Zadajte hľadaný výraz

Lesníctvo Z domova

Aj výrazný prepad objednávok štátu spôsobil stratu

Aj výrazný prepad objednávok štátu spôsobil stratu
insert_photoarchív poľnoinfo.sk

Neustále sa znižujúce kontrakty so štátom, ale aj časté personálne zmeny vo vedení sú faktormi, ktoré od roku 2006 pôsobia negatívne na činnosť a hospodárske výsledky Národného lesníckeho centra vo Zvolene. NLC, ktoré je príspevkovou organizáciou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka už druhý rok po sebe vykázalo stratu.

Ako na dnešnom odpočte NLC uviedol jeho bývalý generálny riaditeľ Martin Moravčík, ktorý v roku 2010 viedol centrum deväť mesiacov, kým v roku 2006 dosahoval kontrakt so štátom 96,9 % celkového rozpočtu NLC, vlani to bolo už len 52,2 % a tento rok iba 48,5 %.

Výnosy za uplynulý rok dosiahli 9,18 milióna eur a náklady činili 9,45 milióna eur. Strata bola teda viac ako 270.385 eur. Táto strata by sa mala vykryť zo základného rezervného fondu, ktorý centrum vytvorilo počas uplynulých rokov. V súčasnosti je v ňom 437.663 eur.

Okrem skracovania štátnych zdrojov za práce vo verejnom záujme Moravčík kritizoval aj neustále zmeny vo vedení NLC. Za uplynulých päť a pol roka sa totiž na jeho čele vystriedali až ôsmi generálni riaditelia.

Zároveň sa dotkol aj vlastných radov, keď poukázal na komplikovanosť riadenia v NLC, rôzne princípy financovania ako aj samotnú prácu zamestnancov, ktorá je často rutinná a zotrvávajúca v tradíciách.

Aj keď sa uplynulý rok znížila zamestnanosť asi o desať percent na 270 ľudí, je pravdepodobné, že k hľadaniu rezerv bude musieť ešte dôjsť.

Ako bývalý riaditeľ uviedol na záver, centrum sa nebude môcť spoliehať len na príspevky štátu, ale oveľa viac sa musí sústrediť na získavanie aj iných zdrojov. Okrem grantov z eurofondov by to mohli byť napríklad aj príjmy za práce pre neštátny sektor. To vo svojom príhovore uviedol aj generálny riaditeľ sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva na MPaRV Igor Olajec.

Riaditeľ odboru riadenia lesného hospodárstva na MPaRV Pavel Toma konštatoval, že súčasný stav v NLC nie je dobrý. „Pre zlepšenie stavu bude musieť súčasné vedenie NLC urobiť veľmi veľa nepopulárnych opatrení,“ pripomenul.

Predmetom činnosti NLC v roku 2010 bolo najmä komplexné zabezpečenie úloh v oblasti lesníckeho výskumu, odbornej pomoci, správy dát, prípravy podkladov pre lesné hospodárske plány, tematického štátneho mapového diela pre lesné hospodárstvo, verejného obstarávania lesných hospodárskych plánov, vzdelávania a práce s verejnosťou. Výsledky práce zamestnancov NLC sú často jediným odborným pohľadom na ťažbu dreva v lese a jeho obnovu.

NLC vzniklo k 1. januáru 2006, po splynutí troch samostatných príspevkových organizácií – Lesníckeho výskumného ústavu, Lesoprojektu a Ústavu pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov lesného a vodného hospodárstva.

Autor článku: TASR
Zdroj obrázku: archív poľnoinfo.sk

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments