Zadajte hľadaný výraz

Rastlinná výroba Z ekonomiky

AKTUÁLNE: Osobitná platba na cukor klesla o polovicu

Ministerstvo pôdohospodárstva včera (31. marca) zverejnilo orientačné výšky priamych platieb. Výška Osobitnej platby na cukor klesne na 266 eur na hektár, čo je približne päťdesiat percent jej minuloročnej úrovne. V roku 2009 bola táto platba 546 eur a rok predtým 562 eur. Ešte pred niekoľkými týždňami bolo zámerom ministerstva úplne zrušiť Osobitnú platbu na cukor. Ako dôvod bol prezentovaný, že na Slovensku je menej ako 50 percent výmery spadajúcej pod platbu využívanú na pestovanie cukrovej repy.

Návrh na úplne zrušenie podpory vyvolal najmä na južnom Slovensku, kde boli pestovatelia nútení vzdať sa produkcie cukrovej repy, vlnu nevôle. Ako ale uviedol Marek Kodada, generálny riaditeľ Sekcie rozvoja vidieka na Ministerstve pôdohospodárstva, podpora je určená najmä na kompenzáciu rozdielu cien cukrovej repy pred reformou a po reforme.

Na druhej strane musíme uviesť, že na podporu mali do roku 2015 nárok i tí, ktorí cukrovú repu pred reformou (v roku 2005) pestovali. Až novelizácia príslušného nariadenia dala možnosť členským štátom uplatniť nižší strop. V prípade nevyužitia celého balíka prostriedkov na Osobitnú platbu na cukor, môže členský štát prostriedky presunúť do Jednotnej platby na plochu (SAPS). Ministerstvo využije túto možnosť a tým prostriedky z národných zdrojov, ktoré mali byť určené na SAPS, presunie do iných oblastí.

„Uvedomujeme si, že na podpory odvetvia naozaj chýbajú peniaze – jednak kvôli diskriminačne nastaveným pravidlám Spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie a potom aj preto, že národný doplatok priamych platieb sa v tomto roku znížil o desať percent. Lenže nemali by sa hľadať iba na úkor jednej časti poľnohospodárov,“ uviedol 18. marca, na Krajských informačných dňoch Peter Horváth, člen predstavenstva Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.

Bývalí pestovatelia cukrovej repy uvádzajú, že sa vzdali tejto komodity nedobrovoľne, z dôvodu zatvorenia cukrovaru v Dunajskej Strede a nájsť náhradný výrobný program niečo stálo.

„Osobitná platba na cukor pre nás predstavuje i pokrytie dodatočných nových úverov na realizáciu investícií do programov, ktoré sme museli namiesto pestovania cukrovej repy rozvíjať a ktoré musíme v súčasnosti bankám splácať,“ uviedol Štefan Varga, predseda Poľnohospodárskeho družstva Trhové Mýto.

Práve narušenie koncepcie poľnohospodárskych podnikov, ktoré s týmito prostriedkami počítali, vidí za problém aj Árpád Mészáros zo spoločnosti Agro-Kredit vo Štvrtku na Ostrove

„Etický kódex Európskej únie hovorí, že zníženie finančných prostriedkov o 5 až 7 percent sa dáva na vedomie dotknutým subjektom minimálne rok v predstihu,“ uviedol.

To, že túto zmenu ministerstvo oznámilo neskoro, priznáva i minister pôdohospodárstva Vladimír Chovan. Ďalej ale hovorí, že prostriedkov je naozaj málo a je potrebné ich využiť čo najefektívnejšie. Ako povedal na Informačnom dni pre potravinárov v Nitre, je potrebné podporiť to, čo ešte funguje.

„U tých, ktorí pestujú cukrovú repu, chceme systém nastaviť tak, aby neboli o nič ukrátení,“ uviedol pre poľnoinfo.sk Vladimír Chovan.

Súčasným pestovateľom cukrovej repy dorovnajú zníženú Osobitnú platbu na cukor cez niektorú z organizácií rezortu. Najčastejšie sa skloňuje Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, ktorý má vyplácať podpory podobne, ako minulý rok Plemenárske služby, štátny podnik. Pri týchto prostriedkoch bolo ale potrebné zaplatiť Daň z pridanej hodnoty. To, či bude nová podpora navýšená o sumu, ktorú poľnohospodár zaplatí vo forme DPH, minister uviesť ešte nevedel.

Autor článku: Juraj Huba - poľnoinfo.sk
Zdroj obrázku:

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments