Zadajte hľadaný výraz

Článok dňa MPRV SR Z domova

Aktualizované o reakciu MPRV: Agrorezort už ani neskrýva formálnosť dotazníkovej podpory. Za dáta zaplatil dvakrát

Aktualizované o reakciu MPRV: Agrorezort už ani neskrýva formálnosť dotazníkovej podpory. Za dáta zaplatil dvakrát
insert_photoTASR

Ministerstvo pôdohospodárstva vyplatilo prostredníctvom Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra podporu na zber dát dvakrát. Prvý raz poslalo chovateľom hydiny 4,041 milióna eur v rozmedzí mesiacov december 2021 až február 2022. Následne agrorezort podporu zopakoval v priebehu marca 2022. Chovateľom pritom zaplatili za dáta, ktoré mohol získať už na prelome rokov. Tentoraz 794 tisíc eur.

Už roky vypláca ministerstvo pôdohospodárstva štátnu pomoc na základe takzvaného dotazníkového zberu dát. Poľnohospodári tak oficiálne získavajú prostriedky za poskytnutie údajov. Neoficiálne hovoríme o pomoci citlivým odvetviam v rezorte pôdohospodárstva z prostriedkov štátneho rozpočtu. Tento systém bol vymyslený pred rokmi a mal trvať len dovtedy, pokiaľ Slovensko nepožiada o oficiálne schválenie štátnych pomocí v Bruseli. Z dočasného nástroja sa v priebehu rokov stal zaužívaný spôsob, ako ministerstvo podporuje agrorezort.

Dve podpory na to isté

Jednou z podporovaných oblastí je aj chov hydiny. Jej producenti môžu každoročne získavať finančné prostriedky za poskytnuté údaje. V podpore za rok 2021 bol stop stav hydiny 31. júla 2021. Podpora pre chovateľov za takto poskytnuté dáta dosiahla 30 eur na dobytčiu jednotku pre nosnice, morky, husi či kačice a 35 eur pre brojlery. Celkovo štát podporil týmto spôsobom 114 chovateľov hydiny. Podľa Centrálneho registra zmlúv bolo vyplatených 4 041 015,88 eur. Posledný hydinár uzatváral zmluvu s NPPC 23. februára 2022.

Už o necelý týždeň neskôr začína ministerstvo prostredníctvom svojej príspevkovej organizácie vyplácať podpory chovateľom hydiny opäť. V priebehu marca uzavrie zmluvy so 106 chovateľmi. Je ich menej, ako pri pomoci na prelome rokov. Medzi podporenými subjektmi chýbajú najmä menší chovatelia, ktorí od NPPC dostali len niekoľko sto eur. Inak sú žiadatelia, podľa CRZ, totožní. Zmenila sa len výška podpory. Tentoraz dosahuje 6,9 eur na dobytčiu jednotku pre nosnice a brojlery. Chovatelia moriek, husí a kačíc môžu získať 3,55 eur na dobytčiu jednotku.

Podmienkou na vyplatenie podpory je poskytnúť údaje. Aké, zo zmluvy nie je možné zistiť. To znamená, že žiadateľ v priebehu niekoľkých týždňov odpovedá na otázky rezortu dva razy. Pritom oba razy k rovnakému stavu hydiny k 31. júlu 2021. Vzhľadom k tomu, že suma na dobytčie jednotky je v marcových zmluvách výrazne nižšia, dosahuje celková vyplatená pomoc len 794 138,73 eur.

Hydinári pomoc požadovali

„Chovateľom hydiny v druhej polovici roku 2021 a v úvode 2022 stúpli výrazným spôsobom výrobné náklady najmä na kŕmne zmesi či energie. Odbytové ceny tento rast nákladov nekopírovali. Únia hydinárov Slovenska požiadala ministerstvo pôdohospodárstva o finančnú podporu chovu hydiny v roku 2022. Ministerstvo našlo finančné prostriedky vo výške 794 tisíc eur vo forme dotazníkového prieskumu. Vychádzalo sa zo stavov údajov v roku 2021, lebo v roku 2022 neboli ešte údaje v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat úplné,“ hovorí pre poľnoinfo.sk Daniel Molnár z ÚHS.

Šéf hydinárov ďalej vysvetľuje, že na začiatku vyplácania druhej podpory bola ich požiadavka na mimoriadnu pomoc. Ministerstvo im následne malo oznámiť, že pri podporách na dotazníkové zbery údajov zostali voľné finančné prostriedky, ktoré budú vyčlenené práve pre hydinu.

Uvedený spôsob vyplatenia podpory v marci 2022 otvára niekoľko otázok.

Aj keď ide o formálny spôsob podpory pomocou zberu údajov, prečo ministerstvo prostredníctvom svojej organizácie opätovne platí za dáta, ktoré mohlo získať už pri prvom zbere údajov? Ako bola stanovená výška podpory na jednotlivé kategórie zvierat? Malo ísť len o minutie zostávajúcich prostriedkov? Ak by zostala nevyužitá dvojnásobná suma, napríklad 1,6 milióna eur, tak podpora na brojlery by bola tiež dvojnásobná? Na základe čoho bola na rozdelenie prebytočných zdrojov vytipovaná práve hydina?

Odpovede MPRV na otázky poľnoinfo.sk – doručené 22.4.2022 o 16:59

Otázka poľnoinfo.sk: Aká celková suma bola alokovaná na podporu: “Tvorba odborných informačných databáz na získanie exaktných informácií o situácii v ŽV” vo výzve, ktorej zmluvy boli so žiadateľmi podpisované na prelome decembra 2021 a januára 2022? 

Odpoveď MPRV: Celková suma alokovaná na zber dát v odvetví chovu hydiny na prelome december 2021 a január 2022 bola 4 042 646,40 €.

Otázka poľnoinfo.sk: Aká celková suma bola alokovaná na podporu: “Tvorba odborných informačných databáz na získanie exaktných informácií o situácii v ŽV” vo výzve, ktorej zmluvy boli so žiadateľmi podpisované v marci 2022? 

Odpoveď MPRV: Celková suma alokovaná na podporu odvetvia hydiny v marci 2022 bola 806 135,63 €.

Otázka poľnoinfo.sk: Na základe akého výpočtu vznikli sadzby v podporách, ktorých zmluvy boli uzatvárané v marci 2022, keď tri mesiace predtým sú uvedené iné sadzby? 

Odpoveď MPRV: Rozdielne sadzby vznikli z dôvodu rozdielnej finančnej alokácie. Finančné prostriedky boli zamerané na chovateľov (okrem fyzických osôb) zo zoznamu vygenerovaného CEHZ. Stav zvierat sa vypočítal ako priemerný stav za obdobie 01-07/21 vypočítaný zo stavov ku koncu mesiaca a u subjektov chovajúcich viac ako 300 ks hydiny, pričom sa nezohľadnil nulový stav. Podmienkou bol aj minimálny počet naskladnení 2 x za uvedené obdobie. Podmienka minimálneho počtu naskladnení platila len pre brojlerové kurčatá. S ohľadom na rozdielne koeficienty DJ bola hydina rozdelená na: nosnice, morky a rodičovské páry moriek, husi, kačice a rodičovské páry kačíc a rodičovské páry kúr.

Vzhľadom k efektívnosti pokrytia administratívnych nákladov a vychádzajúc zo skúseností minulých rokov boli zohľadnené len tie subjekty, ktorým výška pomoci presahovala hranicu 100 eur.

Otázka poľnoinfo.sk: Prečo MPRV vyplatilo dva razy prostriedky na rovnaký zber dát (rovnaký stop stav)?

Odpoveď MPRV: V jednom aj druhom prípade boli od chovateľov požadované iné dáta, nie je preto pravda, že ministerstvo vyplatilo dvakrát prostriedky na rovnaký zber dát.

Vysvetlenie MPRV mimo otázok

Podpora bola realizovaná na základe Zmluvy o spolupráci, ktorej prílohou bol iný dotazník (s inými otázkami) ako to bolo pri uzatvorení Zmluvy o spolupráci s chovateľmi hydiny v roku 2021.

Dotaznik Hydina II bol orientovaný na získanie údajov týkajúcich sa zoohygienickych opatrení v chove hydiny k 31.1.2022.

Dotazník Hydina I bol spracovávaný s údajmi k 31.8.2021.

Teda neplatilo sa za rovnaké údaje dvakrát, keďže išlo o rôzne údaje z rôznych období (rok 2021 a 2022). Novou zmluvou a dotazníkom č.II bolo oslovených 113 chovateľov hydiny, pričom z oslovených subjektov reagovalo celkovo 106. Tvrdenie, že boli “obídení menší chovatelia” nie je pravdivé, pretože aj týmto bola zaslaná zmluva s dotazníkom č. II avšak na zmluvu nereagovali.

Autor článku: Juraj Huba - poľnoinfo.sk
Zdroj obrázku: TASR

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
1 Komentár
Najlepšie hodnotené
Najnovšie Najstaršie
Inline Feedbacks
View all comments
realista
realista
21. apríl 2022 21:25