve na podrobné monitorovanie cien v celom potravinovom reťazci,” uviedol podpredseda SPPK pre potravinárstvo a obchod a predseda Únie potravinárov Slovenska Dušan Janíček.

“U nás už máme prvé kontroly za sebou, ale nemôžeme byť s nimi spokojní, pretože sa uskutočnili výhradne vo vybraných potravinárskych podnikoch, pričom obchod vôbec nebol predmetom skúmania. A to napriek tomu, že práve takýto monitoring by zrejme priniesol najzaujímavejšie výsledky. Pravda, len v prípade, ak by sa popri predných skúmali aj takzvané zadné marže obchodu, ktoré by dali skutočný obraz o jeho postavení v štruktúre spotrebiteľských cien,” povedal.

Zo správy Európskeho parlamentu vyplýva, že spotrebiteľské ceny potravín v Európe sú momentálne v priemere päťkrát vyššie ako ceny produktov poľnohospodárskej prvovýroby. Pritom ešte pred 50 rokmi tvorili farmárske ceny približne polovicu maloobchodných cien potravinárskeho tovaru. Vývoj tento podiel zdeformoval až o 30 percentuálnych bodov v neprospech agrárneho sektora. Rozdiely sa prehlbujú s nárastom koncentrácie veľkodistribúcie potravín, ktorá na našom kontinente vzrástla z 21,7 % v roku 1993 na súčasných viac ako 70 %.

Autor článku: TASR
Zdroj obrázku: archív poľnoinfo.sk

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments